TaK ontvangt certificaat Sportactieve school van KVLO

Zwolle – De schoolvakantie is al even begonnen, maar op de valreep (voor de vakantie) werd het sportbeleid van het Thomas a Kempis College namelijk bekroond. Directeur Pierre Pinkse van het Thomas a Kempis College heeft van een auditcommissie van het KVLO (Koninklijke vereniging van Leraren) de officiële erkenning ‘Sportactieve school’ overhandigd gekregen. Het Thomas a Kempis College had enkele weken geleden een aanvraag voor deze certificering ingediend, omdat de ontwikkelingen op sportgebied het afgelopen schooljaar opvallend uitgebreid zijn. De auditcommissie vond het TaK ‘buitengewoon sportminded’.

De activiteiten van de school passen precies binnen de drie belangrijkste eisen van de commissie. Ten eerste moet in de uitwerking van de lessen lichamelijke opvoeding duidelijk zijn dat afstemming en samenwerking met de aanbieders van bewegingsactiviteiten buiten de school plaatsvindt. Ook moet op basis van het leerplan structureel aandacht worden geschonken aan leerlingen met bewegingsachterstand of andere bewegingsproblemen. Tenslotte moet er binnen de school een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten zijn waaraan leerlingen op niveau en naar interesse kunnen deelnemen. De gedachte achter de certificering is dat het belang van bewegen en sport in de ontwikkeling van kinderen onvoldoende is gediend met het enkel geven van de voorgeschreven lessen lichamelijke opvoeding.

Artikel delen:

Reageer