Subsidie voor oriëntatiecentrum de Werkelaar

Zwolle – Er wordt een eenmalige subsidie van € 25.000,- verleend aan het samenwerkingsverband de Werkelaar. De Wezo Groep, RIBW IJsselVecht, Frion en de lokale scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs zetten zich samen in voor mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. De Werkelaar helpt hen met oriëntatie op verschillende soorten werk en het gericht trainen van arbeidsvaardigheden.

In samenwerking met de gemeente, UWV en de Wezo heeft de Werkelaar een projectplan opgesteld voor de uitwerking van een arbeidsoriëntatiecentrum. Hier kunnen klanten kijken welke soorten werk voor hen geschikt zijn en kunnen zij gericht ervaring opdoen met behulp van een op maat samengesteld trajectplan. De klant krijgt zo een beter beroepsbeeld en kan gerichter op zoek naar passend werk. De huidige subsidie is bedoeld voor het uitwerken van het oriëntatiecentrum. Vanaf januari 2010 kan de Werkelaar zelfstandig draaien en is zij niet meer afhankelijk van subsidies.

Artikel delen:

Reageer