Discussie over integratie van allochtonen

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praatten bekende en minder bekende Zwollenaren maandagavond in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt.

 

Samen met deskundigen en een vijftigtal belangstellenden gingen ze deze avond op zoek naar oplossingen. Aan de orde kwamen o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs.

'Lees verder' voor een verslag van www.zwolsnieuws.nl …

Hoofddoek

De vraag is of de hoofddoek een probleem is bij het vinden van werk. Souheilah is een 'vrijgevochten' moslima die sinds vrijwillig een hoofddoek draagt. "Er zijn mensen die het ongemakkelijk vinden in het begin, maar mensen moeten me accepteren zoals ik ben. Ik begrijp dan ook niet waarom ik geen hoofddoekje zou kunnen dragen op het werk. Bij bepaalde functies kan ik het me voorstellen, maar ik kan toch normaal functioneren mét hoofddoekje?"

Wurtin is wel praktiserend moslim, maar draagt desondanks géén hoofddoek. "Voornamelijk omdat de samenleving dit niet toestaat." Dat de integratie op veel plekken nog moeizaam verloopt ligt volgens haar echter niet aan moslims. "Integreren is aanpassen aan de omgeving, maar dat kan alleen als de mensen daar ook echt voor open staan." Duzgun Yildirim, SP-lijsttrekker bij de Provinciale Statenverkiezing, vindt dat we terughoudend moeten zijn met hoofddoekjes op het werk. "We zijn dit soort uitingen niet gewend. Het gaat in de eerste plaats om de uniformiteit van de functie, die staat centraal en niet het individuele persoon."

De verantwoordelijkheid ligt volgens Ellen de Boone van uitzendbureau Dactylo bij de werkgevers. "Je moet de weg openen voor moslima's, zodat ook zij aan het werk kunnen. Tegenwoordig merken we wel dat het de goede kant op gaat, al is er nog altijd een aantal bedrijven dat geen hoofddoekjes toestaat." Een kwalijke zaak aldus Yildirim: "De wetgeving moet op dat vlak duidelijk zijn. Jezelf uiten moet mogelijk blijven, maar er moeten heldere richtlijnen komen wanneer er wel en wanneer er niet een uitzondering mag worden gemaakt."

Wurtin denkt dat moslima's gewoon stug moeten volhouden. "Waarom kan de bedekte moslima niet overwinnen zoals de achtergestelde vrouw dat eerder ook kon? Je moet juist geen beperkingen opleggen voor hoofddoekjes, dan komt de acceptatie vanzelf." Maar het moet van twee kanten komen, beaamt Souheilah. "De westerse wereld moet er open voor staan, maar de hoofddoek blijft op."

(Anoniem) solliciteren

Voor veel allochtonen is het vinden van een baan een moeilijke opgave. Tabibi, een allochtone uitzendkracht van Dactylo heeft al heel wat moeite gehad om een baan te vinden. "Dat kan aan mijn afkomst liggen, of omdat ik een taalachterstand had."

Ellen de Boone (uitzendbureau Dactylo) denkt het probleem komt doordat allochtonen moeite hebben zich goed te presenteren: "Het heeft te maken met zelfvertrouwen en houding."

Martin Zilversmid van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft een project opgezet waarbij hij veel allochtone vrouwen aan het werk heeft gekregen. Hij ziet nog wel enkele andere obstakels. "Taal is een van de meest belangrijke dingen, motivatie ook en de man van zo'n vrouw moet er ook achter staan."

Anoniem solliciteren, het schriftelijk reageren op bedrijven zonder naam en informatie over je (religieuze) achtergrond, is volgens sommigen een mogelijkheid. Tabibi gelooft niet dat anoniem solliciteren de oplossing is. "Dan wordt je er op het gesprek zelf alsnog uitgepikt."

Ook Zilversmid gelooft niet in anoniem solliciteren. "Dat soort projecten werkt niet. Er zal dan wel wat gaan veranderen maar niet genoeg." De Boone heeft wel een andere oplossing om meer allochtonen aan het werkt te krijgen: "Gewoon allochtone kandidaten blijven aanbieden en zo die mensen toch binnen proberen te krijgen."

Duzgun Yildirim van de SP is blij met de bestaande projecten, maar denkt dat de oplossing ergens anders ligt. "We moeten discriminatie als zodanig aanpakken. Als bedrijven geen allochtonen in dienst willen nemen moet je die bedrijven aangeven."

Islamitische scholen

Is islamitisch onderwijs goed voor de integratie? Bilal is leerling van het Islamitisch College in Amsterdam (ICA) en denkt niet dat Islamitisch onderwijs de integratie in de weg staat. "Ik zou niet weten waarom het een belemmering zou zijn. Veel verschil met andere scholen is er trouwens niet, alleen krijgen we een paar uur in de week Islam-les."

Het islamitisch onderwijs kwam eind vorig jaar negatief in het nieuws, omdat het niveau van de school volgens een onderzoek van Trouw, bedroevend zou zijn. Rector Piet Guijt van het ICA vindt de kritiek niet helemaal terecht. "De school is nog jong en we zijn gestart met een jong team. Dat onze school nu zo slecht gescoord heeft mag je overigens niet gaan betrekken op alle islamitische scholen." Yildirim (SP) vindt ook dat er te snel conclusies worden getrokken. "Dat moet je niet doen op basis van één onderzoek, maar na tien of twintig jaar."

Pedagoog professor Dr. Wilna Meijer is schrijfster van een boek over islamitisch onderwijs in Nederland. Zij denkt dat islamitisch onderwijs hier heel goed kan. "De islam heeft juist een lange traditie van goed onderwijs." Yildirim wijst er wel op dat het onderwijs voor iedereen open moet zijn. "Ik kom ook op islamitische scholen die te veel met de eigen geschiedenis bezig zijn. Dat helpt niet mee aan de integratie." Guijt denkt mensen daar niet bang voor hoeven te zijn: "Iedereen is welkom, zolang de grondslag van de school maar wordt geaccepteerd."

Bilal ziet vooral de voordelen van islamitisch onderwijs. "We leren van beide kanten wat. Van de Nederlandse samenleving én van de islam. Dát is integratie. Ik kom na schooltijd ook andere mensen tegen en dat gaat altijd goed." Meijer denkt ook dat de islamitische school een oplossing kan zijn voor het integratievraagstuk. "Zie het juist als een mogelijkheid. Misschien kan de islamitische traditie nog iets voor ons betekenen."

Bron: www.zwolsnieuws.nl

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Ik ben een zelfstandig ondernemer, en mijn werknemers mogen van mij geen hoofddoek om .
    Nu zullen wel bepaalde (ZWOLLENAREN) mij weer racistisch vinden, maar het is mijn bedrijf, en ik vind het niet passen binnen mijn bedrijf.
    Aanpassen heet dat

Reageer