Op 120 locaties in Zwolle een AED

Zwolle – Freddie Eikelboom, gemeenteraadslid van de fractie Swollwacht heeft donderdag  2 juli een Automatische Externe Defibrillator (AED) opgehangen in het wijkcentrum Dieze Oost. Hij kreeg deze uit handen van wethouder Erik Dannenberg die in ambulance met sirene de wijk attendeerde op dit bijzondere moment.

02-07-2009_aed_voor_dieze_oost_2.jpg

In ons land worden elke week ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand. Een hartstilstand is levensbedreigend, omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe reanimatie door een partner, familielid, collega, arts of toevallige getuige kan iemands leven redden. Een AED is een hulpmiddel om het hart weer op gang te krijgen.

02-07-2009_aed_voor_dieze_oost_1.jpg

02-07-2009_aed_voor_dieze_oost_3.jpg

02-07-2009_aed_voor_dieze_oost_4.jpg

In Zwolle hangen inmiddels 105 AED´s in verschillende locaties. Op initiatief van Swollwacht heeft het college van B&W € 150.000 vrijgemaakt voor de aanschaf en onderhoud van 15 AED´s en het opleiden van vrijwilligers die deze kunnen bedienen. Deze 15 AED´s worden in de loop van het jaar geplaatst in bijna alle wijkcentra in Zwolle, de eerste nu in Dieze. Hiermee is er een betere verspreiding van AED´s over heel Zwolle gerealiseerd. Waar een AED aanwezig is te herkennen aan het groene logo.

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator (AED) die met een krachtige stroomstoot probeert het hart met een ontregelt hartritme weer in een vast slagenpatroon te brengen. Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getraind persoon kan reanimeren (defibrilleren). In combinatie met een snelle alarmering van 112 kunnen er levens gered worden.

Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand. De kans dat dit een bekende is, is een kans van 6 op 10.

De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen toe als er snel wordt gereanimeerd. Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter plekke is, wordt aanzienlijke tijdswinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met meer succes voortzetten.

Alleen mensen met een certificaat mogen een AED te bedienen, een door de Nederlandse Reanimatieraad en door de Nederlandse Hartstichting erkend certificaat op het gebied van de basale reanimatie en AED bediening.In Zwolle zijn veel mensen opgeleid die een AED kunnen gebruiken. En waar een AED aanwezig is, werken mensen die de AED kunnen gebruiken. Opgeleide AED-ers weten waar de AED´s hangen.

Mocht een slachtoffer zich in uw omgeving voordoen, bel 112  en weet in ieder geval dat in het dichtstbijzijnde wijkcentrum een AED hangt en daar mensen werken die ze kunnen bedienen en toepassen.

Dit project is een samenwerkingsverband van de Gemeente Zwolle, Koninklijke EHBO, de EHBO afdeling Zwolle en het Rode Kruis. Het Rode kruis en de EHBO zijn verantwoordelijk voor de werving en opleiding van de AED-ers.  

 

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Een defibrilator helpt een stilstaand hart niet op gang. Hier moet je nog altijd reanimeren tot het hart hopenlijk weer gaat kloppen. Een defibrilator helpt alleen bij mensen die een fibrilerend hart hebben. Je begint altijd met reanimeren. Als er een AED apparaat is gehaald sluit je deze aan. Dan doet het AED apparaat een meting of het hart fibrileerd. zo ja, dan geeft hij een schok om te defibrileren, zo nee dan mag je blijven reanimeren tot de ambu er is.
  Het zou tijd worden dat de gehele pers eens een AED curcus zouden volgen, al is het maar om een goede uitleg te kunnen opschrijven.


  Maak melding

 2. Tja, “verdieping” is er niet meer bij in de media. “Geen tijd voor” zeggen ze dan; vrees dat ze gewoon te lui zijn. :'(


  Maak melding

 3. misschien een idee om eens in kaart te brengen waar die dingen allemaal hangen. Er zijn veel bedrijven en winkels die er al een aangeschaft hebben.


  Maak melding

Reacties zijn gesloten.