SP wil garanties voor personeel Thuishulp Nederland

Zwolle – de fractie van de Zwolse SP heeft opnieuw vragen gesteld aan het stadsbestuur over Thuishulp Nederland (THN). De beantwoording van eerdere vragen zijn volgens de partij bijzonder onbevredigend. De SP vindt het merkwaardig dat de wethouder op een vraag als ‘wat is uw oordeel over het sociaal plan van Thuishulp Nederland?’ geen antwoord kan geven, maar de vraag doorspeelt aan het bestuur van THN. 

Ook de nieuwe ontwikkelingen bij THN baart de SP zorgen. Het sociaal plan is onlangs weggestemd door de vakbonden. Ook de ondernemingsraad heeft haar kanttekeningen geplaatst bij het plan. Het bestuur van THN zet de reorganisatie echter eenzijdig door. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het bestuur gaat zonder steun van de vakbonden en de ondernemingsraad gewoon door met de reorganisatie. Dit traject is daarmee al niet zorgvuldig te noemen. Volgens THN gaat er niets voor de zorgmedewerkers veranderen. Echter, er wordt hen wel geadviseerd om ‘eens bij het UWV-Werkbedrijf binnen te lopen’ of te kijken op een vacaturesite. Dit maakt alles voor de medewerkers erg onzeker. Zij zijn bang voor hun inkomen en hun baan. THN moet hier duidelijkheid over geven.’

De SP wil van wethouder Dannenberg (CDA) weten hoe hij aankijkt tegen de zorgvuldigheid waarmee het sociaal plan wordt uitgevoerd. Ook vraagt de SP garanties dat de cliënten hun vaste zorgmedewerker kunnen behouden. Tevens wil de SP weten waarom de ondernemingsraad de medewerkers adviseert op zoek te gaan naar ander werk, terwijl er voor deze medewerkers volgens THN niets gaat veranderen.

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, willen wij namens de SP vervolgvragen stellen over de reorganisatie bij Thuishulp Nederland.

Inleiding

Vorige week heeft de SP de beantwoording op onze schriftelijke vragen gekregen over Thuishulp Nederland. De SP vindt het merkwaardig dat een vraag als ‘wat is uw oordeel over het sociaal plan van THN?’ niet door de wethouder kan worden beantwoord. In plaats daarvan wordt de vraag doorgestuurd naar de directeur van THN zelf. Mijn fractie heeft de indruk dat er door de directeur vooral sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. Als wij de praktijksituatie bij THN toetsen aan de antwoorden van de directie zien wij toch een bijzonder groot verschil in beleving.  Daarnaast is het uiteraard vreemd dat de wethouder schijnbaar zelf geen mening heeft over het gebeuren bij THN.

Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen bij THN. In de beantwoording van de vragen door THN wordt gesteld dat er met de vakbonden en de ondernemingsraad uitgebreid is gesproken over het sociaal plan. Het traject zou daarom zorgvuldig zijn verlopen. De medewerkers zijn echter helemaal niet op de hoogte gesteld van deze discussies. Vorige week bleek dat het Sociaal Plan van THN is weggestemd door de vakbondsleden. Ook de ondernemingsraad heeft vraagtekens geplaatst bij het Sociaal Plan. Echter, in verband met de slechte financiële situatie bij THN, zetten de bestuurders de reorganisatie gewoon door. Zij gaan het Sociaal Plan eenzijdig uitvoeren.  

Daarnaast adviseert de ondernemingsraad aan de medewerkers om ‘eens binnen te lopen bij het UWV-Werkbedrijf’ of te kijken op www.werk.nl. Al eerder zijn de medewerkers van zorgaanbieders bij aankomende veranderingen (aanbesteding/gunning) geadviseerd bij andere zorgaanbieders te gaan solliciteren, omdat men niet zeker wist wat er met een zorgaanbieder ging gebeuren. Er zijn toen diverse mensen overgestapt die uiteindelijk ook slecht uitkwamen. De SP is bang voor herhaling. Mensen worden onzeker gemaakt omtrent hun inkomen, terwijl juist zekerheid voor de toekomst gewaarborgd moet zijn.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

 1. Is de wethouder van mening dat het traject met de medewerkers ‘zorgvuldig’ is verlopen? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?
 2. Wat is het oordeel van de wethouder over het doorzetten van het sociaal plan bij THN, zonder dat de vakbonden en de ondernemingsraad goedkeuring aan het sociaal plan hebben verleend? Kunt u dit toelichten?
 3. Kan de wethouder garanderen dat er voor het zorgpersoneel en de cliënten niets veranderd? Kunt u garanderen dat alle cliënten bij THN hun vaste medewerker kunnen behouden?
 4. Kunt u toelichten waarom de ondernemingsraad de medewerkers adviseert op zoek te gaan naar ander werk, terwijl er voor deze medewerkers volgens THN niets gaat veranderen? Graag een toelichting?
 5. Kunt u zich voorstellen dat dit Sociaal Plan bij de medewerkers en cliënten van THN grote onrust veroorzaakt?

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius en Gert van Maurik

 

 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Als gevolg ontelbare problemen met een andere zorgaanbieder kwam ik op de website van THN (afdeling Zwolle) terecht.
  Dat beloofde veel goeds!!
  Altijd garantie dat er hulp beschikbaar is, dezelfde hulpverlener voor iedere client (dat klonk als muziejk in de oren na de 19 verschillende hulpen in 3 maanden tijd van de concurrentie…) en nog veel meer beloftes.

  Na hier en daar eens navraag te doen (ook bij THN) blijkt dat deze website met alle schitterende beloftes gebakken lucht is!

  Men blijkt niets van dat al waar te kunnen maken, maar het management wilde deze vorm van promoten via internet handhaven..

  Dus ook deze illusie kon weer bijgeschreven worden in de boeken.

  Na veel zoeken (plm. 2 jaar!) hebben we één van de weinige goede aanbieders gevonden.
  (we vertellen uiteraard niet welke, want stel dat ze het daar ook te druk krijgen en het net zo een puinhoop wordt dan elders…)

  Ik kan over de inzet van de SP op dit terrein alleen maar lof spreken, het is werkelijk hard nodig om een dikke vinger aan de pols te houden in deze hele wereld die gebaseerd zou moeten zijn op de “één loket gedachte”.

  Laat me niet lachen..


  ⚠️ Meld

Reageer