Zwols project ‘Armoede en Gezondheid van kinderen’

Zwolle – In Zwolle gaat vanaf woensdag 2 september het project Armoede en Gezondheid van kinderen  van start. Het project is een samenwerking tussen gemeente Zwolle, Icare JGZ en GGD IJsselland en is opgezet omdat armoede ongunstig is voor de gezondheid, zeker voor kinderen.

 

Wethouder Martin Knol van Zwolle: “In 2005 leefde in Zwolle ruim twaalf procent van de kinderen (nul tot twaalf jaar) in een gezin met een inkomen tot en met € 1150,- per maand. Dit betekent dat veel kinderen in een kwetsbare positie zitten. Wij proberen via dit project kinderen in Zwolle gelijke kansen op gezondheid te bieden. Daarom hebben wij als gemeente € 310.000,- voor het project beschikbaar gesteld.” Het project is gericht op kinderen bij wie de Jeugdgezondheidszorg een gezondheidsrisico of gezondheidsprobleem heeft geconstateerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en dat in positieve zin te beïnvloeden is met een financiële verstrekking. De kinderen komen in beeld tijdens contactmomenten van JGZ Icare (zuigelingenbureau en peuterbureau) of JGZ GGD (preventieve gezondheidsonderzoeken in groep 2 en groep 7 van de basisschool). Hierdoor worden nagenoeg alle kinderen in Zwolle bereikt.

Doelen

Het belangrijkste doel van het project is het verminderen van aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s bij kinderen. Andere doelen zijn:–  Ervoor zorgen dat meer mensen, gezinnen, gebruik maken van de bestaande financiële voorzieningen. Sociale Zaken van de gemeente Zwolle hoopt meer gezinnen ‘in beeld’ te krijgen.–  Zorgen dat mensen die in langdurige armoede verkeren, een bredere sociale omgeving krijgen (meer netwerk). Dit blijkt een groot probleem bij deze groep.–  Bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsproblemen op latere leeftijd (preventie) door de oorzaak van de armoede aan te pakken.

–  Het doorbreken van het patroon van armoede van generatie op generatie.

Het project zal (voorlopig) alleen in Zwolle van start gaan. Hier kan de Jeugdgezondheidszorg een advies geven aan Sociale Zaken. In andere gemeenten is dit niet gebruikelijk. Daar vindt de aanvraag voor bijzondere bijstand of inkomensondersteuning rechtstreeks plaats bij de gemeente. De Jeugdgezondheidszorg is hier niet bij betrokken.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat bij zes tot negentien procent van de basisschoolleerlingen sprake is van een risicovolle situatie voor de gezondheid ten gevolge van de financiële situatie in het gezin. Het gaat in hoofdzaak om onvoldoende beweging en gebrek aan sociale participatie.

Artikel delen:

Reageer