Werken voor bijstandsgerechtigden aantrekkelijker

Zwolle – Voor wie een uitkering heeft, wordt het financieel aantrekkelijker om (meer) te gaan werken. Om een (tijdelijke) terugval in het inkomen bij de overgang van uitkering naar werk te voorkomen, zet de gemeente Zwolle extra stimuleringsmaatregelen in.

Het aanvaarden van werk levert niet altijd een financieel voordeel op. Er kan sprake zijn van (tijdelijk) minder inkomen bij de overgang van uitkering naar werk. Om hierin verandering te brengen, gaat de gemeente Zwolle op vier extra voorzieningen inzetten. De eerste extra voorziening is gericht op betere begeleiding en nazorg van cliënten die (gedeeltelijk) uitstromen naar een reguliere baan. In een exitgesprek tussen de cliënt en zijn of haar consulent wordt bekeken welke acties de cliënt moet ondernemen om bepaalde financiële zaken goed op orde te krijgen. Momenteel overzien cliënten niet altijd de consequenties als zij aan het werk gaan. Betere voorlichting – over bijvoorbeeld toeslagen van de Belastingdienst en schuldhulpverlening – moeten financiële verrassingen achteraf voorkomen.

Afhankelijk van de situatie van de cliënt kan gericht financiële steun en/ of een stimulans worden geboden. Voor de ene persoon kan dit een noodzakelijke overbrugging zijn voor een periode met minder inkomsten. Voor de ander is het een extra prikkel om de stap naar werk te zetten. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de vervoerskosten of kosten voor kinderopvang. Voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar zijn er bovendien, vanuit een landelijk experiment, vier tijdelijke maatregelen om arbeidsinschakeling te bevorderen. 

Inzet van participatieplaatsen is een derde voorziening die wordt ingezet.  Uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, circa een derde van het bestand, kunnen met behulp van een participatieplaats werkervaring opdoen met behoud van uitkering. Op die manier kunnen zij een eerste stap naar een reguliere baan zetten. De werkzaamheden worden begeleid en eventueel kan scholing ingezet worden.

Naast kansarme werkzoekenden komen ook Wajongers en uitkeringsgerechtigden van UWV in aanmerking voor participatieplaatsen.

Tot slot gaat de gemeente het effect onderzoeken van de inzet van het Persoonsgebonden Re-integratiebudget (PRB) bij de werkgever. Nu wordt doorgaans een commerciële partij ingeschakeld voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Ontvangt de werkgever het PRB, dan gaat deze zelf de cliënt begeleiden en opleiden. Als uit de evaluatie blijkt dat de inzet van het PRB aan werkgevers positief uitvalt, kan besloten worden deze voorziening structureel in te zetten.

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Bedrijven die bijstandsgerechtigden aannemen, krijgen van de gemeente Zwolle ?? 5.000 subsidie. Dit meldt Binnenlands bestuur. De maatregel is onderdeel van een heel pakket om het werken voor bijstandgerechtigden aantrekkelijker te maken.

  Blijf op de hoogte van het gemeentenieuws »
  De gemeente Zwolle begint met een kleine proef bij 6 mensen. Als die aanslaat, wil de gemeente de maatregel structureel invoeren. De gemeente Zwolle telt 2.200 bijstandsgerechtigden.

  Inwerken
  De subsidie, het persoonsgebonden re-integratiebudget, komt nu nog ten goede aan commerciële marktpartijen die de re-integratie van bijstandsgerechtigden begeleiden. Werkgevers kunnen het geld beschouwen als een bijdrage voor de kosten die zij voor het inwerken maken.


  ⚠️ Meld

Reageer