Realisering Nazorgcentrum Intermezzo Zwolle

Zwolle – De Stichting Nazorgcentrum Intermezzo is een feit. De afgelopen week is de oprichtingsakte ondertekend door Gaston Sporre, bestuursvoorzitter, Albert Bosccher (penningmeester) en Dick Timmerman (secretaris). In de komende weken wordt een ruimte aan de Dr. Spanjaardweg 29 in gebouw B (bij de Isala klinieken) verbouwd en ingericht zodat Intermezzo zijn intrek kan innemen in het najaar.

Intermezzo wil een kleinschalige, laagdrempelig ontmoetingsplek zijn tussen huis en ziekenhuis voor volwassenen en kinderen met kanker, hun familieleden, vrienden en mantelzorgers. Een plek waar mensen met kanker en hun naasten tot rust kunnen komen en weer nieuwe energie op kunnen doen. De stichting staat op zich, maar er is een nauwe samenwerking met het Oncologisch centrum Isala. Momenteel worden er diverse programma’s vastgesteld en de opleiding voor gastvrouwen en gastheren ontwikkeld. Intermezzo zal in ieder geval starten met workshops yoga, creatieve therapie, massage, rouwverwerking, en gezin en kanker.

Geïnteresseerden in het gastvrouw- of heerschap kunnen zich melden bij Corine den Hollander, projectleider Intermezzo, via 06-46451795 of intermezzo@nazorgcentrum.nl. Ook als u op andere manieren hulp wilt bieden, kunt u contact opnemen met mevrouw Den Hollander.

Artikel delen:

Reageer