Concept verkiezingsprogramma GroenLinks Zwolle

Zwolle – Gaat GroenLinks pleiten voor een verbod op energieverslindende  terrasverwarmers? Moet de gemeente zorgen voor kinderopvang in de avonduren om meer vrijwilligerswerk mogelijk te maken? Mag elke wijk voortaan zelf zijn wijkwethouder kiezen? De leden van GroenLinks stellen in september het verkiezingsprogramma vast waarmee GroenLinks de gemeenteraadsverkiezingen ingaat.

Het concept­programma staat nu online. Alle Zwollenaren kunnen laten weten wat ze ervan vinden. De nieuwe website http://zwolle.groenlinks.nl biedt iedere internetter de mogelijkheid een reactie te plaatsen bij de conceptversie van het programma. Leden van GroenLinks kunnen ook wijzigingsvoorstellen indienen. Tijdens een ledenvergadering op 9 september bepalen de leden welke voorstellen wel en niet worden opgenomen in het definitieve verkiezingsprogramma.

Het programma valt uiteen in drie hoofdthema’s:

·         Wij gaan uit van de waarde van het individu
·         Wij leven samen, met z’n allen
·         Wij voelen ons goed in een groene leefomgeving.

Bij elk hoofdthema wordt kort de visie van GroenLinks weergegeven, gevolgd door een serie concrete punten die de partij wil verwezenlijken in de volgende raadsperiode.  Bovendien worden bepaalde onderwerpen in aparte teksten extra benadrukt: solidariteit, kunst en cultuur en dierenwelzijn bijvoorbeeld. De afgelopen maanden hebben de leden van GroenLinks tijdens een themadag en op de site ingrediënten voor het programma en deze onderwerpen aangedragen. Dat heeft geresulteerd in de conceptversie van het programma die nu voor iedereen is te lezen en waarover iedereen deze zomer zijn mening kan geven.

De Zwolse afdeling van De Groenen stopt in 2010. Dat heeft de ALV op 9 december j.l. besloten. Wie van de leden wil kan de lokale activiteiten vervolgens bij de huidige partner GroenLinks voortzetten, of iets anders gaan doen. Die afweging zullen leden individueel maken. Verder kreeg het bestuur van de leden de ruimte om de beeindiging van De Groenen afdeling Zwolle te zijner tijd op passende wijze vorm te geven.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Verslindende terrasverwarmingen verbieden??????????
  Kinderopvang in de avonduren voor vrijwillgerswerk??????????????
  Groen Links ga iets zinnings doen.
  Ga een stad besturen, en hou toch op met die onzin.


  ⚠️ Meld

 2. Pff, wat is er nu weer mis met terras verwarming? Vind je het niets dan ga je er toch gewoon niet zitten? Zeker met het huidige rookbeleid is dit een uitkomst.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.