Nieuwe inrichting Gerenvonder

Zwolle – Het terrein Gerenvonder wordt komend najaar behoorlijk onderhanden genomen. Dit groengebiedje, genoemd naar de gelijknamige fietsbrug over de Soestwetering, ligt midden in het bedrijventerrein Marslanden, ingeklemd tussen de Soestwetering, de Nieuwe Wetering en de Oldeneelallee.

Allereerst wordt de natuur in het gebied een handje geholpen door het aanleggen van paaiplekken voor vis, natuurvriendelijke rietoevers en verlaagde plekken voor dotterbloemhooiland. Ook wordt verwacht dat de kievitsbloem, die in de omgeving veel voorkomt, zich door een aangepast beheer in Gerenvonder zal vestigen. Bovendien komt er meer ruimte voor water (berging). Dit om het water ruimte terug te geven dat bij de aanleg van het Rodetorenplein in de stadsgracht verloren is gegaan. Uiteraard worden ook de wandelaars niet vergeten. Er wordt een wandelpad door het gebied aangelegd. De werknemers in Marslanden kunnen hier ook gebruik van maken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Waterschap Groot Salland en in nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle, die het gebied in eigendom heeft en het onderhoud grotendeels voor haar rekening zal nemen.

De uitvoering van de inrichting van het Gerenvonder is één van de maatregelen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Deze is door de gemeenteraad op 23 juni 2008 vastgesteld. De uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel en Waterschap Groot Salland. Inloopbijeenkomst Als u meer wilt weten over de plannen voor Gerenvonder, kom dan naar de inloopbijeenkomst, die plaatsvindt op donderdag 27 augustus van 15:30 uur tot 18:30 uur op het terrein Gerenvonder zelf nabij de fietsbrug. U bent van harte welkom.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer