Swollwacht verwerkt uitslag enquete in programma

Zwolle – Enige tijd geleden heeft de lokale politieke partij Swollwacht op haar website de burgerij van Zwolle in de gelegenheid gesteld om op 10 stedelijke stellingen te stemmen. De stemmachine is inmiddels gesloten. Gemiddeld hebben er 145 burgers van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Er is wisselend op de 10 stellingen gestemd. Swollwacht heeft de burgerij van Zwolle beloofd de uitkomst van deze stellingen (Lees verder)  te verwerken in haar verkiezingsprogramma. Dit voor de gemeenteraadsperiode 2010 – 2014. In september a.s. zal de ledenvergadering van Swollwacht het verkiezingsprogramma vaststellen evenals de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Swollwacht heeft met deze vorm van inspraak de Zwolse burgerij maximaal willen betrekken bij haar nieuwe beleid- en verkiezingsprogramma 2010 – 2014. De partij hoopt met deze in Zwolle unieke en transparante werkwijze de kloof tussen politiek en burgers te verkleinen.

1. eindscore stelling historische binnenstad:
Eens met deze stelling
  78.9%  
Oneens met deze stelling
 21.1%  
Geen mening
  0%  

 1. Historische binnenstad: Zwolle heeft een fantastische historische binnenstad. Het gebeurd maar al te vaak dat architecten moderniteiten willen bouwen in de binnenstad welke niet in harmonie zijn met de historische omgeving. Ook moeten steeds vaker mooie panden in de binnenstad wijken voor de bouwdrift van projectontwikkelaars.

Stelling:Bouwkundige ontwikkelingen en aantastingen van oude panden in de historische binnenstad van Zwolle, moeten eerst middels een referendum worden voorgelegd aan de Zwolse burgerij alvorens er een beslissing kan worden genomen. 

2. eindscore stelling aantasting buitengebieden
Eens met deze stelling
 74.2%  
Oneens met deze stelling
  22.6%  
Geen mening
 3.2%  

 2. Aantasting buitengebieden Het unieke van Zwolle is haar gebiedsverscheidenheid, een mooie historische binnenstad, de veelheid van unieke wijken en fantastische mooie buitengebieden. In Zwolle heerst al lang de politieke discussie waar Zwolle nieuwbouw kan en mag ontwikkelen na de voltooiing van Stadshagen. Enkele Zwolse politieke partijen zien als oplossing steeds meer, om de mooie buitengebieden als de Dijklanden en Stadsbroek te gaan bebouwen.

Stelling:Stedelijke ontwikkelingen in Zwolle mogen niet ten koste gaan van mooie groene gebieden zoals de Dijklanden en Stadsbroek. 
 

3. eindscore stelling de verkeersknip in Stadshagen
Eens met deze stelling
  74.2%  
Oneens met deze stelling
  16.1%  
Geen mening
  9.7%  

 3. De verkeersknip in StadshagenDe mobiliteit in Stadshagen wordt door de aanwezige zgn. verkeersknip door vele inwoners en ondernemers van Stadshagen als belemmerend ervaren. Door deze verkeersknip moeten burgers uit Stadshagen diverse kilometers om het centrum van Stadshagen heen rijden om het oostdeel dan wel het westdeel van Stadshagen te bereiken.

Stelling:De gemeente Zwolle moet de zgn. verkeersknip in Stadshagen opheffen en er voor zorgdragen, dat de inwoners van Stadshagen zowel het oostdeel als het westdeel van Stadshagen in een zo kort mogelijke en verkeersveilige manier kunnen bereiken. 

4. eindscore stelling toerisme
Eens met deze stelling
  88.9%  
Oneens met deze stelling
  7.4%  
Geen mening
  3.7%  

 4. ToerismeToerisme is goed voor de stedelijke economie. Ook het watertoerisme draagt daar aan bij. Een mooi voorbeeld is de Kamperkade die altijd prijkt met de aanwezigheid van mooie en historische boten. Zwolle heeft met haar mooie stadgrachten ook goede kansen om het watertoerisme en daarmee de levendigheid binnen haar binnenstad, te vergroten. 

Stelling:
De gemeente Zwolle moet het watertoerisme in Zwolle en de komst van mooie historische boten binnen haar stadgrachten veel meer en actiever promoten.    

5. eindscore stelling veiligheid
Eens met deze stelling
  89.3%  
Geen mening
  7.1%  
Oneens met deze stelling
  3.6%  

 5. Veiligheid Het onderwerp je veilig voelen in je eigen stad, wijk en straat, wordt door vele Zwolse burgers als erg belangrijk ervaren. Zwolle investeert veel in veiligheid maar dit kan altijd beter. Met name de veiligheid dicht bij huis wordt door de Zwolse burger als erg belangrijk ervaren.

Stelling:Iedere Zwolse wijk krijgt een eigen wijkwacht. De wijkwacht is een stadswacht maar dan specifiek op wijkniveau. De wijkwacht werkt samen met politie en  gemeentelijke instanties. De wijkwacht krijgt naast toezicht op de wijkveiligheid ook een sociale functie zoals oa. het signaleren van eenzaamheid onder ouderen.  

6. eindscore stelling openbaarvervoer
Eens met deze stelling
  75%  
Oneens met deze stelling
  17.9%  
Geen mening
  7.1%  

 6. OpenbaarvervoerEen goed en bereikbaar openbaar vervoer is erg belangrijk als stedelijke voorziening, maar is ook beter voor het milieu, dit door het minder gebruik van auto´s.

Stelling:Het gebruik van het openbaar vervoer moet door de gemeente Zwolle maximaal gestimuleerd worden. Dit door het openbaar vervoer, binnen de stadsgrenzen van Zwolle, gratis aan te bieden aan alle Zwolse burgers.   

7. eindscore stelling dierenwelzijn
Eens met deze stelling
  58.6%  
Oneens met deze stelling
  27.6%  
Geen mening
  13.8%  

 7. DierenwelzijnZwolle heeft een eigen dierenwelzijnsbeleid en een dierenasiel voor dierenopvang. Het dierenasiel, welke zich nu richt op de opvang van honden en katten heeft geen voorzieningen voor de opvang van andersoortige dieren.

Stelling:De gemeente Zwolle, welke verantwoordelijk is voor goede en voldoende faciliteiten voor dierenopvang binnen haar stadsgrenzen, stelt aan het dierenasiel Zwolle voldoende middelen beschikbaar om ook de opvang van  andersoortige dieren mogelijk te maken.  

8. eindscore stelling sociaal beleid
Eens met deze stelling
  71.4%  
Oneens met deze stelling
  25%  
Geen mening
  3.6%  

 8. Sociaal beleid In Zwolle is nog steeds sprake van verscholen armoede. Denk hierbij aan mensen met een sociaal minimum. In de Zwolse politiek is een denklijn om deze mensen een  stadspas te verstrekken voor oa. kortingen op sport en cultuur. Stadspassen werken stigmatiserend.

Stelling:Zwolse burgers met een sociaal minimum krijgen van de gemeente een jaarlijks extraatje van € 250,00 netto in plaats van een stigmatiserende  stadspas.  Mensen net boven het sociaal minimum krijgen voor iedere € 50,00 hoger inkomen € 50,00 minder als jaarlijks extraatje. 
   

9. eindscore stelling het voortbestaan van de Ecodrome
Eens met deze stelling
  75.9%  
Oneens met deze stelling
  13.8%  
Geen mening
  10.3%  

 9.   Het voortbestaan van de EcodromeHet voortbestaan van het thema park de Ecodrome in Zwolle is vaak onderwerp van gesprek geweest in de Zwolse politiek maar ook onder de Zwolse burgerij. Veel gehoord is de zeer forse- jaarlijkse subsidie van de gemeente Zwolle om dit thema park in de benen te houden.

Stelling:Het themapark de Ecodrome levert nauwelijks een landelijke promotionele bijdrage voor de stad Zwolle op. Daarnaast is de forse- jaarlijkse subsidie van de gemeente Zwolle, om het thema park de Ecodrome in de benen te houden, niet langer acceptabel.
 

10. eindscore stelling bezuiniging op de gemeentelijke overhead
Eens met deze stelling
  73.3%  
Oneens met deze stelling
  20%  
Geen mening
  6.7%  

 10.  Bezuiniging op de gemeentelijke overhead De Zwolse gemeentelijke overheid is de laatste jaren alsmaar gegroeid. De kosten van deze uitbreidingen moeten grotendeels worden opgebracht door de Zwolse burgers.

Stelling:Het is goed mogelijk om de overhead binnen de gemeente Zwolle te laten krimpen, oa. door meer effectiviteit door te voeren en het afschaffen van overbodige regelgeving. Het geld wat hierdoor vrij komt kan weer terugvloeien naar de burger door bijvoorbeeld de OZB of andere gemeentelijke heffingen af te schaffen.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Hoe representatief is een enquete onder 145 burgers? 10-15% Sympatisanten van die club? Vind het echt interessant, had ik maar wat beter opgelet op school….een enquete is representatief als….
  weet het niet meer :'(

  Stellingen over “overhead” zijn altijd interessant! Tjonge wat kan er in het land nog veel worden gesnoeid in de overhead:
  – Zorg
  – Onderwijs
  – Publieke sector
  – Bedrijfsleven ook, hoor ik van familie en vrienden.

  Mijn stelling is dan ook. “overhead maakt organisaties eerder stroperig als dynamisch. Bovendien kosten ze handen vol geld”.


  ⚠️ Meld

 2. Knip
  Met deze vraag en dit antwoord zijn jullie toch niet serieus. Persoonlijk heb ik er alles aan gedaan de Knip niet door te laten gaan. Gemeenteraadsleden thuis gehad, gebeld en gemaild, enorm genegeerd door wijkwethouder Peter Pot tijdens een bomvolle bijeenkomst….Vroeg wel 6x `WAT kunnen we er nog aan doen` Achteraf een bekende ging nog bijna volledig uit zijn plaat…..De vraag werd compleet genegeerd. Heb de wijkmanager en zijn maat nog gesproken. De Wijkstichting. Maar goed liep dus enigszinds gefrustreerd naar huis….hielden die De Heer (nu lijsttrekker VVD) en zijn maat (Dogger, zo goed als zeker, absoluut een Swollwachter) mij aan….of ik niet in een vage klankbordgroep wilde…..Ik`waarom ga je dat zelf niet doen, of mensen van jullie partij…` Ongelooflijk!

  Ondertussen geaccepteerd….Jullie weten ook donders goed dat het niet meer anders kan…..Of moet ik dat echt nog uitschrijven?

  Kom dan niet met zulke achterhaalde, populistische stellingen meer alsjeblieft. Want als ik lees over de `muur` komt alles weer boven borrelen.
  De verkeersknip in StadshagenDe mobiliteit in Stadshagen wordt door de aanwezige zgn. verkeersknip door vele inwoners en ondernemers van Stadshagen als belemmerend ervaren. Door deze verkeersknip moeten burgers uit Stadshagen diverse kilometers om het centrum van Stadshagen heen rijden om het oostdeel dan wel het westdeel van Stadshagen te bereiken.

  Stelling:De gemeente Zwolle moet de zgn. verkeersknip in Stadshagen opheffen en er voor zorgdragen, dat de inwoners van Stadshagen zowel het oostdeel als het westdeel van Stadshagen in een zo kort mogelijke en verkeersveilige manier kunnen bereiken.  ⚠️ Meld

 3. KNIP

  Twee nachten is de brug gesloten nu. Kijk wat dat doet voor: brabdwer, ambulance politie. Een wijkziekenverpleger en anderen die een ziek iemand onverhoeds moeten bezoeken. Ik heb de omweg gereden was niet erg duidelijk, uiteindelijk kwam ik er. Later bleek mij dat de garage als pasage er was en ook geopend dag en nacht maar is dat de bedoeling?
  Flink aantal kilometers gereden voor een ”omweg”.  ⚠️ Meld

 4. Mijn stelling is dan ook. “overhead maakt organisaties eerder stroperig als dynamisch. Bovendien kosten ze handen vol geld”.
  Door dick, op 5 juli 2009 om 22:49

  Dat is anders wél de wijze waarop jij je brood verdient. En dan kun je ook nog eens 24 uur per dag op kosten van de belastingbetalers het internet terroriseren. :P:D


  ⚠️ Meld

 5. Hoi Larry & p4p4p4p4…Oh, welkom trouwens 4xp4; of heb je hier al eerder onder een andere naam gepost?

  Hoe lang is het geleden dat ik hier voor het laatst op een werkdag gepost heb?

  En 24 uur per dag op kosten van de belastingbetalers internetten Hahahaha. Ik leef 100% op kosten van de belastingbetaler?

  Rekenen/Wiskunde was niet jullie sterkte vak geloof ik.

  Belangrijker:
  Met die overhead-suggestie zitten jullie hartstikke fout??.

  Er zijn overheidsinstanties, veel denk ik, ook in Zwollywood die veel te veel overhead hebben. Maar dus ook en misschien wel vooral (zou Larry aan z’n directrice kunnen vragen).

  * Zorg instellingen
  * Onderwijs instellingen
  * Instellingen in de publieke sector
  * Financiële sector
  * Bedrijfsleven ook, zéker!, hoor ik van familie en vrienden.

  Waar Larry die onzin van overneemt dat er alleen in de Publieke Sector teveel overhead zit? Ook meer dan in andere sectoren? Grappig is het wel. Grappig ook dat tegenwoordig schijnbaar zo makkelijk wat wordt aangenomen. Terwijl toch bekend is dat er bijvoorbeeld in de media nogal geklaagd wordt over werkdruk….Men zou geen tijd hebben voor onderzoeksjournalistiek…..Toch blijft men maar makkelijk aannemen :'(

  Hier als voorbeeld ff onze organisatie, kan alléén zo gedetailleerd voor onszelf spreken:

  Secretaris/Directeur

  2 Sectorhoofden

  KOMT ie??????????????????Afdelingshoofden

  Al het andere personeel valt rechtstreeks onder afdelingshoofden!

  * 240 personeelsleden. Geloof niet dat het platter kan. Bovendien is er (ook daardoor wel) voor ons maximale handelings- en bewegingsvrijheid.

  Als organisatie hoef je dan alleen nog maar vertrouwen te hebben in je personeel.

  PS Larry kijk je alleen bij Willem, of post je nu ook (al een tijdje)?  ⚠️ Meld

 6. @ Larry; oeps dat weet ik niet meer. Is ook veel zoekwerk. Misschien stond het er wel niet eens exclusief??.

  Vond het eigenlijk ook wel een mooie gelegenheid om de publieke sector eens positief uit te lichten.

  Al garandeert dit zéker nixxx voor de sector in Zwolle!
  Tuurlijk is er bij ons ook wel e.e.a. mis, maar dit werkt érg praktisch!  ⚠️ Meld

Reageer