Ministeriële erkenning laboratorium Groot Salland

Zwolle – Het laboratorium van Waterschap Groot Salland heeft officiële ministeriële erkenning ontvangen voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek en het nemen van zogeheten ‘monsters’ van waterbodems. Hiermee behoort Groot Salland samen met de laboratoria van Wetterskip Fryslân, Stichting Waterproef en Delta Waterlab tot de eerste waterschapslaboratoria waaraan de erkenning is verleend.
 

Met de ministeriële erkenning voldoet Groot Salland aan de eisen van nieuwe wetgeving die stelt dat genoemde werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd door erkende laboratoria. De erkenning werd afgegeven door SenterNovem, een agentschap van het ministerie van VROM. De ministeriele erkenning is de kroon op het werk en ligt in lijn met de ambities van het laboratorium dat al sinds 1997 geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie.

Anderhalf jaar geleden is het laboratorium gestart met het traject om ministeriële erkenning te verkrijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden volgens de accreditatieschema’s AS SIKB 2000 ‘Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek’ en AS SIKB 3000 ‘Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek’. De ministeriele erkenning is de kroon op het werk en ligt in lijn met de ambities van dit laboratorium dat al sinds 1997 geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie op basis van ISO 17025.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer