Zwemwater regio Zwolle is ‘aanvaardbaar’

Zwolle – Het waterschap Groot Salland onderzoekt in de zomermaanden regelmatig de waterkwaliteit van een aantal zwemplaatsen. Dit zijn plaatsen die door de provincie Overijssel zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. De kwaliteit van het zwemwater in de Zwolse recreatieplassen is als ‘aanvaardbaar’ beoordeeld.

Waar bij een vorige meting alleen nog de westzijde van de Agnietenplas een ‘aanvaardbaar’ kreeg, is dat nu bij de meeste locaties het geval. Alleen de Milligerplas kreeg een ‘goed’ van het Waterschap. Het waterschap onderzoekt mogelijke bacteriologische verontreiniging, meet het doorzicht en stelt de zuurgraad van het zwemwater vast. Vanwege de veiligheid is een doorzicht van meer dan 1 meter wenselijk. De zuurgraad behoort tussen de 6,5 en 9 te liggen. Het belangrijkste voor het bacteriologisch onderzoek is de aanwezigheid van fecale bacteriën in het water.

Bacteriën

Ieder watermonster wordt onderzocht op de aanwezigheid van twee groepen bacteriën: E-colibacteriën en enterococcen. Met name de aanwezigheid van de eerstgenoemde groep kan een aanwijzing zijn dat het water met ziektekiemen is besmet. De beoordeling van de bacteriologische resultaten van het onderzoek gebeurt volgens onderstaand schema en is gebaseerd op de wettelijke normen. Daarnaast controleert het waterschap op de aanwezigheid van de mogelijk giftige blauwalgen.

Wythmenerplas Zuid, Zwolle

Aanvaardbaar

>100

8,5

19,2

Wythmenerplas West, Zwolle

Aanvaardbaar

>100

8,4

19,2

Wythmenerplas Noord, Zwolle

Aanvaardbaar

>100

8,1

19,6

Agnietenplas Westzijde, Zwolle

Aanvaardbaar

>100

8,6

19,2

Agnietenplas Oostzijde, Zwolle

Aanvaardbaar

>100

8,4

19,1

Milligerplas, Zwolle

Goed

>100

8,5

18,8

Artikel delen:

Reageer