Nieuw leermiddel Waterveiligheid voor pabo-studenten

Zwolle – Opleidingsdocente aardrijkskunde  Rinske Kabout-Drenth van de School of Education van Windesheim Zwolle,  ontving op 17 juni uit handen van staatssecretaris van VWS Tineke Huizinga de 3D-hoogtekaart van Nederland.

Deze door TNO en Rijkswaterstaat ontwikkelde hoogtekaart is een praktische methode om inzicht te geven in de waterveiligheid van Nederland. Aanstaande docenten kunnen tijdens hun stage, met behulp van deze kaart en het bijbehorende lespakket aan leerlingen overbrengen wat bijvoorbeeld de overstromingsrisico’s zijn door de stijgende waterspiegel. De 3D-hoogtekaart is vormgegeven als een  bassin waarin de kaart van Nederland (in reliëf) geplaatst is. Door het water in beweging te brengen of meer water toe te voegen, krijgen leerlingen een beeld wat dit doet met een land als Nederland en welke maatregelen er genomen kunnen worden om veiligheid te kunnen waarborgen van door water bedreigde gebieden.

Lesmethode toegankelijk voor alle pabo’s
De hoogtekaart werd in april gelanceerd tijdens een netwerkdag  voor pabodocenten-Wereldoriëntatie. De mogelijkheden die deze hoogtekaart voor het basisonderwijs biedt waren aanleiding voor Kabout om een verzoek te richten aan het Ministerie van VWS om alle pabo’s in Nederland te voorzien van de 3D-kaart met het bijbehorende lespakket “Waterreis in de tijd”.  VWS heeft het verzoek gehonoreerd, zodat pabo-studenten met ingang van volgend jaar in hun lessen gebruik kunnen maken van deze praktische leermethode.

Artikel delen:

Reageer