College Zwolle voor brug naar Rodetorenplein

Zwolle – Het college van B en W streeft naar het realiseren van twee nieuwe bruggen in de binnenstad, de Rodetorenbrug en de Brug over de Achtergracht. Deze twee bruggen vormen in het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad de belangrijke schakels tussen de bestaande stadspoorten en de binnenstad. Het college wil met deze keuze toe naar een evenwichtige ontwikkeling van de binnenstad, met een accent op de as Katwolderplein-Melkmarkt-Grote markt. Dit blijkt uit de notitie ‘Rodetorenbrug en Brug over de Achtergracht’ aan de raad.

rodetorenbrug.jpg

De notitie is een uitgebreidere versie van de eerder verschenen informatienota. Tijdens de raadsdebatten op 18 mei en 22 juni bleek er discussie te zijn over nut en noodzaak en functionaliteit van met name de Rodetorenbrug. De Rodetorenbrug vormt een belangrijke schakel in de ontwikkelingsas tussen het Katwolderplein en de Grote Markt. De herinrichting van de Melkmarkt en het Rodetorenplein sorteren voor op de realisatie van deze belangrijke economische ontwikkelingsas (herontwikkeling Bankenlocatie en andere nieuwe winkel- en horecavestigingen). Op deze as is voorzien in het stimuleren van een gebied met horecavoorzieningen. Rond het Katwolderplein zijn functies gepland die aanvullend zijn aan de binnenstad. Grootschaliger functies die binnen de grachten niet goed kunnen worden ingepast. Voor een goede functionele en ruimtelijke synergie tussen het Katwolderplein en de binnenstad is een directe verbinding met het kernwinkelgebied essentieel.

Als de beoogde synergie niet tot stand komt, kan een situatie ontstaan zoals bij winkelcentrum Diezerpoort dat, door de relatief slechte loopverbinding naar de binnenstad en de afstand tot het kernwinkelgebied, meer als zelfstandige entiteit functioneert dan als onderdeel van de binnenstad. Voor fietsers en voetgangers betekent de Rodetorenbrug een directe en verkeersveilige verbinding met de binnenstad. Brug over de Achtergracht

De Brug over de Achtergracht vormt voor voetgangers een directe verbinding tussen de Diezerpoortgarage en de Tanerij. De brug heeft tot doel om de Diezerpoortgarage te verbinden met het Noordereiland en de binnenstad. Het gebruik van de parkeergarage is de afgelopen decennia relatief laag geweest. Door investeringen in de kwaliteit van de garage wordt beoogd om het gebruik te laten stijgen. Conform het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en de Parkeernota kan de Diezerpoortgarage daarmee vanaf 2012 de rol van het parkeerdek Noordereiland overnemen als parkeergarage voor het bezoek van theater de Spiegel en voor een deel van de binnenstad.

PijlersDe binnenstad vormt één van de economische pijlers van Zwolle. Om de sterke concurrentiepositie van de binnenstad te versterken en tegelijk het woon- en leefklimaat in het gebied te verbeteren, zijn voortdurende aandacht en investeringen noodzakelijk, rekeninghoudend met de ruimtelijke en historische kwaliteiten van de binnenstad en het gebied rond de binnenstad. Sinds 2004 vormen het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad, de bijbehorende Parkeernota en het Bereikbaarheidsplan Binnenstad het beleidskader hiervoor. De afgelopen jaren is een groot aantal maatregelen uitgevoerd of in gang gezet.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. En de villa gaat die plat of wordt dat weer een onderhandse door de gemeente(Wij) gesubsidieerde deal met Johnny Boer of Borrel ?
  We wonen in Zwolle dus ik verwacht wel weer een Napolitaanse “oplossing”.;)


  ⚠️ Meld

 2. Brug Rodetroenplein
  Wordt dan gelijktijdig die net zo mooi ontwikkelde jachthaven afgesloten ?
  Of wordt het een “hoge” wandel/fietsbrug, of gaat die dan net zo lullig (excusez le mot) open als het kerkbrugje ?


  ⚠️ Meld

 3. De ligplaatsen voor de boten die het dichtst bij de brug liggen zijn dan niet meer bereikbaar voor de grotere jachten.
  Want los van het idee om een hoge brug te bouwen zit je altijd nog met de brugpeilers waar je met geen mogelijkheid meer omheen kunt manouvreren als je bootje langer dan ongeveer 6 meter is.
  We zullen zien ciao !


  ⚠️ Meld

 4. Niks Nieuws onder de zon.
  De projectontwikkelaar Dick Huiskamp heeft de knoet er goed onder bij dit stelletje slappe bestuurders.
  Zijn belangen gaan voor.


  ⚠️ Meld

 5. het lijkt mij eerlijk gezegd wel handig, zo’n bruggetje.
  maar goed, al gaat het om een lantaarnpaal, er zullen altijd mensen zijn die zich verzetten. Dus als bestuurder doe je het nooit goed..


  ⚠️ Meld

Reageer