Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio IJssel-Vecht

Zwolle – In Werkplein De Lure in Zwolle vond maandagmiddag de officiële aftrap plaats van het convenant en bijbehorend actieplan Jeugdwerkloosheid in de Regio IJssel-Vecht. Wethouder M. Knol presenteerde tijdens de bijeenkomst het actieplan aanpak jeugdwerkloosheid en het arbeidsmarktplan van de regio. Gedeputeerde C. Abbenhues gaf een toelichting op het banenplan.

Twaalf gemeenten, UWV Werkbedrijf, onderwijsinstellingen, samenwerkende kenniscentra, sociale partners en Provincie Overijssel zetten samen de schouders onder het tegengaan van de oplopende jeugdwerkloosheid. De Regio IJssel-Vecht wil inzetten op versterking van het Jongerenpunt, het mobiliteitscentrum en employability om daarmee zoveel mogelijk jongeren duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Doel is jongeren te motiveren om door te leren en stellen hen daartoe in staat via voldoende leerbanen.

De aanpak Jeugdwerkloosheid IJssel-Vecht maakt onderdeel uit van het Regionaal Arbeidsmarktanalyse en Actieplan RPA IJssel-Vecht (juli 2009). Het RPA in regio IJssel-Vecht fungeert als netwerk en is geen instituut waaraan bevoegdheden of taken zijn overgedragen. Het RPA legt verbindingen tussen verschillende projecten en stimuleert nieuwe projecten die tot een verbetering van de arbeidsmarkt leiden.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. ik hoop dat actieplan ook zijn vruchten gaat af werpen. in ieder geval een positief initiatief.
    is M Knol familie van de forumerende knol alhier?


    ⚠️ Meld

Reageer