Dijkgraaf Sybe Schaap neemt afscheid

Zwolle – Sybe Schaap (63) stopt als dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland. Zijn termijn loopt af op 31 december 2009. Schaap is dan bijna 23 jaar dijkgraaf geweest, waarvan 12 bij Groot Salland. Sybe Schaap is de eerste dijkgraaf van het Waterschap Groot Salland dat in 1997 ontstond uit de fusie van vijf waterschappen en het Zuiveringschap West-Overijssel. In de jaren daarna ging het waterschap onder zijn leiding onder meer aan de slag met het dijkverbeteringproject West-Overijssel: de aanleg van stormvloedkering de Balgstuw, de waterkering Kampen-Midden en de dijkversterking achter Ramspol.

schaap.jpg

Op het gebied van waterkwaliteit zijn in de afgelopen jaren de capaciteitsuitbreiding van de rioolwaterzuiveringen Deventer, Zwolle en Kampen het benoemen waard. Recentelijk creëert Groot Salland meer ruimte voor water op het platteland en in de stad met diverse Ruimte om te leven met water-projecten om de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen. Afgelopen maart ondertekenden staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en dijkgraaf Schaap twee overeenkomsten voor de eerste projecten uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier.

Gevarieerde achtergrond

Schaap, afkomstig uit een boerengezin en opgegroeid in de Noordoostpolder waar de waterstaat erg belangrijk is, heeft een gevarieerde achtergrond en een brede belangstelling en ervaring. De scheidend dijkgraaf studeerde Economie en volgde de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden. Ook studeerde hij Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast volgde hij de opleiding Filosofie, zowel bij de Vrije Universiteit Amsterdam als bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin werd hij later ook docent, aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Karel Universiteit in Praag.

Schaap is dijkgraaf sinds 1986. Tot 1993 bekleedde hij deze functie bij waterschap  Noordoostpolder, waarna hij tot 1997 watergraaf was van het Zuiveringschap West-Overijssel. Bij het ontstaan van Groot Salland in 1997 werd hij dijkgraaf van dit waterschap,  verantwoordelijk voor het waterbeheer in West-Overijssel. Sinds januari 2004 combineert Schaap deze functie met het voorzitterschap van de Unie van Waterschappen. Vanaf juni 2007 is hij tevens lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Unie van WaterschappenSybe Schaap stopt tevens als voorzitter van de Unie van Waterschappen. De Unievoorzitter wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar, die eenmaal verlengd kan worden met nog eens drie jaar. De tweede termijn van zijn voorzitterschap loopt eind dit jaar af.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Nog één keer naar een bijeenkomst waar de aimabele senator ongetwijfeld weer boeiend zal vertellen. Grappig (en veelzeggend?) dat zijn politieke partij hier geen 1x staat genoemd. De enige aansprekende VVD-die ik ken. Als ik daar wat te vertellen had had ik hem gelijk gevraagd om Marky Mark te vervangen.

    Maar goed, “politiek” is lang niet zijn interessantste kant.


    ⚠️ Meld

Reageer