Stichting Mentorschap Zwolle

Zwolle – In onze samenleving wordt uitgegaan van maximale zelfbeschikking van zorgvragers. Voor wilsonbekwame mensen -bijvoorbeeld door een ziekte of een beperking- levert dit wel eens problemen op. Er kan dan een mentor worden aangesteld. Dat is een formele functie en de aanstelling wordt gedaan door de kantonrechter. Een mentor kan bijvoorbeeld een familielid, een buur, een vriend of een vrijwilliger zijn. Het mentorschap wordt in onze regio begeleid door de stichting Mentorschap Zwolle e.o.. Ria Krabbendam is de beroepskracht van de stichting.

“Sommige mensen hebben geen kinderen of beschikken niet over een netwerk” vertelt Ria Krabbendam. Als coördinator van de Stichting Mentorschap  begeleidt zij cliënten en mentoren. Het werven en begeleiden van vrijwilligers is een belangrijke taak. “Als mensen geen eigen netwerk hebben, kunnen er grote problemen ontstaan. Zonder hulp wordt immers de nodige verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding niet geregeld.” Het werk van de mentoren is zeer uiteenlopend maar de basis is altijd het persoonlijke contact. “De vrijwilligers hebben wekelijks tot maandelijks contact met hun cliënt, gemiddeld één of twee uur per week,” vertelt Krabbendam. “Doordat zij hun cliënt persoonlijk kennen, kunnen zij ook handelen in de geest van hun cliënt. Dat vraagt veel van de sociale en praktische vaardigheden van de vrijwilligers, maar zij krijgen er ook veel voor terug.”

“De groep vrijwilligers is echt bijzonder,“ aldus de enthousiaste coördinator.  “Het zijn mensen die graag  iets voor anderen doen, die hun capaciteiten en ervaring willen gebruiken en een rol willen spelen in het leven van een medemens. De persoonlijke band die zij aangaan met hun cliënt is voor hen zeer inspirerend.”

“Maar er is wel een verschil tussen mentorschap en andere vrijwilligersprojecten,” legt Krabbendam uit.  “De mentor heeft de wettelijke bevoegdheid om de persoonlijke belangen te behartigen van personen die vanwege lichamelijke of psychische oorzaken dit (gedeeltelijk) niet meer zelf kunnen. Dat betekent dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de vrijwilligers.” Mentoren helpen hun cliënt door de nodige verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding te regelen. De mentor voert gesprekken met de hulpverleners en spreekt namens de betrokkene als deze dat zelf niet kan.

Bij het begeleiden van vrijwilliger hoort natuurlijk ook de nodige deskundigheidsbevordering.

Ria krabbendam organiseert daarvoor inhoudelijke scholing, maar ook uitwisseling van ervaring tussen de mentoren onderling. Ook is er de mogelijkheid om deel te nemen aan landelijke activiteiten voor mentoren.

Mentoren gezochtOp dit moment is de Stichting Mentorschap Zwolle e.o. op zoek naar mensen die mentor willen worden van zelfstandig wonende ouderen met als doel het behartigen van de belangen als de oudere het zelf niet meer kan. Op het moment wordt voor twee cliënten uit Zwolle een vaste mentor gezocht. Als u daarvoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de Stichting Mentorschap e.o. Op werkdagen, met uitzondering van donderdag, telefoon 038 851 57 31 of mailen naar coordinator@mentorschapzwolle.nl.

Artikel delen:

Reageer