Ruim 8 miljoen voor onderwijshuisvesting

Zwolle – Het college van B&W heeft het Programma Onderwijshuisvesting 2009 vastgesteld. Met de investeringen die voortkomen uit het Programma wordt ondermeer de huisvesting van een aantal basisscholen (tijdelijk) uitgebreid, tijdelijke locaties gerealiseerd, onderwijsgebouwen aangepast en worden leermiddelen, meubilair of onderhoud bekostigd. In de begroting is ook een bedrag opgenomen voor het onderhoud van drie gemeentelijke gymzalen. Met de schoolbesturen is overeenstemming bereikt over de inhoud van het Programma.

Elk jaar kunnen de schoolbesturen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor de huisvestingsvoorziening. Op basis van criteria stelt het college van B&W per jaar het Programma van Onderwijshuisvesting vast. Voor 2009 investeert de gemeente ruim 8 miljoen in de onderwijshuisvesting voor bijna 90 aanvragen zoals het realiseren van tijdelijk huisvesting in Stadshagen voor verschillende scholen, het vervangen van de sportvloer van de gymzaal Gouwe, het inrichten van de gymzalen van de Care Campus Zwolle van De Ambelt en De Twijn, het uitbreiden van de huisvesting van de Prof. Dr. K. Schilderschool, de herhuisvesting van de Obadjaschool, het vervangen van de zonwering van De Marsweide en aanpassingen volgens veiligheidseisen voor een aantal scholen.

Artikel delen:

Reageer