Nieuwe directeur Educatieve Academie Gereformeerde Hogeschool

Suzan Koning-Klapwijk (43) is per 15 januari 2007 benoemd tot directeur van de Educatieve Academie van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Koning is de  opvolger van Coby van der Stoep, de huidige directeur van de pabo. Van der Stoep gaat per 1 april 2007 met pensioen. Koning is tevens opvolger van de huidige directeur ad interim van GIDS-GPC, Jan de Jong.

De Educatieve Academie van de Gereformeerde Hogeschool is een kenniscentrum op het gebied van onderwijs en ontwikkelt en benut deze kennis voor studenten, scholen en instellingen via opleidingen, onderzoek en advies. De Educatieve Academie is een samenvoeging van het Gereformeerd Pedagogisch Centrum, de pabo van de Gereformeerde Hogeschool en het Gereformeerd Instituut voor Diensten en Scholing.

Toekomstgericht:

Suzan Koning: “De GH levert een duidelijke maatschappelijke bijdrage met een herkenbare eigen missie, visie en werkwijze. De Educatieve Academie is toekomstgericht, speelt in op nieuwe ontwikkelingen en is innovatief. Het onderwijswerkveld, pabostudenten en medewerkers werken vanuit een nauwe, persoonlijke relatie aan kennisontwikkeling en -toepassing. Dat aspect spreekt mij erg aan. Als Educatieve Academie willen we met het werkveld nieuwe ontwikkelingen, behoeften en samenwerkingsvormen bespreken. Op die manier kunnen we met onderzoek, opleiding, begeleiding en advies een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij leveren. Het onderwijs vormt een relevant en boeiend werkveld waar ik graag mijn schouders onder zet.”

Koning:

Suzan Koning heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en voltooide de postdoctorale opleiding voor de selectieadviespraktijk. In diverse functies heeft zij ervaring opgebouwd als trainer, ontwikkelaar en consultant. Ze was algemeen directeur van SHL Nederland, een beursgenoteerde onderneming die human resource-instrumenten ontwikkelt en organisaties ondersteunt met advies en training op het gebied van personeelsbeleid. Koning deed bij diverse organisaties als interim-manager ruime ervaring op en werd vervolgens vice-president Human Resources bij Cordys Company, een snel groeiend internationaal softwarebedrijf. Koning vervult diverse nevenfuncties, waaronder die van commissaris bij Nedag BV en Stichting Philadelphia Zorg. Ze is tevens actief in de stuurgroep ‘Inclusief’ van de ChristenUnie. Koning is lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en woont in Nijkerk.

Artikel delen: