Landelijke conferentie Kind van Nature

Zwolle – Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang uit Nederland en Vlaanderen hebben op 11 september voor het eerst uitgebreid kunnen netwerken met medewerkers van NME instellingen en  groenontwerpers. Deze dag was in Doepark Nooterhof in Zwolle voor het eerst de landelijke conferentie Kind van Nature georganiseerd. De conferentie vormde de aftrap voor het netwerk Kind van Nature. In het Doepark Nooterhof is de Groen is Gras-tuin van kinderdagverblijf Het Atelier van Landstede Kinderopvang, geopend, het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen ontwerpers, pedagogen en nme’ers.

Hoe voelt het als een lieveheersbeestje over je arm loopt? Hoe ruikt rozemarijn eigenlijk? En hoe fluit een merel ook alweer? Jonge kinderen tot vier jaar kunnen dit allemaal ervaren en ontdekken in een kindercentrum met een natuurlijke ontdektuin. De betrokkenheid van de Nederlandse jeugd bij de leefomgeving in het algemeen en de natuur in het bijzonder daalt echter hard. Kinderen spelen steeds minder buiten en komen almaar minder in aanraking met natuur. Op zoek naar mogelijkheden jonge kinderen met natuur in contact te brengen biedt de kinderopvang goede kansen. In deze sector wordt een kwaliteitsslag ingezet, waarin natuur een belangrijke rol kan spelen.

Natuur in de kinderopvang

Veldwerk Nederland richt zich, samen met ROC Koning Willem 1 College in Den Bosch, Landstede, Cailin Partners en Buitenkans Participatieve Groenprojecten, al een aantal jaren op bevordering van natuurbeleving in de kinderopvang. Verschillende projecten zijn inmiddels uitgevoerd, met als resultaat een nascholingsaanbod, een onderwijsmodule voor pedagogisch medewerkers  in opleiding en een (internationaal) netwerk van specialisten uit verschillende disciplines. Gaandeweg zijn de mogelijkheden ten aanzien van natuurbeleving bij kinderen van 0-4 jaar zichtbaar geworden. Een voorbeeld van een project is ‘Groen is Gras’. Streefbeeld van ‘Groen is Gras’ is een kinderopvang waarin kinderen worden begeleid in een gezonde, natuurlijke en uitdagende omgeving en waarin beleving met alle zintuigen centraal staat. Dit  zal leiden tot een gezondere ontwikkeling van kinderen en tot een positievere houding van kinderen en hun opvoeders ten opzichte van natuur. Het gewenste resultaat  is een toenemend maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid.

Groen is Gras

De ideeën van ‘Groen is Gras’ worden op twee pilotlocaties uitgevoerd: kindercentrum Confetti van Kanteel kinderopvang in Den Bosch en kindercentrum het Atelier van Landstede Kinderopvang in Doepark Nooterhof in Zwolle. Beide locaties zijn gekoppeld aan onderwijsorganisaties: Landstede in Zwolle en ROC Koning Willem 1 College in Den Bosch. Met die partners is door Veldwerk Nederland de inhoud van het project vertaald naar de kinderdagverblijven en zijn modules ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in opleiding. Bij de voorbeeldlocaties heeft Buitenkans Participatieve Groenprojecten, de natuurlijke buitenruimten ontworpen en aangelegd.

Netwerk

Bij het realiseren van een kindercentrum waarin kinderen de natuur mogen en kunnen beleven, is het belangrijk gebruik te maken van kennis en ervaring van anderen. Daarom is een uniek kennisnetwerk onder de naam ‘Kind van Nature’ op vrijdag 11 september gelanceerd. Op deze eerste, jaarlijks terugkerende, conferentie ontmoetten professionals uit drie verschillende vakgebieden elkaar. Pedagogisch medewerkers konden op deze dag in contact komen met deskundigen op het gebied van Natuur en Milieu Educatie, ontwerp en inrichting, beleid en wet- en regelgeving t.a.v. natuurlijk spelen. Door gebruik te maken van de deskundigheid uit andere disciplines, kan een kindercentrum natuurbeleving integreren in het pedagogisch beleid van het centrum en vakspecifieke ondersteuning krijgen bij uitvoering van de natuurbeleving of het aanleggen van bijvoorbeeld een natuurlijke tuin.

Tijdens de dag werd een inspirerende dvd met voorbeelden en aandachtspunten voor natuurbeleving in de kinderopvang  gepresenteerd en uitgereikt aan de deelnemers. De dvd kan worden gebruikt bij training van medewerkers en het geven van voorlichting aan ouders. Daarnaast werd de website ‘Kind van Nature’ gelanceerd. De website wordt het communicatie medium waarop de doelgroepen van de conferentie informatie kunnen vinden en geven. Zo bevat de site artikelen uit binnen- en buitenland, een agenda en projectinformatie en verwijst hij door naar aantrekkelijke trainingen.  (www.kindvannature.nl)

Artikel delen:

Reageer