GL/DG pleit voor eigen energiebedrijf in Zwolle

Zwolle – De fractie van GroenLinks/DeGroenen (GL/DG) is blij met de beantwoording van eerder gestelde vragen aan het college waaruit blijkt dat zij de optie om een gemeentelijk energiebedrijf op te richten serieus zult bekijken binnen het kader van het duurzame dienstenbedrijf in Zwolle. Dat de gemeente Zwolle maximaal duurzame diensten moet bieden en afnemen is buiten kijf, zegt GL/DG. De groene fractie verwachte ook dat het college daarvoor alle mogelijke inspanningen doet.

Wat GL/DG opvalt is, dat er verschillende overheden zijn die zich al uitgesproken hebben om tot een eigen energiebedrijf te komen en daar ook daadwerkelijk stappen in hebben gezet. Zo zijn daar Amsterdam, Texel, Veenendaal, Culemborg, Apeldoorn, Zutphen en de provincies Noord Holland en Drenthe. Deze overheden zijn eerder dan Zwolle tot de conclusie gekomen dat een gemeentelijk energiebedrijf op dit moment de beste manier is om de problematiek rond de duurzaamheid van energiewinning op te lossen. GL/DG gaat er vanuit dat het onderzoek dat Zwolle zal doen dezelfde uitkomst gaat geven. De fractie hoopt dan ook binnenkort te horen dat er in Zwolle een eigen energiebedrijf komt, het liefst in samenwerking met Kampen. Want ook daar is de gemeente bereid serieus de mogelijkheden voor een eigen energiebedrijf te onderzoeken.

De beantwoording van de gemeente Zwolle:

1 De gemeente Zwolle heeft al sinds 2005 een pro-actieve en betrokken rol bij het opwekken van duurzame energie in de stad. Denk aan de plaatsing van windmolens in Tolhuislanden, de implementatie van de “Visie op de ondergrond” en de inbreng in diverse ruimtelijke projecten. Gezien de grote potentie van duurzame energiebronnen, mits goed geregisseerd door de gemeente, zal de gemeente ook in de toekomst een actieve stimulerende rol blijven spelen bij de opwekking van duurzame energie in de stad;

2 de gemeente oriënteert zich momenteel op de totstandkoming van een duurzaam dienstenbedrijf. Duurzame diensten zijn breder dan alleen energie. Het kan ook gaan om collectieve aanpak van bodemverontreiniging, groene afvalstromen, inkoop elektriciteit, etc. Een (gemeentelijk) energiebedrijf, zoals in de vraag verwoord, is dus een mogelijk onderdeel van een duurzame dienstenbedrijf. Of dát de ideale vorm is zal uit de oriëntatie moeten blijken. Hetzelfde geldt voor samenwerking met Kampen. Samenwerking met (een) andere gemeente(n) wordt meegenomen in de oriëntatie, maar is geen doel op zich;

3 als Essent verkocht wordt, is het gebruikelijk dat deze verkoopopbrengst terugvloeit naar de algemene middelen en het college en de Raad een totaal-afweging maken waar dit geld het beste ingezet kan worden ten behoeve van de stad en haar burgers. In de PPN en begroting worden deze afwegingen gemaakt.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Zwolle Pak de Wind
  Ik adviseer de Zwollenaren een werkgroep op te richten voor het vinden van geschikte windmolen locaties.
  In de regio Zwolle.
  Daar kunnen inwoners huen eigen duurzame energie opwekken, en daar ook zelf voordeel van hebben.
  Met het zelfleveringsmodel kan de prijs van duurzame stroom omlaag, en SDE subsidie is niet meer nodig.
  Op de website pakdewind.nl/zwolle kan iedereen uit de regio zijn positieve belangstelling melden.
  Waarna de werkgroep als stimulerende kracht aan het werk gaat.


  ⚠️ Meld

 2. De coordinatie bij GroenLinks is in ieder geval in orde. Kamerlid Vendrik: Weg met ingewikkelde regels voor plaatsen mini-windmolen en subsidiëer ze http://tinyurl.com/m32tan

  Ik kende het fenomeen miniwindmolens niet eens. Weer wat geleerd.


  ⚠️ Meld

 3. mini windmolens & lokale subsidies
  Ben blij met de goede inzet van Groenlinks als het gaat om duurzame energie. Er zijn hele goede en betaalbare windmolens te krijgen in de markt die een snellere terugverdientijd hebben dan zonnepanelen. Een goed voorbeeld is http://www.donqi.nl

  Als je geïnteresseerd bent in lokale initiatieven in andere steden (subsidies) neem dan een kijkje op http://www.greenloans.nl


  ⚠️ Meld

Reageer