JenaXL Zwolle nu al klaar voor eerste schooldag

Zwolle – JenaXL beleefde woensdagavond 1 juli een historisch moment in de aanloop naar de start van de school. De medewerkers ontvingen hun Jenaplan certificaat uit handen van de Katholieke Pabo Zwolle. Nu ook de docenten officieel geschoold zijn om op de nieuwe school les te kunnen en mogen geven, is alles in gereedheid gebracht voor de eerste lesdag op 24 augustus 2009.

jenaplan_certificering_docenten.jpg

JenaXL is de eerste school voor Jenaplan voortgezet onderwijs in Zwolle en omgeving. De school is er met ruim 60 leerlingen in geslaagd voldoende leerlingen te interesseren om de deuren van de school te kunnen openen. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 200 scholen voor Jenaplan (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en dit aantal neemt nog steeds toe.

JenaXL start, na ruim anderhalf jaar voorbereiding, met drie stamgroepen, en wil volgend schooljaar doorgroeien naar zes stamgroepen. JenaXL is onderdeel van het Thomas a Kempis College in Zwolle. De school trekt dan ook in het Thomas a Kempis schoolgebouw in Zwolle Zuid, dat voor deze verhuizing een metamorfose ondergaat. In het gebouw wordt op dit moment keihard gewerkt om de verbouwing af te ronden voor het begin van het schooljaar.Binnenhuisarchitecte Karin van der Zwaag heeft speciaal voor JenaXL een ontwerp gemaakt, zodat het gebouw straks voldoet aan de eisen die de werkvormen van het Jenaplanonderwijs vragen. De school krijgt grote lokalen voor de expressievakken, zoals muziek en techniek en de lokalen voor de stamgroepen hebben een ronde vorm gekregen voor de in dit type onderwijs gebruikelijke kringgesprekken. De verschillende ruimten in het gebouw worden modern en kleurrijk aangekleed, zodat ze passen bij de bedoeling van het Jenaplanonderwijs om een prettig pedagogisch klimaat te creëren.

De basis van het Jenaplanonderwijs werd al in 1927 gelegd door Peter Petersen, professor in de opvoedkunde. Petersen wilde in denken en doen een bijdrage leveren aan een menselijke samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen zich als vrije verantwoordelijke mensen willen inzetten voor anderen. De gedachte hierachter was dat het in het schoolleven niet alleen maar om het werken gaat, zoals dat ook in het echte leven niet het geval is. In Jenaplanonderwijs wordt erkend dat mensen op verschillende manieren leren: met hoofd, hart en handen.

Echte Jenaplantermen die ook op JenaXL gebruikt gaan worden zijn ‘stamgroepen’ en ‘ritmisch weekplan’. JenaXL krijgt geen jaarklassen. Er gaat gewerkt worden met stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus bij elkaar zitten. Het weekrooster op JenaXL heet ritmisch weekplan. Door dit plan heeft elke dag van de week een vast ritme en ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuisvoelen. De leerlingen zijn straks elke dag van 8.45 tot 15.45 uur op school, waardoor de kinderen thuis geen huiswerk meer hoeven te maken.

Belangstellenden voor de nieuwe school kunnen zich nog aanmelden. Meer informatie is te vinden op www.jenaxl.nl

Artikel delen:

Reageer