Versnelde verbreding A28 Zwolle – Meppel

Zwolle – Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing van de doorstroming van het verkeer op de A28 tussen Zwolle en Meppel. De weg zit aan de grens van zijn capaciteit en dat zorgt voor de nodige oponthoud en vertraging. Het Tracébesluit (TB) dat van dinsdag 18 augustus t/m 29 september 2009 ter visie ligt, voorziet onder andere in een capaciteitsuitbreiding van de weg door een wegverbreding. 

De A28 Zwolle – Meppel is een van de 30 hardnekkige knelpunten die in het kader van het programma Spoedaanpak versneld wordt aangepakt om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. De A28 vormt een belangrijke verbinding tussen de noordelijke provincies en het wegennet in de rest van het land. Daarnaast is de A28 op regionaal niveau een belangrijke verkeersader. Vanwege steeds toenemende drukte op de A28 tussen Zwolle en Meppel werkt Rijkswaterstaat aan plannen om de capaciteit van de A28 te vergroten.

Tussen knooppunt Hattemerbroek en de aansluiting Zwolle Zuid (18) enerzijds en tussen de aansluiting Ommen (21) en knooppunt Lankhorst anderzijds wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. Deze verbreding wordt hoofdzakelijk in de middenberm uitgevoerd. Daarnaast worden op acht plaatsen geluidschermen geplaatst en drie wegvakken voorzien van tweelaags zoab. 

Met de wegverbreding verbetert, naast de doorstroming van het verkeer, ook de verkeersveiligheid.

Naar verwachting worden de werkzaamheden in oktober opgedragen aan een aannemer. Vervolgens start deze met zijn voorbereidingen waarna begin 2010 echt gestart kan worden met de verbreding. De verbreding is in 2011 gereed.

Het Tracébesluit A28 Zwolle – Meppel ligt van 18 augustus tot en met 29 september 2009 ter visie bij o.a. de gemeentehuizen van de gemeenten Hattem, Zwolle en Staphorst. Zie voor alle adressen en het gehele Via de gratis landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat (0800 – 8002) kan telefonisch een exemplaar van het TB worden opgevraagd en nadere informatie worden ingewonnen.

De vaststelling van het Tracébesluit (TB) is de laatste stap in de wettelijke Tracé/MER-procedure die moet worden doorlopen bij dergelijke projecten. Tegen dit Tracébesluit is beroep mogelijk bij de Raad van State. 

Alleen zij die een inspraakreactie hebben ingediend op het Ontwerp-Tracé Besluit (OTB) A28 Zwolle – Meppel, of zij, die reageren op een onderdeel van het Tracebesluit dat is gewijzigd ten opzichte van het Ontwerp Tracébesluit, kunnen beroep instellen. Beroepsschriften kunnen tot en met 29 september 2009 ingediend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Zie ook www.rijkswaterstaat.nl/a28.

Artikel delen:

Reageer