Protestantse Gemeente Zwolle moet kerken afstoten

Zwolle – In een aantal van de negen wijkgemeenten van de PGZ, de Protestantse Gemeente Zwolle is enige commotie ontstaan naar aanleiding van de mededelingen over de notitie "Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle". Afgelopen week zijn al een aantal wijkgemeenten, via de wijkkerkenraad ingelicht. In andere wijken heeft dit na de diensten van vanmorgen plaatsgevonden.

jerusalemkerk_5459_470.jpg
Jerusalemkerk

Het gaat om zeer ingrijpende en vergaande voorstellen die de Algemene Kerkenraad (AK) naar aanleiding van de notitie ter tafel heeft gebracht. Voorstellen voor een stevige bezuinigingsronde, waarbij ook de afstoting van enkele kerkgebouwen speelt. Vanaf het najaar van 2007 is men binnen de AK al bezig met dit onderwerp, waarin eind september 2009 de beslissingen worden genomen.

de_hoeksteen_5467_470.jpg
De Hoeksteen

Voor meer tekst zie "Lees verder".

Het resultaat moet zijn, dat in 2012 de kosten en baten weer met elkaar in evenwicht zijn gebracht. Dit heeft tot gevolg dat op jaarbasis de eerstkomende jaren tenminste een tekort van € 200.000 moet worden weggewerkt. Gaat men op dezelfde voet door, dan zijn binnen 6 á 7 jaar alle financiële reserves opgesoupeerd. In het kader van deze vergaande voorstellen heeft de Algemene Kerkenraad voor zijn beslissingen een beleidskader vastgesteld en voor de bezuinigingen een volgorde toegepast:

 1. niet kerkelijke en overige activiteiten;
 2. beheersactiviteiten;
 3. wijk- en kerkgebouwen;
 4. centrale activiteiten die viering, verkondiging en diaconaat tot doel hebben;
 5. viering, verkondiging en diaconaat in en door wijkgemeenten.

Bij de bezuinigingen gaat "brood voor stenen", aldus het schrijven van vanmorgen aan de kerkgangers. Vanuit de notitie zijn aan de Algemene Kerkenraad een tiental voorstellen gedaan, waarbij de voorstellen met betrekking tot verkoop / erfpacht van grond en gebouwen het diepst zullen ingrijpen in de wijkgemeenten. Hierin zijn de Jerusalemkerk, de Emmaüskerk en een van de twee kerkgebouwen in de AA-landen, de lijdende voorwerpen. De voorstellen betreffen samenwerking en samenvoeging tussen wijkgemeenten, mogelijk leidend tot vermindering in aantal. Dit betekent zowel wijziging van wijkgrenzen als verkoop van kerkgebouwen. Tevens kunnen deze plannen consequenties hebben voor de medewerkers die in dienst zijn van de Protestanse Gemeente Zwolle. Naast bovenstaande zijn er nog een aantal andere punten aangegeven waarop bezuinigd zal moeten worden. Binnen de wijkgemeenten in Zwolle kan ieder lid aangeven, bij welke wijkgemeente hij/zij zou willen horen. Zo is de hechte Hoeksteengemeente met veel trouwe kerkleden, waarvan velen al 25 jaar tot deze wijkgemeente behoren, ontstaan. Eén grote familie, aldus een trouw kerklid. Dat in de plannen, zoals deze er nu liggen, juist hun kerk De Hoeksteen, in het 25e jubileumjaar, een van de gegadigden is, die het veld zou moet ruimen, kwam als een geweldige bom binnen. Mede gezien het tijdsbestek, eind september 2009, waarin een en ander beslist zou moeten zijn. Ongeloof, verbijstering en emotionele reacties, waren het gevolg. De kerkenraad, het bestuur van de lokale wijkgemeente, kan zich opmaken voor vele vragen. De betreffende kerkleden zullen bij verkoop een andere wijkgemeente moeten vinden. Dat is zeker niet gemakkelijk, als je je jaar in, jaar uit, bij jouw kerk en jouw gemeente hebt thuisgevoeld. Hoewel de ondertekenaars van het schrijven, de voorzitter van de Algemene Kerkenraad als ook de voorzitter College van Kerkrentmeesters voor alle duidelijkheid aangeven, dat het om voorstellen gaat, weliswaar zeer vergaand, meldden zij ook dat men hier helaas niet aan kan ontkomen.

Artikel delen:
Reacties 51
 1. de jeruzalem kerk is een juweeltje, het zou zonde zijn als ze tegen de vlakte zou moeten, of door een woniingbouwvereniging wordt omgetoverd in een of ander appartementen compl;ex


  ⚠️ Meld

 2. Heerlijk die ontkerkelijking.
  Platgooien die handel en er sociale woningbouw voor terugzetten want er is meer behoefte aan betaalbare woonruimte dan aan religie.:)


  ⚠️ Meld

 3. Nutteloos gebouw
  Heel goed dat zulke nutteloze gebouwen worden gesloten. Wie zit er anno 2010 nog in de kerk? Bejaarden?
  Laten we er asielzoekerswoningen in gaan bouwen of een disco voor de jeugd in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 4. Kerkgebouwen
  Dat de Jeruzalemkerk zou moeten worden afgestoten is jammer. Een markante kerk. Nog mar eens goed over nadenken. Voor wat betreft de kerkgebouwen in de Aa-landen: Men had natuurlijk nooit twee kerkgebouwen zo dicht bij elkaar moeten bouwen. En laten we de historie daarvan nu vergeten. En misschien is de simpele sleutel wel om een keuze te maken: maak een onafhankelijk bouwkundig rapport op van beide kerken en laat “de beste winnen”.


  ⚠️ Meld

 5. kerkgebouwen
  de kerken zouden een mooie andere culturele invulling moeten krijgen. de gebouwen lenen zich uitstekend voor theater, exposities op als podium.
  Aalanden kan dat ook wel gebruiken..


  ⚠️ Meld

 6. Ik ben het met enkele voorgaande reacties eens platgooien die kerken ze kosten meer als dat ze opbrengen.En wie gaat er nog heen bijna niemand.Ze zeggen wel eens drank maakt meer kapot als dat je lief is ,maar dat is met de religie net zo overal ter wereld hebben we verschillende geloven maar ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet.Verder wordt je lichaam echt niet sterker door naar de kerk te gaan .Op heffen die onzin.


  ⚠️ Meld

 7. @Pieter s Die kosten worden door de gemeenschap van de kerk betaald en niet door de overheid of gemeente, dus snap je opmerking even niet.
  Ben zelf dan wel geen christen maar respecteer hun mening wel zolang het mij maar niet opgedrongen gaat worden. Het is van sommige kerken/gebouwen gewoon zonde als die plat gegooid zouden worden.
  Het lichaam wordt niet sterker om naar de kerk te gaan maar zij die geoven halen er wel gesstelijke kracht uit. Denk daar eens over na ipv met termen als onzin ect te gooien.


  ⚠️ Meld

 8. Kerk wordt moskee
  Laten we er een Islamitische moskee van maken. Met luidsprekers, vloekleedjes, boerkini’s en al. In de bijgebouwen graag een islamitische slachterij.


  ⚠️ Meld

 9. Zwolleeder en Zwolle kerkenvrij wel eens in een kerk geweest ?? niet waarschijnlijk het zijn niet alleen ouderen die de kerk bezoeken ook tieners 20ers en 30ers komen graag in een kerk en om met Wim Kan te spreken “als je het spel niet speelt bemoei je dan ook niet met de spelregels” dus bezoek je nooit of zelden een kerk laat het oordeel dan aan de bezoekers over


  ⚠️ Meld

 10. Dag Ans,

  Dat kun je dan toch niet normale tieners en 30-ers noemen?
  Gevaarlijk hoor om te horen van zo’n pastoor of dominee dat homfielen vies zijn, abortus en euthanasie niet mogen. En homfielen voor de schoolklas al helemaal niet. Heb uw naasten lief???????


  ⚠️ Meld

 11. Nou, ik ga moet, zo nu en dan met mijn ouders naar de Jeruzalemkerk.
  En om eerlijk te zijn: dooie boel.
  Ben de enige van mijn leeftijd daar en verder dunt de kerk daar alleen maar uit.
  Dus zo onverwacht lijkt dit niet te komen.


  ⚠️ Meld

 12. “als je het spel niet speelt bemoei je dan ook niet met de spelregels” dus bezoek je nooit of zelden een kerk laat het oordeel dan aan de bezoekers over

  Wat een bullshit! Deze kerken staan net zo goed in jouw stad als in die van Zwolleeder en Zwolle kerkenvrij Ans! Het is sowieso weer de dooddoener van de dag om iedereen die niet vooraan in de kerk zit uit te sluiten van deze discussie!

  Maar on topic: Als je kijkt naar een gebouw als de Hoeksteen. Daar kun je prima een andere invulling aan geven die misschien meer van deze tijd is. Uit het feit, dat men zelf nadenkt over het afstoten van kerken als vorm van bezuiniging trek ik de conclusie dat ze de kerken niet meer vol krijgen. En dan lijkt het dus niet meer helemaal van deze tijd om dermate veel kerkgebouwen te hebben.
  Echter, vele gebouwen zijn echt als traditionele kerk gebouwd en het zou het landschap wellicht zelfs ontsieren ze weg te halen. We moeten ook niet zomaar alles platgooien. Als ze dat de afgelopen honderden jaren gedaan hadden waren er veel gebouwen minder te bezichtigen geweest!


  ⚠️ Meld

 13. @Zwolle kerkenvrij:

  Onder welke steen kom jij vandaan?

  Dat kun je dan toch niet normale tieners en 30-ers noemen?
  Gevaarlijk hoor om te horen van zo’n pastoor of dominee dat homfielen vies zijn, abortus en euthanasie niet mogen. En homfielen voor de schoolklas al helemaal niet. Heb uw naasten lief???????

  Ja, er zijn kerkelijke stromingen die dat beweren/dat gedachtengoed aanhangen. Alleen wist je dat, de inmiddels overleden TV-presentator Jos Brink, óók voorganger (dominee) was? Jos was niet het type wat op mooie dames viel.

  En geloof het of niet, maar er zijn meer dan genoeg christelijke scholen waar homosexuele (zowel mannelijke als vrouwelijke) docenten werken.

  Je opmerking ligt dus een heel eind van de (gemiddelde) werkelijkheid af.


  ⚠️ Meld

 14. Nou, ik ga moet, zo nu en dan met mijn ouders naar de Jeruzalemkerk.
  En om eerlijk te zijn: dooie boel.
  Ben de enige van mijn leeftijd daar en verder dunt de kerk daar alleen maar uit.
  Dus zo onverwacht lijkt dit niet te komen.
  Door Sander, op 6 september 2009 om 14:12

  Dank voor de toevoeging Sander. (Altijd handig, iemand die zelf te maken heeft met het onderwerp!)

  Maar Ans…dit spreekt jouw verhaal wel een beetje tegen of niet? Of ga je misschien zelf ook niet zo vaak naar de kerk? 😉


  ⚠️ Meld

 15. Dag WFvN,

  Je kunt Jos Brink toch niet een normale Nederlander noemen?
  En mogen die homosexuele medewerkers op christelijke scholen wel eerlijk voor hun mening uitkomen? Naar de ouders van de leerlingen toe bijvoorbeeld? En weet het kerkbestuur eigenlijk wel dat ze homofiel zijn? Of hebben ze dat maar verzwegen bij de sollicitatie?


  ⚠️ Meld

 16. Eerst generaliseren waarbij je duidelijk praat over dingen waar je geen weet van hebt en daarna reageren met een dooddoener als:

  Je kunt Jos Brink toch niet een normale Nederlander noemen?

  En dan verwachten dat ik nog energie ga steken in een serieus antwoord?


  ⚠️ Meld

 17. Ik dacht dat het hier ging om een artikel over de overweging van een geloofsgemeenschap om door inkrimping van vastgoed de kas op peil te krijgen.

  – Vanwaar dan ineens een discussie over intollerantie?
  – Vanwaar dan allerlei beschimpingen en vooroordelen?
  – Vanwaar die haat jegens je medemens?


  ⚠️ Meld

 18. Ouderwets
  Kerken zijn nooit met hun tijd meegegaan. Ze leven en denken nog steeds in de jaren zestig van de vorige eeuw: man werkt, vrouw achter het aanrecht en kinderen baren en verzorgen, geen ontrouw, het gezin als hoeksteen van de samenleving, etc.. Daarom keren zich steeds meer mensen van de kerk af. Wel eens een allochtoon in de kerk gezien?


  ⚠️ Meld

 19. Pieter S,
  Je hebt het over religie. Religie betekent iets als zingeving. Voor een hoop mensen is zoveel mogelijk geld verdienen een vorm van zingeving. Hoeveel mensen zijn er al wel niet vermoord om wille van het verdienen van geld? En als je de huidige crisis bekijkt, hoeveel licht gunnen geldverdieners elkaar in de ogen?
  Volgens mij doen we allemaal, zonder uitzondering, mee aan geld verdienen. Dan zou geld verdienen volgens jouw beredenatie ook afgeschaft mogen worden, dat is immers ook een systeem waarin sommigen elkaar het licht niet in de ogen gunnen.


  ⚠️ Meld

 20. Ach, het is eigenlijk net als wat gebleekte Geertje zegt:
  ‘Ik ben niet tegen de Islam maar tegen de uitwassen van de Islam’

  Datzelfde kan in wezen ook gezegd worden van het Christendom.

  Volgens mij is er niets mis met de Islam en ook niets mis met het Christendom. Alleen kan het op verschillende manieren worden uitgevoerd. En hoe extremer het is, hoe minder tolerant richting ongelovigen en mensen van een ander geloof.


  ⚠️ Meld

 21. @Zwolle kerkenvrij,
  Allochtonen zie je zat in de kerk, sterker nog het volk dat onder dwang is bekeerd gelooft het hardst.
  Kom maar eens in Dieze-Oost kijken bij de oude school naast het Simon van S. plein, elke zondag om een uur of één wordt daar met de ramen open een wedstrijdje wie het hardst krijst gelooft het meest gehouden door de West-Afrikanen.:P


  ⚠️ Meld

 22. @ Plantje. Wel heel makkelijk om iemand ongelijk te geven en het commentaar van 1 enkel iemand aan te grijpen om je woorden kracht bij te zetten. En dan stellen dat Ans waarschijnlijk dan ook niet zo vaak naar de kerk gaat is dan wel de kortste bocht die je kunt nemen. Je meeste commentaren bestaan uit aannames en insinuaties en je mening lijkt keer op keer te veranderen. Vanaf nu lees ik (ook) jou commentaren maar niet meer dan hoef ik me ook niet te ergeren.


  ⚠️ Meld

 23. :D, Martijn had me dit keer door alle reacties heengeworsteld met + jes en – jes. Die van jou krijgt zeker een +. Hoewel ik aardig mee kan praten over de Jeruzalemkerk, is het wel goed zo.


  ⚠️ Meld

 24. ik ga vaak naar de kerk en uit vrije wil, iedereen is vrij om er over te denken hoe hij / zij wil maar scheer niet alle christenen over één kam doe ik ook niet met mensen die niet kerkelijk zijn, dat de kerk leegloopt is juist en samen gaan van diverse kerken is prima maar denk er aan dat in elke kerk mensen zitten die geloof en gemeente aan het hart gaan en er voor willen vechten


  ⚠️ Meld

 25. @Martijn van der Veen,
  Als je niks fout hebt gedaan valt er ook niets te vergeven.
  Vrijheid van godsdienst hebben we, vrijheid van meningsuiting gelukkig ook nog.
  Betuttel me niet! >:(


  ⚠️ Meld

 26. Marrianne, volgens mij baar je samen een kind (in de doorgaans meest gewenste situatie dan). Het gevoel van een kind krijgen is natuurlijk een gedeeld proces. Maar idd, het fysieke aspect…..dat zie ik mezelf als kerel nu niet meteen uitvoeren…auch:D


  ⚠️ Meld

 27. Dick, mwa, in bepaalde contexten begrijp ik de toepassing van het woord betutteling wel. Neemt niet weg dat het woord in een discussie haar betekenis wel moet waarmaken.
  Wat ik vaak zie is dat een woord vaak een gevoelswaarde met zich meedraagt. Deze gevoelswaarde lijkt afhankelijk van de tijdsgeest waarin het gebruikt wordt. Binnen een ‘acteel’ meningsverschil wordt zo’n woord dan vaak gebruikt als vertaling voor een afgunstig gevoel t.o.v. de andere partij in een discussie.
  Op een gegeven moment leidt dit er toe dat het woord haar betekenis verliest en vervalt in een dooddoener. Op zo’n moment kan het nuttig zijn om de definitie van zo’n woord nog eens te benadrukken, om de discussie weer wat lucht te gunnen…..dat doet M. v/d Veen prima hier.


  ⚠️ Meld

 28. Uit eerdere reacties meende ik toch af te leiden dat jij vindt dat we betutteld worden? Zelf voel ik dat niet echt zo, voel me eigenlijk nog zeer behoorlijk vrij. Kan me de opwinding wel voorstellen over sommige regels. Maar ook dat zou genuanceerd moeten worden.
  Doel op deze definitie:

  betuttelen = bedillen; bevoogden; verregaand regelen

  Martijn reageerde op het gebruik van “betutteling” door Zwolleeder 16:52. Daar vond ik het woord bijvoorbeeld ook niet op zijn plaats.


  ⚠️ Meld

 29. elke dag nog treur ik dat “mijn kerk” aan de middelweg leeg staat te staan, waar vroeger de prachtige gezangen en preken te horen waren en waar mijn voorouders begraven liggen is het nu angstig stil, een helaas steeds vaker voorkomend verschijnsel. toch vindt ik dat we ze gewoon moeten laten staan en de natuur haar gang laten gaan, dit alles ter ere van onze voorouders tot aan de kruisvaarders toe.


  ⚠️ Meld

 30. Klopt Dick, ik ervaar de regelgeving van tegenwoordig regelmatig als betuttelend. Dan echter wel vanuit de definitie die M. v/d/ Veen duidelijk maakte. Het enkel aanwezig zijn van kerken/godshuizen voegt daar weinig aan toe. Politieke controleformatjes die voortkomen uit bepaalde (evenueel kerkelijke) overtuigingen wel, dat is een andere (voor mij interessante) discussie.  ⚠️ Meld

 31. @ Ghehe; Dan denk ik dat ik het wel aardig heb begrepen. Is ook zeker een leuke discussie. Gooi maar een keer een balletje op, wat mij betreft wil ik er vandaag wel zo’n beetje een eind aan breien 😉


  ⚠️ Meld

 32. Inderdaad Joop. Dat was ook een prachtige kerk. Erg jammer dat die ook het veld moest ruimen. Maar nu hij daar zo zielig in onttakelde toestand staat te treuren heb ik zoiets van: Haal hem nu dan ook maar helemaal weg, dan hoef ik me er ook niet meer aan te storen. Een toren zonder klokken is als een mond zonder gebit.
  Geen gezicht. Weg ermee.


  ⚠️ Meld

 33. :D:D:D VOOR Ghehe….maken we er gelijk een potje WeblogZwolle-mixed van. We kunnen toch wel 22 spelers/speelsters vinden 😮

  Met de andere kerken waar ik vroeger heen ging in onze mooie stad, er werd door 1 gemeente in diverse mooie kerken “gekerkt”, gaat het allemaal nog goed: Grote Kerk/Bethlehemse Kerk (incl Het Refter)/Broerenkerk. O.k. je kunt het eens zijn met de bestemming, maar functioneel zijn de kerken zeker nog.


  ⚠️ Meld

 34. Mooie site Tsja. Toch zit er wel verschil in een dorpskerk die van heinde en ver te zien is, een Broerenkerk, een Bethlehemsekerk en een vrij recente kerk als De Hoeksteen. Maar we hebben toch nog geen keuze, zijn er al plannen dan met de kerken?


  ⚠️ Meld

 35. @ Plantje. Wel heel makkelijk om iemand ongelijk te geven en het commentaar van 1 enkel iemand aan te grijpen om je woorden kracht bij te zetten.

  Ik gebruik het commentaar van iemand die zelf naar de kerk gaat en het tegenovergestelde van wat Ans beweert ziet. Dat mag toch wel? Lijkt mij een normale discussie.

  En dan stellen dat Ans waarschijnlijk dan ook niet zo vaak naar de kerk gaat is dan wel de kortste bocht die je kunt nemen.

  Tjonge jonge…let er dan ook op, dat ik er een smiley bij zet. Dat houdt in, dat ik het ironisch bedoel.

  Je meeste commentaren bestaan uit aannames en insinuaties

  Aannames vaak wel ja. Ik probeer dit er ook altijd bij te zetten. Insinuaties valt wel mee volgens mij. Is het erg, dat je in een discussie aannames doet? Daarnaast zal ik het eigenlijk altijd wel toegeven als ik iets verkeerd heb gezien. Als je mijn commentaren langer leest zul je dat ook wel gezien hebben.
  Wat me bovendien met name triggerde om een reactie op Ans te geven was de aanname die zij doet: mensen die zelf niet betrokken zijn bij het onderwerp zouden er geen mening over mogen geven; dat vind ik een beetje jammer.

  en je mening lijkt keer op keer te veranderen.

  Misschien verandert jouw interpretatie van mijn mening wel keer op keer. Ik kan me zo niet herinneren waar ik geheel van mening ben veranderd!

  Vanaf nu lees ik (ook) jou commentaren maar niet meer dan hoef ik me ook niet te ergeren.
  Door Zwollenaar, op 6 september 2009 om 15:36 `

  Erger u niet…verwonder u slechts 😀
  Maak je niet te druk joh! Prima als je mijn commentaren niet meer wil lezen, maar ik vind deze reactie wel wat heftig in verhouding tot de commentaren die ik gegeven heb. Mocht je hier nog op willen reageren, dan kan je dat beter in het algemene log doen. Ik heb me voorgenomen (op verzoek van de admins aan iedereen) om wat meer on topic te blijven en deze discussie heeft met het onderwerp NIETS meer te maken.


  ⚠️ Meld

Reageer