Ontstening oevers Vecht bij Zwolle

Zwolle – Waterschap Groot Salland is in samenwerking met Staatsbosbeheer en  Landschap Overijssel gestart met de voorbereidingen voor het ontstenen van in totaal vier km Vechtoever tussen Zwolle en Genne (zie kaartje). De uitvoering begint op dinsdag 18 augustus as. voor de duur van drie dagen met het graven van proefsleuven voor milieukundig onderzoek. Vanaf juli 2010 zal de daadwerkelijke ontstening starten en aan het eind van dat jaar worden afgerond.

Provincie Overijssel en het Rijk subsidiëren ongeveer de helft van de kosten. De andere helft wordt door het waterschap bekostigd. De oevers van de Overijsselse Vecht zijn in het verleden bijna in zijn geheel vastgelegd met kraagstukken, natuursteen en stortsteen. Deze situatie past niet in het streven naar een "halfnatuurlijke Vecht" zoals dat in een eerste Vechtvisie uit 1997 is genoemd. Een visie die recent nieuw leven is ingeblazen mede vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. Dit programma is een samenwerkingsverband waarin de provincie Overijssel, de gemeenten, de waterschappen, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme en Staatsbosbeheer samenwerken aan de veiligheid van de Vecht en de integrale versterking van het Vechtdal.

Daarnaast vormt de stenen oever een groot knelpunt vanuit de Kaderrichtlijn Water, waarin doelstellingen zijn opgenomen voor een goede ecologische waterkwaliteit van de Vecht. Veel vissen, waterinsecten en planten zijn namelijk afhankelijk van een natuurlijke oever. Ze vinden daar hun voedsel, beschutting en paaiplaats. Om deze natuurlijke oevers te laten ontstaan, dienen de stenen verwijderd te worden. Daardoor krijgen natuurlijke processen als erosie en sedimentatie weer de ruimte en zal op termijn een lokaal mozaïek ontstaan van natuurlijke strandjes, steilrandjes en begroeiing.

Samenwerken

Veel gronden langs de Vecht ten noorden van Zwolle zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Het waterschap heeft daarom samen met deze organisaties enkele trajecten aangewezen waar ontstening kansrijk is. Grote oeverafslag zal hier niet plaatsvinden en de veiligheid staat uiteraard voorop. Daarom wordt alleen ontsteend op locaties waar dit geen kwaad kan: daar waar de afstand tot civieltechnische kunstwerken en keringen voldoende groot is en waar de gronden in eigendom zijn bij Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Over enkele jaren leveren de ontsteende oevers een natuurlijk en afwisselend beeld op dat past bij een "halfnatuurlijke Vecht".

Artikel delen:
Reacties 3
  1. tussen Zwolle en Genne (zie kaartje)

    Krijg toch sterk de indruk dat dit een CTRL-C CTRL-V is…

    Ook het tussenkopje ‘samenwerken’ is typisch WLZ ,-)


    ⚠️ Meld

  2. van enige crisis is geen sprake bij het waterschap, eerst stenen neergooien dan stenen weghalen, de zwolse burger zal er weer voor opdraaien, de mensen van het waterschap sturen wel weer een aannemer of loonwerker die een vette rekening mag sturen. ben benieuwd over hoeveel geld dit gaat


    ⚠️ Meld

Reageer