Support voor publieksfestiviteiten in Zwolle

Zwolole – Meer kansen voor nieuwe evenementen, meer draagvlak voor bestaande evenementen en daardoor meer zelfredzaamheid, plus een verantwoordelijk subsidiebeleid. Dat is de inzet van burgemeester en wethouders bij het verbeteren van de manier waarop de gemeente Zwolle publieksfestiviteiten in de stad ondersteunt.

Zwolle is al langere tijd bezig om het evenementenbeleid goed vorm te geven. Eerder dit jaar hebben burgemeester en wethouders met de raad afgesproken dat het evenementenbeleid dynamischer moet worden, zodat nieuwe initiatieven meer kansen krijgen. Het college heeft nu bepaald hoe zij dat voor elkaar wil krijgen. Inzet is om volgend jaar het subsidiebeleid op een aantal punten verbeterd is. Er moeten meer mogelijkheden komen voor nieuwe evenementen. Financiële ondersteuning helpt een nieuw evenement in de beginjaren op weg, daarna moet een festiviteit zelfredzaam zijn. De voorwaarden van de subsidiering moeten helder zijn, en de effecten meetbaar. En draagvlak in de stad en het oordeel van bezoekers tellen mee bij het toekennen van subsidie.

Het college hecht er grote waarde aan om samen met organisatoren van Zwolse evenementen over het nieuwe beleid na te denken. Daarvoor wordt een evenementenplatform opgezet met een tiental Zwolse organisatoren, onder leiding van een onafhankelijke deskundige/gespreksleider.

De verwachting is dat er begin volgend jaar een concreet besluit is over hoe het subsidiebeleid voor evenementen in Zwolle eruit zou moeten zien.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer