GroenLinks/De Groenen is niet tegen Herman Brood

Zwolle – Het afgelopen jaar is er meerdere malen in een regionale krant geschreven over de Herman Brood Experience, ook wel het Herman Brood Museum genoemd. Tot twee maal toe heeft GroenLinks/De Groenen tegen voorstellen gestemd om geld ter beschikking te stellen voor het museum of de experience. Dat GL/DG erop tegen is om geld te geven aan het initiatief betekent niet dat de fractie tegen het initiatief is. En GL/DG is zeker niet tegen Herman Brood, zegt raadslid Rana Berends zaterdag.

De eerste keer dat de Herman Brood Experience ter sprake kwam was tijdens de begroting 2009. Er werd 50.000 euro gevraagd om van start te gaan. Naar de mening van GroenLinks/De Groenen heeft een nationale bekendheid als Herman Brood geen gemeentesubsidie nodig om een succesvol museum te krijgen.  Bovendien waren de plannen niet inzichtelijk aan de gemeenteraad gepresenteerd. Vandaar dat GroenLinks/De Groenen tegen het beschikbaar stellen van geld was, niet tegen Herman Brood Experience. Enkele weken terug werd de raad de vraag voorgelegd of ze 25.000 euro willen betalen voor een onderzoek naar de Herman Brood Experience. Berends: "Plotseling bleken de plannen van afgelopen najaar toch niet zo haalbaar meer. Dat geeft te denken. Verder zegt het woord onderzoek het al: Er zou onderzoek gedaan worden. Daar kan uitkomen dat Zwolle niet de vestigingslocatie zou worden, dat het museum niet gratis zou kunnen worden, noem maar op." .

"Tot slot is het niet de taak van de gemeente om een dergelijk onderzoek te financieren", zegt de groene fractie. Dus ook deze keer was GroenLinks/De Groenen tegen het beschikbaar stellen van geld, niet tegen de Herman Brood Experience.

Berends: "Ik vind het heel spijtig dat in veel media de eenzijdige beeld geschetst wordt dat de politieke partijen tegen dit initiatief hebben gestemd vanuit behoudende en moralistische motieven.  Ik wil met deze brief rechtzetten dat dit wat GroenLinks/De Groenen betreft geen rol heeft gespeeld.  Een Herman Brood Experience vinden wij prima. Maar als de gemeente Zwolle om financiele medewerking gevraagd wordt, dan moeten de initiatiefnemers met een goed (financieel) onderbouwd plan komen. "

Artikel delen:
Reacties 36
 1. Hoe zit het (GL) met het goed financieel goed onderbouwde plan voor kunstzinnigge projecten die Jan met de pét te boven gaan GL?

  Dit klinkt zéér éénzijdig puur op jullie “Kunst/Cultuur zoals jullie het willen” doelgroep gericht…

  Maar als de gemeente Zwolle om financiele medewerking gevraagd wordt, dan moeten de initiatiefnemers met een goed (financieel) onderbouwd plan komen. ”

  Wat gaan jullie vanaf NU doen om Herman Brood een redelijk en verdiend beeld in de geschiedenis van Zwolle te geven???


  ⚠️ Meld

 2. Tegen- en Voorstemmers Herman Brood Experience
  GroenLinks/De Groenen, SP, ChristenUnie en CDA stemden tegen, terwijl PvdA, VVD, Swollwacht en D66 voor stemden.

  “Rechtzetten, dat iets (behoudende en moralistische motieven) geen rol speelt” lijkt een wat ongelukkige formulering. Dubbele ontkenning is een bevestiging.


  ⚠️ Meld

 3. GroenLinks-De Groenen is voor een breed cultuuraanbod in Zwolle. Daar zou een Herman Brood experience in kunnen passen, evenals kunst die voor een kleinere groep mensen interessant is. Kortom, voor elk wat wils. Kunst en cultuur “zoals wij het zouden willen” vind ik een rare uitspraak. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit voor een bepaald soort kunst gepleit heb. Sterker nog, dat zou ik erg ongepast vinden, aangezien de politiek niet over de inhoud van kunst en cultuur gaat. Dat heeft Thorbecke ooit in zijn wijsheid beslist en daar kan ik achter staan.

  Wat ik voor (de inititiatiefnemers van) de Herman Brood Experience kan betekenen? Ik kan ze adviseren dat als ze geld aan een gemeente willen vragen (of dat nu Zwolle is, Amsterdam, of waar dan ook) ze met een goed onderbouwd plan moeten komen, met daarbij ook de financien goed uitgewerkt. Het is niet de taak van de gemeente om dit initiatief over te nemen.


  ⚠️ Meld

 4. HBE: Dank voor vertrouwen aan PvdA, VVD, SW en D66
  Van: koen nijmeijer
  Verzonden: zaterdag 4 juli 2009 13:25
  Onderwerp: HBE / Dank voor vertrouwen

  Aan de leden van PvdA, VVD, Swollwacht en D66 in de Zwolse gemeenteraad,

  Via deze weg willen wij dankzeggen aan alle 18 leden van de Zwolse gemeenteraad, die op 29 juni jl. (of eigenlijk was het reeds 30 juni) voor de motie inzake de Herman Brood Experience hebben gestemd.

  Een bijzonder woord van dank is op z’n plaats aan de indieners van de motie, René de Heer en Gerrit van der Kooij, beiden van de VVD.

  De grootheid en uitstraling van Brood worden niet door iedereen in zijn geboortestad op hun juiste waarde geschat. De motie haalde het dus net niet, maar we zijn erkentelijk voor uw vertrouwen in ons en onze plannen, die we graag in Zwolle gerealiseerd hadden gezien. Dat was Herman, z’n erven, z’n fans en ons door een meerderheid van uw raad niet gegund.

  Mede namens initiatiefnemer Ivo de Lange,

  met hartelijke groet,

  Herman Albers,
  vice-voorzitter van Stichting Herman Brood Experience  ⚠️ Meld

 5. Deze beschouwing klopt toch niet, is toch hopelijk partij politiek van Lev-06:

  De raad heeft maandag met één stem verschil de subsidie van 25.000 euro afgewezen voor de Herman Brood Experience. Met dit geld kon een gespecialiseerd bureau (financieel) draagvlak zoeken voor de komst van de HBE in 2012. De fracties van het CDA (zes zetels), GroenLinks/De Groenen (5), ChristenUnie (5) en de SP (4) stemden tegen de motie van de VVD. De initiatiefnemers van de HBE zijn teleurgesteld en overwegen om naar Amsterdam uit te wijken.

  2 vragen:
  – Wat nu (laten we ze naar Mokum vertrekken)?
  – Wat zijn de argumenten? van CDA/CU/GL/SP?
  Voor de eerste 2 telt toch niet: Herman deed alles wat God verboden had???
  Voor GL en SP kan toch absoluut onmogelijk de 25 mille een onoverkoomlijk bezwaar zijn?

  Vind dat in elk geval de stemmers op 1 van deze 4 partijen recht hebben op (zo kort mogelijke) argumentatie >:( :'(

  Wat kostte die Zwart-comedy? Wat kost iets theaterigs? Ik zit in de kunst en cultuur hoek te denken……
  Wat mag iets bijzonders voor één van dé iconen van Zwolle door de eeuwen heen kosten?

  Door mijn hoofd ruist het woord “onbetaalbaar”!


  ⚠️ Meld

 6. @ Rana 19:42 wat heb jij voor Zwolle kunnen betekenen, door tegen te stemmen? Kun je met een paar steekwoorden je argumentatie weergeven?


  ⚠️ Meld

 7. Lieve inwoners van Zwolle, z?lf vind ik de politiek bijzonder interessant. Maar ik begrijp alle wantrouwende reacties tot nu toe, her en der. Tenminste voor een klein deel (Larry);)

  Ben er gister en vandaag van overtuigd geraakt dat ze toch écht ook landelijk hun best doen de kiezer straks weer naar de stembus te krijgen……

  Plaatselijk is dit topic een mooie test…. Op 1 stem na is iets verworpen wat (zeker weten) veel Zwollenaren na aan het hart staat. Welke stad (of land) wil nu geen “uithangbord”. Sterker nog hoe meer hoe liever en dat sommigen hem nog gekend hebben is helemaal geweldig!

  Dus heeft de stad recht op een verklaring van stemgedrag. Hier komen genoeg mensen langs om een mening te geven als het ze uitkomt. Benieuwd naar het hoe en waarom van de tegenstemmers…..

  Verwacht zélf een gekronkel en gekruip, gedraai (vind ik veel te mild). Of……stilte……niet de ballen om te reageren:'(


  ⚠️ Meld

 8. @ Dick 23:01 Ik hoop voor Zwolle te betekenen dat er geen ondoordachte besluiten genomen worden. Het heeft er niets mee te maken dat ik het Zwolle of de erven Brood of wie dan ook het gun. Er moet gewoon een reeel plan liggen als je bij de gemeente aanklopt om een bijdrage. Verder ben ik in mijn ingezonden brief en reactie hierboven al ingegaan op mijn overwegingen om tegen te stemmen. Het is duidelijk dat je het niet met me eens bent.


  ⚠️ Meld

 9. @Rana

  Waarom moet de gemeente in dit soort kwesties altijd maar reageren i.p.v. ageren?
  Steek de nek maar eens uit en realiseer gewoon op respectvolle wijze eerbied aan die omni-kunstenaar die, na honderden jaren, Zwolle weer eens op de culturele kaart wist te zetten.
  Volgens mij zijn de initiatiefnemers ook Zwollenaren en lijkt het mij derhalve stug dat zij een dergelijk museum of HBE niet in Zwolle zouden willen realiseren.


  ⚠️ Meld

 10. Beste Dick,

  Met het risico te ??kronkelen, kruipen of draaien?? (Je werkt niet echt mee aan het dichten van de vermeende kloof??..), zal ik aangeven waarom het Zwolse CDA uiteindelijk tegen het direct toekennen van een startsubsidie voor dit particulier initiatief heeft gestemd.

  1.Algemene lijn van handelen – Het betreft een particulier initiatief. Van een dergelijk initiatief mag men verwachten dat men zelf een bedrijfsplan/haalbaarheidsonderzoek meeneemt als men een subsidieverzoek doet. Dat werkt zo in een relatie bank-initiatiefnemer bij leningen, dat werkt ook zo in de relatie gemeente-initiatiefnemer.
  2.Consistent handelen (publieke gerechtigheid) – Zomaar een startsubsidie verstrekken zonder onderliggende documentatie, zou dus een breuk betekenen in het handelen van de gemeente t.o.v. particuliere initiatiefnemers. En dat zou onrecht opleveren voor die andere particuliere initiatiefnemers, zoals bijvoorbeeld een Stichting Sipans die eigen geld en tijd heeft gestoken in plannen voor een Hammam alvorens zij bij de gemeente konden aankloppen.
  3.Mogelijk effect startsubsidie – De startsubsidie zou worden gebruikt voor een breed haalbaarheidsonderzoek dat niet alleen gericht was op plaatsing van de HBE in Zwolle. Goed mogelijk dat uiteindelijk toch uit dat onderzoek zou blijken dat het HBE in Assen of Amsterdam zou moeten worden gevestigd (Ingezonden brief Stentor gelezen vanmorgen?)
  4.Zorgvuldige procedure voor besteding gemeenschapsgeld (rentmeesterschap) – het subsidieverzoek was net ingediend bij het college. We wachten graag de afwegingen van het college af t.a.v het subsidieverzoek (Kan nog steeds!). Meestal wordt in een dergelijke procedure om nadere informatie verzocht, kunnen de aanvragers een mondelinge toelichting verzorgen en wordt een subsidieverzoek getoetst aan kaders. Dan wordt een zorgvuldig besluit genomen en voorgelegd aan de raad. Voor de uitkomst van die zorgvuldige procedure iets als raad dwingend opleggen aan het college, vinden wij onzorgvuldig.

  Afrondende. Het college heeft nog steeds een eigen bevoegdheid om het subsidieverzoek af of toe te wijzen. Wij zullen die besluitvorming wel kritisch volgen, mede gegeven het eerdere subsidieverzoek door de HBE, want we willen minstens dat het particuliere initiatief zelf met de uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek of goed bedrijfsplan komt. En we zien dan wel of een subsidie (in welke vorm dan ook) aan het HBE onderwerp van de begrotingsbehandelingen 2010 wordt.

  Vooralsnog lijken de initiatiefnemers hun eigen glazen in te gooien.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen  ⚠️ Meld

 11. @Larry, het is niet de taak van de gemeente om dit initiatief over te nemen. Je zou de huidige initiatiefnemers passeren of erger nog in elkaars vaarwater komen. Dit nog afgezien van de vraag of de huidige voor-stemmers een nieuwe gemeentelijke culturele instelling voor Herman Brood zouden willen optuigen. Dat betwijfel ik, maar ik hoor het graag van ze als ik dat verkeerd denk.


  ⚠️ Meld

 12. verantwoording
  Ik begrijp uit bovenstaande posts dat ik me te verantwoorden heb voor mijn stemgedrag aangaande de Herman Brood Experience. Dat doe ik graag.
  (als je een weekend weg bent, heb je heel wat in te halen).
  Er is hier al heel veel gezegd (ik denk dan vooral aan de reactie van Martijn).
  Het subsidiebeleid is een paar jaar geleden nogal veranderd. Vroeger kreeg je subsidie als je een voornemen had, waar de stad wel wat in zag. Nu is het eigenlijk andersom (allemaal wat kort door de bocht geformuleerd). De gemeente wil graag dat er iets gebeurt, zoekt daar een uitvoerder bij en heeft er geld voor over). Als ik dat in mijn achterhoofd houd en dan kijk naar het verzoek om een bijdrage te leveren aan een onderzoek (want daar ging de geldvraag om) dan vraag ik me het volgende af:
  1. als een organisatie iets wil beginnen en onderzoek laat doen naar de halbaarheid, dan is dat toch een eigen verantwoordelijkheid en zal die organisatie dus zelf deze kosten moeten opbrengen.
  2. waarom wordt dit niet meegenomen bij de begroting voor 2010. Dan liggen er meer verzoeken, die dan tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Dat is de “koninklijke weg”. Populair gezegd zijn we tekorten aan het verdelen. Netjes gezegd: we willen allemaal meer dan we kunnen betalen, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Dat doe je bij de begroting.
  3. zijn we eigenlijk wel allemaal overtuigd van het belang van Harman Brood voor Zwolle? Wie associeert Herman met Zwolle, in die mate dat er geld gestoken moet worden in een onderzoek naar de haalbaarheid van de Experience? Ik vraag me dat nog meer af na de ingezonden brief van Jan Stappenbeld, vanmorgen in de Stentor. Martijn verwees er ook al naar.

  Iedereen heeft recht op een standpunt over de HBE. Het gaat mij te ver te moeten lezen wat “men” vindt van politici, die tegen de subsidie voor een onderzoek hebben gestemd.
  Ik heb me niet laten leiden door de levenswijze van Brood. Daar heb ik wel een opvatting over, maar die is niet van belang voor een oordeel over de gevraagde subsidie.
  Eerst wordt er ?? 50.000 gevraagd, nu ?? 25.000. Achteraf dus wel verstandig dat de raad de eerste keer tegen heeft gestemd. Het geeft mij het verkeerde gevoel bij het nu angeboden prijskaartje van ?? 25.000. Daar komt ook nog eens de in mijn ogen kwalitatief slechte presentatie van de initiatiefnemers bij.


  ⚠️ Meld

 13. Goedenmiddag Martijn,

  Da??s al weer een tijdje geleden.

  Je bedoelt met kloof??.die tussen PvdA en CDA?
  Weet je nog wie op radio 1 op een zondag voor de verkiezingen met dat soort aantijgingen begon? Juist de voor de JSF teruggehaalde Sjek. Weet je nog welke ongenuanceerde niet-JP opmerking de MP toch plaatste toen in Wouter veel sterker vond in het debat op RTL 4? ⤽Meneer Bos, u draait en u liegt⤝????Kan me niet voorstellen dat iemand die opmerking niet onder de gordel vindt? Er was absoluut geen reden voor ook! De toon was niet alleen gezet, de beeldvorming liep en natuurlijk was Bos even van zijn stuk. Die dacht natuurlijk ook: het ene moment zit ie bij Lingo te graaien, of hij presenteerde zélfs Boulevard ipv Kwalbert en dan komt ie met deze ingefluisterde teksten.

  Zeg eens eerlijk (persoonlijk) CDA met PvdA of met VVD? Je bent het toch wel met me eens dat dat een radicale koersomslag is?

  1. Particulier initiatief. – Vaag argument: Onbetrouwbare initiatief, tenminist niet goed genoeg omkleed? Waar moet een particulier initiatief dan wel EXTRA (blijkbaar?) aan voldoen wil het kans van slagen hebben?
  2. Consistentie- Je haalt er van alles bij, maar volgens mij vertrouw je die club gewoon niet?
  3. Mogelijk effect startsubsidie ?? Je schrijft het zelf al??… Goed mogelijk dat uiteindelijk toch uit dat onderzoek zou blijken ????
  4. Zorgvuldige procedure voor besteding gemeenschapsgeld (rentmeesterschap) ?? Rentmeesterschap, daar hoor ik CDA-NL niet meer zo mee schemeren?

  Mijn conclusie: Onzorgvuldig. + Onbetrouwbaar?
  Hoe belangrijk zijn die initiatiefnemers? Die al dan niet glazen ingooien? Zou de Zwolse burger niet op 1 moeten staan?  ⚠️ Meld

 14. @ John

  Hahaha: dat ik me te verantwoorden heb??.mooi verwoord John.
  Speelt het gedrag van en de persoon Brood geen enkele reden in jullie overweging?
  Het is ook niet te duur 25K?
  1. als een organisatie iets wil beginnen en onderzoek laat doen naar de halbaarheid, dan is dat toch een eigen verantwoordelijkheid en zal die organisatie dus zelf deze kosten moeten opbrengen.
  2. waarom wordt dit niet meegenomen bij de begroting voor 2010? Waarom??? Weet Martin Knol dat? Maar maakt die 25K zo heel veel uit? Ok andere verzoeken. Maar die lopen toch niet weg? Deze misschien wél! En komt er nu nixxx? De raad wil al geen initiatief nemen begrijp ik.
  3. zijn we eigenlijk wel allemaal overtuigd van het belang van Harman Brood voor Zwolle? Wie is Jan Stap, die van die aanrijding? Hoeveel handtekeningen heb je nodig????  ⚠️ Meld

 15. eigen gelijk?
  Dick,
  je redeneert wel erg vanuit je (vermeende) eigen gelijk. Ales wat er dan geschreven wordt, leg je op een manier uit, die jou uitkomt.
  Ik ben benieuwd wat je zegt als er een verzoek van jou komt (bijv.) en je de reactie krijgt, dat er geen geld meer is, omdat er al eerder – halverwege het jaar – geld is gegaan naar een ander verzoek.
  Dick, je doet te gemakkelijk over het geld. Voor dergelijke subsidies hebben we een beperkte hoeveelheid geld. Dat “verdelen” we bij de begroting. Dat levert teleurstellingen op bij mensen/instanties die hun verzoek niet gehonoreerd zien. Dar zitten kleinere bedragen bij, dan waarover we het hier hebben. De omvang is dus geen argument.
  Je gaat wijselijk niet in op het eerste punt, dat herhaal je alleen maar. En je hebt het ook niet over het feit dat het gevraagde bedrag zomaar gehalveerd kan worden. Dat zegt mij in ieder geval iets over het gebrek aan urgentie.
  Je reactie op het ingezonden is onder de maat. Als dat het enige is wat je kunt zeggen, zeg je eigenlijk dat je er niets op te zeggen hebt.
  O ja, als ik zeg dat het gedrag geen reden speelt, dan is dat zo.


  ⚠️ Meld

 16. @ Martijn:
  Ok, maar volgens mij is er maar 1 échte kloof…die tussen relatief arm en enorm rijk. Vandaar ook mijn vraag: liever met PvdA of met VVD?

  Oneens met dat draai-verhaal of “niet meer over hebben?”  ⚠️ Meld

 17. Klopt John, zou zo politicus kunnen worden ;D

  je redeneert wel erg vanuit je (vermeende) eigen gelijk. Alles wat er dan geschreven wordt, leg je op een manier uit, die jou uitkomt.

  Ik ben benieuwd wat je zegt als er een verzoek van jou komt (bijv.) en je de reactie krijgt, dat er geen geld meer is, omdat er al eerder – halverwege het jaar – geld is gegaan naar een ander verzoek.

  Als jij vertrouwen hebt in dat project van 25K ga je toch ff een stevige babbel aan met de “financieel verantwoordelijke”? Ook omdat je dan tenminste voor jezelf het gevoel hebt dat je er alles voor gedaan hebt. Stel dat je morgen een stemmer op je tegenkomt, die vraagt: Nou? En jij moet er omheen draaien en breien, maar je hebt er gewoon nixxx aan gedaan?

  Misschien doe ik idd wel te makkelijk over het gemeenschapsgeld. Hoe heet de pot waar het uit moet dan “Kunst en Cultuur ter vereeuwiging van Zwolle”?
  *Je gaat wijselijk niet in op het eerste punt: 1. als een organisatie iets wil beginnen en onderzoek laat doen naar de halbaarheid, dan is dat toch een eigen verantwoordelijkheid en zal die organisatie dus zelf deze kosten moeten opbrengen.

  Klopt John, eigen verantwoording. Jullie hebben geloof ik in een eerder stadium al afgesproken dat het initiatief niet vanuit de gemeente zal komen. Dat vind ik erg jammer. Je had wel verwacht dat de initiatiefnemers dit niet via de politiek zouden spelen?

  Urgentie? Komt er een 2e kans voor iets blijvends voor één van de legendarische figuren die Zwolle door de eeuwen heen kende? Bedoel als ik zie hoe er met die beelden van van de Capelle enzo is omgegaan…..Mooi hoor, maar dan komt Herman wel erg sneu weg.

  Gelukkig mag jij dit vinden John:
  Je reactie op het ingezonden is onder de maat. Als dat het enige is wat je kunt zeggen, zeg je eigenlijk dat je er niets op te zeggen hebt.
  O ja, als ik zeg dat het gedrag geen reden speelt, dan is dat zo.

  Dan geloof ik ook je laatste zin….alleen ben jij nog niet ingegaan op mijn vraag of het gedrag en de persoon Herman Brood meespeelde in jullie overweging?  ⚠️ Meld

 18. Gelukkig, nog niemand heeft het gelezen:
  Kan ik even nuanceren, dat ik “de hele controversele handel en wandel” van Herman bedoelde met “gedrag”. De zwaar-normafwijkende levenswijze….heeft dat noch bij het CDA, noch bij CU meegespeeld?

  Vrees wel dat jullie de waarde van Brood en de affiniteit die menig Zwollenaar met hem had, lijken te onderschatten. Hiermee hoor je ook gelijk van mij Rana (12:26) dat ik het ook nog niet zo eens ben over de gemeentelijke taak of niet! Bovendien heb ik ook in jouw reacties
  (je hebt het alleen over “gunnen”) niets gelezen waaruit affiniteit blijkt. Het profiel van de gemiddelde GL-stemmer is idd ook meer “Spiegel-gericht”. En van de SP niemand hier?


  ⚠️ Meld

 19. Voordat deze post, verder onbeantwoord, in het archief dreigt te belanden…..

  Hoop wel dat de 4 tegenstemmende partijen zich nu een beetje extra verantwoordelijk voelen OOIT nog eens een bepaalde eer aan Herman Brood te geven. Al vinden sommigen dat puur iets voor de markt (:'()

  Denk dat ik jullie wel op een briefje durf te geven dat er de eerste 500 jaar niet weer zo’n controverseel, landelijk bekend (en geliefd!!), veelzijdig en kleurrijk artiest in Zwolle zal worden geboren :'(


  ⚠️ Meld

 20. op in gaan
  Dick, je (debat)wegen zijn soms ondoorgrondelijk. In je eerste reactie vraag je me of het gedrag van Herman echt geen rol speelt. Ik reageer dan door te zeggen dat dit idd zo is. Toch vind je dat ik nog niet ingegaan ben op je vraag of het gedrag van invloed is op onze overweging. Wellicht kun je zelf mijn antwoord op jouw vraag formuleren. Dat reageert voor jou gemakkelijker (;D).
  Onze afwegingen zijn verschillend, vandaar een andere uitkomst. Ik lig er zelf niet wakker van als de HBE naar elders vertrekt (kijken welke conclusie je hier uit gaat trekken).


  ⚠️ Meld

 21. Dank je John. Voorspelbaar zijn vind ik saai. Ik maakte idd een schrijffout, dat kwam ook door het uitrollen van een nieuw systeem op het werk. Weet dat het een slechte smoes is. Was gewoon met meerdere dingen bezig en dat kunnen vrouwen alleen schijnt het. Om 15:43 heb ik het volgens mij hersteld.

  Leuk (oprecht!)

  Wellicht kun je zelf mijn antwoord op jouw vraag formuleren. Dat reageert voor jou gemakkelijker ().

  Sargasso.nl geeft geloof ik wel 2 minuten de tijd om een post nog te corrigeren. Hans weet dat, zou ook wat voor mij zijn….Dan is elke post niet “definitief”….Hup Hans!!

  Over dit specifieke HBE-project kan ik inhoudelijk niet zeggen hoe goed het is. Ken de plannen niet verder als ze hier zijn aangekondigd. Dat is te summier om je vraag te beantwoorden. Vandaar ook een beetje mijn vragen wat jullie er nu echt inhoudelijk op tegen hadden.

  Misschien is het ook wel een tekortkoming van die 2 VVD-heren; is het niet genoeg gepromoot? In die periode voor het raadsbesluit. Bedoel aannemen of verwerpen scheelde maar 1 luizig stemmetje.
  Vind ook dat er uit de reacties van de politiek hier niet écht veel vertrouwen spreekt in die mensen van het project.

  Tuurlijk is dit schrijven hier mosterd na de maaltijd.
  Vind dat iets wat blijvend aan Herman Brood herinnerd wel degelijk met gemeenschapsgeld betaald kan worden. Oa daarom vroeg ik ook hoe die pot precies heet….kunst en cultuur voor Zwolle’s cultuurdragers? Lijkt me erg passend.

  Bovendien is er een weg waar een wil is, schijnt het!
  Hoop en verwacht wel dat jullie in de toekomst je best doen voor iets échts dat blijvend aan Herman herinnert. Zoveel van dit soort multi-talenten, die landelijk erg lang geliefd zijn, worden er namelijk niet in Zwolle geboren.


  ⚠️ Meld

 22. Goedeavond Dick, je vraagt naar mijn affiniteit met Herman Brood. Eigenlijk doet het er helemaal niets toe wat voor affiniteit ik heb. In de politiek ben ik niet met mijn persoonlijke hobby’s bezig, maar met belangenafweging voor al die verschillende Zwollenaren. Voor dit onderdeel verwijs ik verder terug naar mijn reactie van 5 juli 19:42 uur. Maar als je het echt graag wilt weten waar mijn affiniteit voor Herman Brood uit bestaat dan ga ik nu even off-politiek: Ooit had ik op mijn tienerkamer een poster hangen van een zeefdruk van Herman Brood, voorstellende een motorrijder. Ik ben wel eens naar een concert van hem in X-Ray geweest en op een blauwe maandag heb ik in een schoolbandje de achtergrondzang van Saterdaynight gedaan. Dat laatste was overigens geen succes 😮
  Persoonlijk vind ik dat hij als popmuzikant zijn sporen verdient heeft. Op beeldende kunst gebied maakte hij aardige dingen, in een herkendbare stijl. Maar zo hemelbestormend als jij hem vindt, nee dat heb ik niet. Dat is mijn persoonlijke mening over en affiniteit met Herman Brood, die er politiek dus niet toe doet.

  Overigens, Zwolle heeft volgens wikipedia heel wat bekende namen voortgebracht:

  Politiek
  Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), leider van de patriotten
  Johannes ter Pelkwijk (26 augustus 1769 – 18 november 1834), politicus
  Herman van Sonsbeeck (1796-1865), rechter en minister
  Johan Thorbecke (14 januari 1798 – 4 juni 1872), staatsman
  Sybe Kornelis Bakker (10 november 1875 – 2 januari 1918), vrijzinnig christen-socialist en hervormd predikant
  Lo de Ruiter (1919-2008), ambtenaar, politicus, (omroep)bestuurder en publicist (o.a. burgemeester, dijkgraaf en voorzitter van de IKON geweest)
  Laurens Jan Brinkhorst (18 maart 1937), politicus, lid van D66 en minister
  Ruud Vreeman (31 december 1947), politicus en vakbondsbestuurder
  Arie Slob (16 november 1961), oud-raadslid (GPV) en fractievoorzitter Tweede Kamer (ChristenUnie)
  Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (24 juli 1975), oud-raadslid (eerst RPF, later ChristenUnie) en Tweede Kamerlid (ChristenUnie)

  [bewerken] Kunst
  Gerard Terborch (1617-1681), kunstschilder
  Sophia Holt (1658-1734), kunstschilder
  Cornelia van Marle (1661-1698), kunstschilderes
  Rhijnvis Feith (1753-1824), schrijver
  A. den Doolaard (1901-1994), schrijver
  Michael Minsky, (1918-1988) zanger en dirigent
  Michael Minsky in Toronto (1954)Jentsje Popma (1921), beeldhouwer
  Henk Romijn Meijer (1929-2008), schrijver, dichter, essayist, taalkundige en vertaler
  Marnix Kappers (1943), acteur
  Gerrit Berveling (1944), esperantist
  Ton Koopman (1944), dirigent, klavecinist, componist en organist
  Herman Brood (1946-2001), zanger, acteur en kunstschilder
  Luis Listoni (1951), kunstenaar naar wie de haven aan de Milligerplas is vernoemd de Luis Listoni Haven
  Paul Gellings (1953), stadsdichter, schrijver en leraar
  Kader Abdolah (pseudoniem van Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Frahani) (1954), schrijver
  Jan Vayne (1966), pianist en kunstschilder
  Joost Marsman (1974), zanger
  Typhoon (pseudoniem van Glenn de Randamie) (1984), rapper
  Sanne Hans (1984), zanger en gitarist
  Charlotte Wessels (1987), zangeres
  Band:

  Opgezwolle (Rico, Delic, Sticks), rapformatie

  [bewerken] Sport
  Jan de Vries (1896-1939), atleet
  Wim Peters (1903-1995), hink-stap-springer
  Gerard van Moorst (19 februari 1957), voetballer
  Ron Jans (29 september 1958), voetbaltrainer
  Nico Rienks (1 februari 1962), roeier wereld- en olympisch kampioen
  Jeroen Dubbeldam (15 april 1973), springruiter
  Marten Eikelboom (12 oktober 1973), hockeyinternational
  Erben Wennemars (1 november 1975), wereldkampioen schaatsen
  Peter Wessels (7 mei 1978), tennisser.
  Kenny van Weeghel, wheeler (1980)
  Dominggus Lim-Duan (15 mei 1983), voetballer
  Marije Brummel (19 maart 1985), voetbalster
  Ronald Mulder (27 februari 1986), langebaanschaatser
  Michel Mulder (27 februari 1986), langebaanschaatser

  [bewerken] Overig
  Thomas a Kempis (1379 – 1471), monnik, schrijver en vertegenwoordiger van de moderne Devotie
  Willem Bartjens (1569 – 1639), wiskundige en docent
  Georg Roijer (1817 – 1871), marine-officier in Nederlands-Indië
  Thomas Joannes Stieltjes Jr (29 december 1856 – 31 december 1894), wiskundige
  Eli Heimans (1861 – 1914), onderwijzer en natuurbeschermer en schrijver
  Klaas Voskuil (1895 – 1975), journalist
  Elbertus van den Berg (1907-1971), beter gekend als de Schrik van Harculo, een excentrieke Zwollenaar.
  Eef Brouwers (1939), journalist en voormalig voorlichter RVD
  Bert Tigchelaar (1946 – 28 oktober 2004), journalist
  Sander Simons (1962), journalist
  Robbie Muntz (2 april 1963), radio- en televisiemaker
  Margreet Spijker (10 juni 1964), televisiepresentatrice
  Jonnie Boer (1965), meester-kok
  Anniko van Santen (19 april 1971), televisiepresentatrice
  Danny Rook (6 oktober 1971), televisiepresentator
  Renate Wennemars-Van der Zalm (31 maart 1972), televisiepresentatrice
  Tooske Breugem (3 juli 1974), vj, zangeres, actrice en televisiepresentatrice
  Maria Mosterd (1989), auteur  ⚠️ Meld

 23. @ Rana: Dus gevoelens als ik noemde speelden niet echt mee in jullie overweging? Ok.
  Maak je niet ongerust hoor, als ik het idee had dat sommige gemeenteraadsleden hobbyisten waren, was dat hier vast al eens besproken geweest. Weet ook dat de vergoeding niet eens zo hoog is, zeker niet als je dat relateerd aan de tijd die je er in steekt.

  Ja leuk zeg (oprecht): Ooit had ik op mijn tienerkamer een poster hangen van een zeefdruk van Herman Brood, voorstellende een motorrijder. Ik ben wel eens naar een concert van hem in X-Ray geweest en op een blauwe maandag heb ik in een schoolbandje de achtergrondzang van Saterdaynight gedaan. Dat laatste was overigens geen succes.
  **** Nog iets op tape??? Dat mensen kritisch zijn op zichzelf herken ik.

  Persoonlijk vind ik dat hij als popmuzikant zijn sporen verdient heeft. Op beeldende kunst gebied maakte hij aardige dingen, in een herkendbare stijl. Maar zo hemelbestormend als jij hem vindt, nee dat heb ik niet.
  ****Wou net zeggen: Eens. Tot ik las “hemelbestormend” nee, dat was zelfs MJ niet. Bono misschien, maar ik hoop dat ie daar nog lang niet aan toe is!

  Mooi dat jij er zoveel hebt kunnen vinden. Er zit echter niemand bij die zo lang zo geliefd is geweest in heel NL. Over zijn kunstenaarschap denken wij welliswaar hetzelfde, maar zoals je vast weet zijn zijn schilderijen nog steeds buitensporig veel waard. Wordt misschien alleen maar erger.

  Je merkt, het gaat mij ook om de uniekheid. Wist jij dat hij ook bij Cuby heeft gezeten? Zag laatst in een docu dat Cuby zelf zei dat hij daar jaren veel betekend had.

  Mooi om het lijstje nog ff te laten staan:

  Politiek
  Joan Derk van der Capellen tot den Pol (1741-1784), leider van de patriotten
  Johannes ter Pelkwijk (26 augustus 1769 – 18 november 1834), politicus
  Herman van Sonsbeeck (1796-1865), rechter en minister
  Johan Thorbecke (14 januari 1798 – 4 juni 1872), staatsman
  Sybe Kornelis Bakker (10 november 1875 – 2 januari 191, vrijzinnig christen-socialist en hervormd predikant
  Lo de Ruiter (1919-200, ambtenaar, politicus, (omroep)bestuurder en publicist (o.a. burgemeester, dijkgraaf en voorzitter van de IKON geweest)
  Laurens Jan Brinkhorst (18 maart 1937), politicus, lid van D66 en minister
  Ruud Vreeman (31 december 1947), politicus en vakbondsbestuurder
  Arie Slob (16 november 1961), oud-raadslid (GPV) en fractievoorzitter Tweede Kamer (ChristenUnie)
  Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (24 juli 1975), oud-raadslid (eerst RPF, later ChristenUnie) en Tweede Kamerlid (ChristenUnie)

  [bewerken] Kunst
  Gerard Terborch (1617-1681), kunstschilder
  Sophia Holt (1658-1734), kunstschilder
  Cornelia van Marle (1661-169, kunstschilderes
  Rhijnvis Feith (1753-1824), schrijver
  A. den Doolaard (1901-1994), schrijver
  Michael Minsky, (1918-198 zanger en dirigent
  Michael Minsky in Toronto (1954)Jentsje Popma (1921), beeldhouwer
  Henk Romijn Meijer (1929-200, schrijver, dichter, essayist, taalkundige en vertaler
  Marnix Kappers (1943), acteur
  Gerrit Berveling (1944), esperantist
  Ton Koopman (1944), dirigent, klavecinist, componist en organist
  Herman Brood (1946-2001), zanger, acteur en kunstschilder
  Luis Listoni (1951), kunstenaar naar wie de haven aan de Milligerplas is vernoemd de Luis Listoni Haven
  Paul Gellings (1953), stadsdichter, schrijver en leraar
  Kader Abdolah (pseudoniem van Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Frahani) (1954), schrijver
  Jan Vayne (1966), pianist en kunstschilder
  Joost Marsman (1974), zanger
  Typhoon (pseudoniem van Glenn de Randamie) (1984), rapper
  Sanne Hans (1984), zanger en gitarist
  Charlotte Wessels (1987), zangeres
  Band:

  Opgezwolle (Rico, Delic, Sticks), rapformatie

  [bewerken] Sport
  Jan de Vries (1896-1939), atleet
  Wim Peters (1903-1995), hink-stap-springer
  Gerard van Moorst (19 februari 1957), voetballer
  Ron Jans (29 september 195, voetbaltrainer
  Nico Rienks (1 februari 1962), roeier wereld- en olympisch kampioen
  Jeroen Dubbeldam (15 april 1973), springruiter
  Marten Eikelboom (12 oktober 1973), hockeyinternational
  Erben Wennemars (1 november 1975), wereldkampioen schaatsen
  Peter Wessels (7 mei 197, tennisser.
  Kenny van Weeghel, wheeler (1980)
  Dominggus Lim-Duan (15 mei 1983), voetballer
  Marije Brummel (19 maart 1985), voetbalster
  Ronald Mulder (27 februari 1986), langebaanschaatser
  Michel Mulder (27 februari 1986), langebaanschaatser

  [bewerken] Overig
  Thomas a Kempis (1379 – 1471), monnik, schrijver en vertegenwoordiger van de moderne Devotie
  Willem Bartjens (1569 – 1639), wiskundige en docent
  Georg Roijer (1817 – 1871), marine-officier in Nederlands-Indië
  Thomas Joannes Stieltjes Jr (29 december 1856 – 31 december 1894), wiskundige
  Eli Heimans (1861 – 1914), onderwijzer en natuurbeschermer en schrijver
  Klaas Voskuil (1895 – 1975), journalist
  Elbertus van den Berg (1907-1971), beter gekend als de Schrik van Harculo, een excentrieke Zwollenaar.
  Eef Brouwers (1939), journalist en voormalig voorlichter RVD
  Bert Tigchelaar (1946 – 28 oktober 2004), journalist
  Sander Simons (1962), journalist
  Robbie Muntz (2 april 1963), radio- en televisiemaker
  Margreet Spijker (10 juni 1964), televisiepresentatrice
  Jonnie Boer (1965), meester-kok
  Anniko van Santen (19 april 1971), televisiepresentatrice
  Danny Rook (6 oktober 1971), televisiepresentator
  Renate Wennemars-Van der Zalm (31 maart 1972), televisiepresentatrice
  Tooske Breugem (3 juli 1974), vj, zangeres, actrice en televisiepresentatrice
  Maria Mosterd (1989), auteur
  ——-
  Och, Maria moet in dat lijstje maar die één na laatste; moet dat echt?
  😛

  Nou ja, smaken verschillen. Maar je sluit niet uit dat jullie in de toekomst nog wat kunnen betekenen in deze?

  Bedankt voor je reactie, blijft jammer dat de SP blijft zwijgen:'(


  ⚠️ Meld

 24. Die Joost Marsman is van IOS….paar hele leuke nummers en een clipje in Zwolle opgenomen. Zeker één. Ik ga voor “VVT van IOS”!!!

  Robbie Muntz (2 april 1963), radio- en televisiemaker
  Wist ik niet, wat leuk! @ Admin: Keertje een gastcolumn?

  Oh Laurens-Jan en Ruud Vreeman ook?

  Kader Abdolah heb ik eens in Stadshagen gesproken; wat een lieve man! Schrijft ook aansprekend op VK/Opinie. Maar helaas verhuisd.


  ⚠️ Meld

 25. “De Buren” hebben een polletje:

  Weigering ‘Brood Experience’ gemiste kans voor Zwolle
  Selecteer enquête Selecteer een enquête uit de lijst.De terugkeer van Jan Everse is goed voor FC Zwolle.Een dancefestival hoort niet in een buitengebiedWeigering ‘Brood Experience’ gemiste kans voor Zwolle

  Weigering ‘Brood Experience’ gemiste kans voor Zwolle
  Ja
  42 72.4%
  Nee
  16 27.6%

  Aantal stemmen : 58
  Eerste stem : woensdag 01 juli 2009 10:01
  Laatste stem : dinsdag 07 juli 2009 23:24  ⚠️ Meld


 26. Goedenavond mensen,

  na het lezen van het stuk van Rana Berends, ben ik tot de conclusie gekomen dat de Groenen, of Groenlinks, wat het ook mag zijn, een flutpartij van de eerste orde is.

  Aangezien haar partijgenoot staat te schutteren bij de presentatie, kan ik me voorstellen dat een aantal tegenstemmen. Neemt niet weg dat dit plan zeer uitgebreid was en zeer zeker WEL GOED ONDERBOUWD was, echter beweert Rana Berends dit van niet, wat uiteraard niet klopt, dat weten we allemaal.

  Deze Zwolse gemeenteraad staat te boek als de slechtste sinds jaren. Ik ben ook bang dat het niet al te lang duurt voordat er koppen gaan rollen.

  PS. hoeveel geld is er uitgegeven aan ZWART? R10? ETC ETC ETC. Graag meer duidelijkheid hierover.


  ⚠️ Meld

 27. Hoeveel geld is er uitgegeven aan politie, parkeerbeleid, zwembaden, ouderenzorg? Is dat wat je bedoelt met ETC ETC ETC ETC?

  Ik ga er namelijk vanuit dat een kritische blik zich niet alleen richt op culturele voorzieningen. Dat zou hypocriet zijn toch?


  ⚠️ Meld

 28. @Rana Berends

  @Larry, het is niet de taak van de gemeente om dit initiatief over te nemen. Je zou de huidige initiatiefnemers passeren of erger nog in elkaars vaarwater komen.

  Is dit nou niet juist één van de taken van de ideeënmakelaar die binnen de gemeente Zwolle werkzaam is om burgerinitiatieven op de juiste wijze door en langs de ambtelijke molens te loodsen? Oftewel, burgers en politiek/ambtenarij dichter en sneller tot elkaar te brengen, zodat initiatieven niet teniet worden gedaan door onduidelijkheden en vertragingen?


  ⚠️ Meld

 29. Ik denk dat je fans hierop moet spreken. Even allemaal in de buidel tasten en dan hoppekee…
  Of zullen er dan geen fans meer zijn?

  Mijn geld moet naar andere doelen.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.