Ouders KBS De Vlieger boos op bestuur Catent

Zwolle – Tijdens een roerige bijeenkomst op woensdagavond 1 juli op Katholieke Basisschool de Vlieger heeft de directie van de school en het overkoepelend bestuur van de Stichting Catent aan de ouders van 90 kinderen (groep 5, leeftijd 7 tot 9 jaar oud) bekend gemaakt dat zij, in tegenstelling tot eerdere berichten in de pers, toch moeten verhuizen naar de noodlocatie bij de zandafgraving te Stadshagen. Een oplossing die ouders absoluut niet willen.

De verkeersveiligheid van deze 90 kinderen is en blijft, ondanks aangedragen oplossingen, in het geding, zeggen de ouders. "Kinderen op deze leeftijd zijn onvoldoende in staat zelfstandig van en naar school te reizen. Doordat bij veel gezinnen kinderen over de hoofdlocatie en de tijdelijke locatie verdeeld zitten worden er door het bestuur van Catent ernstige logistieke problemen binnen deze gezinnen gecreëerd. Dit besluit heeft in veel gezinnen verstrekkende gevolgen voor het werk en voor velen extra kosten voor tussenschoolse- en buitenschoolse opvang terwijl er werkbare alternatieven zijn die veel minder problemen veroorzaken. Het bestuur van Catent heeft deze alternatieve oplossingen naast zich neergelegd en haar eigen oplossing als enige voorgedragen."

Een andere reden voor de ouders om, voor deze basisschool, te zoeken naar een oplossing heeft te maken met de onderlinge verbondenheid van de kinderen van de Vlieger. Door 90 kinderen naar een andere locatie te verplaatsen wordt er ernstig ingeboet aan de onderlinge verbondenheid en schoolplezier. Dit gaat ook in tegen het onderwijsconcept ‘Samen’ van de school. De voornoemde beslissing is voor ouders onacceptabel.Door in eerste instantie samen met de ouders, op initiatief van de directie van de school, samen met het bestuur van Catent een oplossing te zoeken in de, op eigen kosten, te plaatsen noodlokalen naast de school werd er door het bestuur en directie van de school de indruk gewekt dat deze oplossing kansrijk werd geacht. Met veel enthousiasme werd er door de ouders en directie en bestuur over gesproken. Zelfs vanuit de politiek, na spreektijd in de gemeenteraad, kwamen berichten dat de oplossing kansrijk was. Na nu blijkt voor niets. Immers het bestuur van Catent heeft alsnog anders besloten.

De ouders voelen zich monddood gemaakt. Het bestuur heeft ze keihard laten vallen. Recentelijk zijn er diverse overleggen geweest tussen bestuur van Catent en wethouder Knol over de huisvestingsproblematiek van de school. Wat hier nu werkelijk besproken blijft onduidelijk. De ouders zijn bij deze overleggen niet betrokken. Het komt op de ouders over alsof het achterkamertjespolitiek geweest is waarin belangen van het bestuur en gemeente geprevaleerd zijn boven de belangen van ouders en met name de kinderen.Wat kan er nu zwaarder wegen dan de veiligheid van kinderen en het handhaven van de belangrijkste pijler van het onderwijsconcept van KBS De Vlieger?De verenigde ouders hebben besloten, als reactie op het besluit van het bestuur, een officiële klacht in te dienen bij de ‘Klachtencommissie Katholiek Onderwijs’ te Den Haag. Deze klacht in de categorie ‘Onbehoorlijk bestuur’ zal zijn gericht op het bestuur van de stichting Catent, de verantwoordelijke in deze. De houding en de communicatie ten opzichte van ouders, informatieverstrekking aan ouders, kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid op en rond de school zullen onderwerpen van deze officiële klacht zijn. Deze klacht wordt momenteel voorbereid.AchtergrondKatholieke basisschool De Vlieger II in Stadshagen groeit uit haar jasje. Het komende schooljaar komt de school drie leslokalen tekort. De gemeente Zwolle heeft noodlokalen beschikbaar gesteld op ruim een kilometer afstand van de school, direct naast de ingang van een zandafgraving. Ouders zijn boos. Ze hebben een alternatief voorhanden en hebben het College van Burgemeester en Wethouders opgeroepen, ondersteund met een petitie, met 447 handtekeningen, mee te werken aan een alternatief. Het huisvestingsprobleem is ontstaan doordat de bouw van de geplande wijkboerderij, direct naast de school, is vertraagd. Volgens de oorspronkelijke planning zou dit gebouw in augustus 2009 klaar zijn. De oplevering staat nu gepland op augustus 2010. Op dat moment verhuist Landstede met haar BSO-activiteiten vanuit De Vlieger II naar de wijkboerderij, waardoor er weer drie klaslokalen beschikbaar komen voor de school.  De noodschool die de gemeente nu beschikbaar heeft gesteld, is bedoeld voor nieuwe scholen en voor bestaande scholen die kampen met ruimtegebrek.

De ouders van De Vlieger II hebben verschillende argumenten waarom zij zich verzetten tegen het gebruik van deze ruimte. De belangrijkste reden is dat de onderlinge verbondenheid van de kinderen van De Vlieger in ernstige mate in het gedrang komt. Een groep kinderen wordt noodgedwongen ver buiten de school geplaatst. Dat is voor de ouders onacceptabel. Daarnaast geven zij als argument dat de kinderen minstens vier keer per dag van dezelfde weg gebruik maken als de zandauto’s die af en aan rijden naar de zandafgraving.In de op maandag 22 juni aangeboden petitie zijn de ouders, in overleg met directie en bestuur van de school, met een alternatief gekomen. Zij hebben geregeld dat er twee noodlokalen klaar staan om geplaatst te worden naast de huidige noodlocatie van de wijkboerderij, aan de achterzijde van de school. De school maakt dit schooljaar al gebruik van één van de leslokalen in dit noodgebouw naast de school.Om plaatsing van de twee extra noodlokalen mogelijk te maken is het alleen nodig dat de gemeente de bestaande bouwvergunning voor tijdelijke bebouwing uitbreidt met twee leslokalen. Dit voor de duur van de bouw en uiteindelijke ingebruikname van de definitieve wijkboerderij Stadshagen. De ouders en school vragen uitdrukkelijk niet om geld, maar om medewerking van de gemeente om de kinderen ook het komend schooljaar op een en dezelfde locatie onderwijs te laten volgen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer