Taalcoaches om kwaliteit inburgeren te vergroten

Zwolle – De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat iedereen meedoet. Wie actief wil deelnemen aan de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt, kan echter niet om de Nederlandse taal heen. Om actieve deelname optimaal te stimuleren, startte de gemeente Zwolle vrijdagmiddag samen met maatschappelijke organisaties het project taalcoaches.

03-07-2009_ondertekening_convenant_taalcoaches_in_bibliotheek_3.jpg

De inzet van een taalcoach kan de kwaliteit van inburgering vergroten. Een taalcoach is een vrijwilliger die iemand helpt met het leren van de Nederlandse taal. Dit gebeurt vooral door de taal in de praktijk te toetsen. Samen bepalen de taalkoppels hun bezigheden. Bijvoorbeeld de Blauwvingerdagen bezoeken, samen naar het Stadskantoor om iets af te handelen, of gewoon met elkaar praten.

03-07-2009_ondertekening_convenant_taalcoaches_in_bibliotheek_1.jpg

03-07-2009_ondertekening_convenant_taalcoaches_in_bibliotheek_2.jpg 

Verschillende organisaties in Zwolle spannen zich in om bij te dragen aan de werving en de inzet van de taalcoaches. Om meer taalkoppels te realiseren, startte vrijdag 3 juli het taalcoachproject. Verschillende partijen ondertekenen die middag het convenant ´Inzet taalcoaches´. Ook wethouder Kenkhuis ondertekende het convenant.

Als het gaat om activiteiten rond taal, lezen en schrijven is de bibliotheek het centrale punt in de stad waar deze samenkomen en worden gebundeld. Vandaar dat de Bibliotheek Zwolle de coördinatie van het project taalcoaches op zich neemt. Gilde Samenspraak, Vluchtelingenwerk Overijssel, Travers en Humanitas gaan taalcoaches en inburgeraars werven en met elkaar matchen. Hierbij is het streven dat een koppel minimaal een jaar met elkaar optrekt. Het project, dat tot en met 2011 duurt, zou in totaal 138 taalkoppels moeten vormen.

Artikel delen:

Reageer