GIS vereenvoudigt vergunningaanvraag waterschap

Zwolle – Het is voor burgers, bedrijven en andere belanghebbenden voortaan mogelijk via de website van het Waterschap Goot Salland gegevens op te vragen van specifieke watergangen, stuwen of ‘duikers’. Hierdoor is de communicatie vereenvoudigt om  bijvoorbeeld een lozingvergunning of toestemming voor het onttrekken van oppervlaktewater aan te vragen.

Het waterschap heeft hiervoor het Geografisch Informatie Systeem (GIS) op zijn website uitgebreid. Op www.wgs.nl/geoportaal kunnen bezoekers op een kaart de betreffende watergang, stuw of duiker aanklikken en eenvoudig aangeven waarvoor ze een vergunning of ontheffing willen aanvragen. Zo hebben delen van watergangen specifieke nummers gekregen, waardoor burgers exact kunnen aangeven voor welk deel ze een vergunning of ontheffing willen aanvragen. In de toekomst breidt Groot Salland het GIS-systeem verder uit met informatie over de ‘eigenschappen’ van de watergang, bijvoorbeeld afmeting en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De GIS-kaarten tonen alle wateren die in de zogeheten ‘legger’ van het waterschap worden vermeld. In deze legger staan alle watergangen die bij het waterschap in beheer zijn en informatie over ligging, vorm en afmeting. Er is een legger voor wateren en een legger voor waterkeringen.  GIS is de afkorting van Geografisch Informatie  Systeem. Het belangrijkste kenmerk van GIS is de combinatie van geografische gegevens (landkaarten) met een database. Een voorbeeld is de  kadastrale kaart. Hierin zijn percelen digitaal ingetekend en administratieve gegevens in een database opgenomen. Het GIS houdt bij welke gegevens op de kaart horen bij de verschillende gegevens in de database. Op die manier is het mogelijk om snel de eigenaren te vinden van een bepaald perceel.

Artikel delen:

Reageer