Open Monumentendag ‘Zwolle op de kaart’

Zwolle – Vanaf 1390 tot 1550 was het Rodetorenplein de middeleeeuwse haven in de bloeitijd van de Hanze voor Zwolle. Tot 1880 werden de schepen aan dit havenplein gelost en voeren beurtvaartschepen af en aan. In de middeleeuwen waren dit Koggeschepen die de Aa [Zwarte Water] Zwolle konden bereiken. Met dit havenplein zette de middeleeuwse Hanzehaven zichzelf op de kaart. Het Rodetorenplein verdween grotendeels in de tweede helft van de 19e eeuw. Op zaterdag 12 september 2009 wordt het Rodetorenplein in haar oude vorm weer in gebruik genomen. Nu niet meer als haventerrein maar Markt en evenemententerrein.

rodetorenplein.jpg

Net als in de Hanzetijd speelt zich op de Open Monumentendag van 10.00 – 17.00 een Historische  Markt en Havengebeuren af. Een groot aantal, in middeleeuwse outfit gestoken, figuranten van het Zwolse Sint Michaëls Gilde, de stichting “Ridders van de IJssel”, de groep "Green Thingz, muziekgezelschap "Alouette" en anderen zullen die dag present zijn op de gescedenis te laten herleven. Kooplieden, speellieden, handelslui en sjouwerslui aan de kade. Diverse oude ambachten worden gedemonstreerd. De Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle geeft een beeld van het Rode Torenplein dat rond 1390 werd aangelegd als middeleeuwse handelshaven met een model van de kraan en een standerdmolen. In de stand zijn foto’s en tekeningen te zien van het havenplein. Diverse middeleeuwse kooplui laten hun waren zien. Sjouwerslui zijn bezig om Bentheimer Zandsteen en vaten bier en wijn te laden en te lossen. De Hanzekogge uit Kampen ligt aangemeerd aan het Havenplein. Vanaf het Rodetorenplein vertrekt geregeld een rondvaartboot richting windoliemolen "De Passiebloem" vv.

Open Monumentendag en Nationale Open Orgeldag
De Open Monumentendag, het moment dat in Zwolle maar ook het hele land vele monumentale gebouwen gratis worden opengesteld voor het publiek, met tal van aanverwante activiteiten, wordt dit jaar voor de tweeëntwintigste keer georganiseerd. De Open Monumentendag is onderdeel van de Europese Open Monumentendagen, oftewel de European Heritage Days. De Open Monumentendag in Zwolle biedt veel activiteiten. Zoals koor- en orgelconcerten. Met de rond[fluister]vaartboot kan met tussen 10.00 en 16.00 vanuit de Passantenhaven aan het Maagjesbolwerk [laatste afvaart 16.00 uur] een boottocht maken naar de Oliewindmolen “De Passiebloem”. In het Vrouwenhuis kan men terug in de tijd met speciale rondleidingen gericht op de levende geschiedenis van het pand.  Figuranten zullen de tijd van Aleida Greve en de geschiedenis van het Vrouwenhuis weer toto leven brengen. In diverse kerken wordt aandacht gegeven aan de nationale orgeldag. Orgels worden bespeeld en dikwijls bestaat de mogelijkheid om over de rug van de organist mee te kijken. In de Grote of St. Michaëlskerk vindt om 16.30 een afsluitend concert plaats door organist/dirigent  Toon Hagen op het Schnitgerorgel.

 

monumentendag.jpg

 

In het nieuwe Magazine is een "wandelroute langs Zwolse gevelstenen" opgenomen .

Het tweede van een jaarlijks verschijnend  magazine voor de Open Monumentendag in Zwolle wordt uitgegeven op de Open Monumentendag zelf. Marcel Overbeek en Hemmy Clevis geven een beschrijving van de veelvoud van Gevelstenen die er in de binnenstad te vinden zijn. Deze gevelstenen zetten de Hanzekooplieden en hun handelshuizen op de kaart. Het Monumentenmagazine geeft verder een beschrijving van de monumenten die geopend zijn op de Open Monumentendag in Zwolle. 

 

Centraal informatiepunt en opening.

Het centrale punt voor die dag is op het Rodetorenplein. Hier wordt het tweede nieuwe magazine [inclusief  programma] voor de Open Monumentendag gratis uitgegeven. Hier is ook informatie te vinden over de geopende monumenten en is er een overzicht van de uitgaven van de afdeling archeologie en monumentenzorg van de gemeente. Op zaterdag 13 september a.s. om 09.30 zal de wethouder van Monumentenzorg, de heer Janco Cnossen de Open Monumentendag openen door het uitreiken van de eerste Magazines en en aanslaan van een vat bier op de Middeleeuwse Markt.

Centraal informatiepunt: Informatiestand op het Rode Torenplein van 10.00-17.00 uur

Rode Torenplein       

Van 10.00- 17.00 Het Rodetorenplein als 15e eeuwse Hanzehaven: historisch Markt en Havengebeuren met Kooplieden, speellieden, handelslui en sjouwerslui aan de kade. Diverse oude ambachten worden gedemonstreerd. De Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle geeft een beeld van het Rode Torenplein dat rond 1390 werd aangelegd als middeleeuwse handelshaven met een kraan en een standerdmolen. In de stand zijn foto’s en tekeningen te zien van het havenplein. Diverse middeleeuwse kooplui laten hun waren zien. Sjouwerslui zijn bezig om Bentheimer Zandsteen en vaten bier en wijn te laden en te lossen. De Hanzekogge uit Kampen ligt aangemeerd aan het Havenplein.

Van 10.00 tot 16.00 uur  vertrekt een speciale rondvaartboot richting Thorbeckegracht, en de Nieuwe Vecht. U kunt zich hier gratis laten inschepen voor een tocht naar de Oliewindmolen De Passiebloem.

Om 10.00 uur opent wethouder Janco Cnossen de Open Monumentendag met het aanslaan van een vat bier dat vanuit de Kogge op de haven wordt gebracht.

Om 14.00 uur wordt het Rodetorenplein officieel weer in gebruik genomen met diverse evenementen op en aan het water. Zo komt het kunstenaarscollectief Oxo met vlotten vanaf Schuttorf [Bad Bentheim] de Vecht afvaren en komt die dag in Zwolle aan. Zij geven het roemrijke handelsverleden aan van Zwolse Kooplieden van de handel op Bentheimer zandsteen vanuit Bentheim naar Zwolle waarbij    het Rodetorenplein met zijn kraan een grote rol speelde. Aan dit openingsspektakel wordt door diverse groepen medewerking verleend zoals de scouting, een shantykoor en maritieme  evenementen.

Artikel delen:

Reageer