Provinciale aandacht voor laaggeletterden

Zwolle – Er kan nog veel meer gebeuren. Het is tijd om een daad te stellen: Stichting ABC vroeg daarom aan elke Overijsselse gemeente een intentieverklaring en/of het gemeentelijke plan van aanpak te overhandigen aan mw. Sharon Dijksma (staatssecretaris OC&W) en mevr. Carry Abbenhues (gedeputeerde van de provincie Overijssel).

07-09-2009_proviciehuis_laaggeletterden_4.jpg

Tijdens de week van de alfabetisering werd hiervoor op maandagmiddag in het provinciehuis in Zwolle een bijeenkomst georganiseerd. ETV.nl presenteerde tijdens deze bijeenkomst het vervolg van Lees en Schrijf!, met als thema geld en rekenen. Dit was een landelijke primeur. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt sprak de aanwezigen vanaf een beeldscherm toe. De organisatie van deze bijeenkomst gebeurde in nauwe samenwerking met ROC Aventus, Deltion college, Landstede, ROC van Twente en de Overijsselse Bibliotheekdiens (OBD).

07-09-2009_proviciehuis_laaggeletterden_2.jpg

07-09-2009_proviciehuis_laaggeletterden_1.jpg

07-09-2009_proviciehuis_laaggeletterden_5.jpg

Stichting ABC komt op voor de belangen van volwassen Nederlanders die niet of niet goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. De Stichting ABC vraagt NU aandacht van de gemeentelijke overheden voor het bestrijden van laaggeletterd-heid. Het landelijk Aanvalsplan Laaggeletterdheid “Van A tot Z betrokken 2006-2010” heeft in veel gemeenten al aandacht en navolging gekregen.
07-09-2009_proviciehuis_laaggeletterden_3.jpg
Artikel delen:

Reageer