Waterschap Groot Salland is volop aan het maaien

Zwolle – Medewerkers van het Waterschap Groot Salland zijn druk bezig met het maaien van sloten, kanalen en waterkeringen. Het waterschap maait waterbodems en oevers van sloten en kanalen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen. Groot Salland maait ongeveer 2000 kilometer watergang gemiddeld twee keer per jaar. 

Om rekening te houden met de Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens het maaien  bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals Kievitsbloemen en Kruipend moerasscherm, en fauna, zoals Bittervoorns, Modderkruipers en diverse soorten vogels. Groot Salland werkt volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen.  

In deze Gedragscode Flora- en Faunawet zijn verschillende voorkeursperioden aangegeven voor het uitvoeren van het waterschapswerk. Voor bijvoorbeeld het schoonmaken van watergangen geldt als voorkeursperiode 15 juli tot 1 november. In de perioden 1 juni tot 15 juli en 1 november tot 15 maart kunnen deze werkzaamheden alleen worden verricht wanneer tijdens de werkzaamheden goed wordt gelet op het instant houden van de planten, vogels en amfibieën. In de periode 15 maart tot 1 juni wordt alleen in uiterste noodzaak en met de nodige voorzorg onderhoud uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn broedende vogels en vissen en amfibieën die eitjes afzetten.

Voor de maaiwerkzaamheden zet Groot Salland smal- en breedspoortractoren en hydraulische kranen in. De smalspoortractoren zijn uitgerust met een maai/harkcombinatie om taluds te maaien. Bij een breedspoortractor wordt dit met een klepelmaaier gedaan. Een maai-/veegboot zet het waterschap in voor onderhoud van de brede watergangen en grote vijvers. Op de website van Groot Salland (www.wgs.nl/maaikalender) staat een digitale maaikalender waarop belanghebbenden kunnen zien waar, wanneer en hoe het waterschap de watergangen in hun buurt maait. Groot Salland is hiermee het tweede waterschap in Nederland dat zijn onderhoudsplan digitaal aanbiedt aan de buitenwereld. Met behulp van een overzichtskaart en kleuren kunnen agrariërs, natuurbeheerders en inwoners de maaikalender bekijken. De kalender is de digitale versie van het onderhoudsplan voor watergangen van het waterschap.  

 

Artikel delen:

Reageer