“Keuze bouwlocaties na afronding natuuronderzoeken”

Zwolle – Voordat er een besluitvorming plaatsvindt over een aantal woningbouwlocaties in Zwolle willen GL/DG, PvdA en de CU het beslismoment uitstellen totdat natuuronderzoek op de betreffende locaties afgerond zijn. De onderzoeken duren volgens een raadvoorstel meerdere teljaren en dit onderzoek zal nog 3 jaar lopen. Pas in 2011 zal daarom een definitieve keuze voor al dan niet daadwerkelijk ontwikkelen van Dijklanden gemaakt kunnen worden, vindt de politiek.

Afgelopen woensdag informeerde Ecogroen tijdens een informatiebijeenkomst belanghebbenden over de aanpak van de natuuronderzoeken van de mogelijke woningbouwlocaties in het Structuurplan. Daar werd volgens de indieners van de vragen duidelijk dat deze onderzoeken nog niet gestart zijn en er dus een inconsistentie in het uitvoeringsplan zit. Enerzijds vergen de natuuronderzoeken zoals vogeltellingen minimaal drie jaar tijd, anderzijds stelt volgens de politieke partijen het college voor om over twee jaar, in 2011, een definitieve beslissing te nemen over welke voorgestelde woningbouwlocaties in de lucht blijven. Afgelopen vrijdag hebben enkele betrokken organisaties de wethouder n.a.v. de informatie bijeenkomst een schriftelijke reactie gestuurd met positief kritische punten.

GL/DG, PvdA en CU hebben de volgende vragen aan de wethouder:

1.       Kan de wethouder opheldering geven over de genoemde definitieve besluitvorming in 2011 en het natuurwaardenonderzoek dat minimaal tot 2012 moet doorlopen?

2.       Is de wethouder bereid om pas tot definitieve besluitvorming over te gaan als de natuurwaarde onderzoeken afgerond zijn?

3.       Wil de wethouder een goed onderbouwde reactie aan de schrijvers van de brief van jl. vrijdag opstellen en deze in afschrift naar de raad doen?

 

Anneke Nusselder

Nelleke Vedelaar

Reinier Mulder

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het voorstel ‘Uitvoeringsprogramma structuurplan’ van Burgemeester en Wethouders d.d. 12 maart 2009 beslispunt h te wijzigen in

h.         Niet nu een keuze te maken voor aanvullende uitbreidingslocaties woningbouw, maar dit te doen na afronding van de natuuronderzoeken.

Toelichting:

In de oorspronkelijke tekst staat 2011 genoemd als jaar voor het maken van een keuze van locaties. In dat jaar zijn de natuuronderzoeken die drie jaar moeten duren echter zeker nog niet afgerond.

 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. Piek:
  Het is een uitsluitend onderzoek. Er zal spoedig duidelijkheid moeten komen voor Voorst A en Aa-landen A.
  Als er een diersoort is dat beschermingswaardig is gaat de woningbouw niet door!
  Onderzoek loopt nog…
  De wethouder zal de raad inlichten over de vorderingen.
  De wethouder zal onduidelijkheden verder toelichten.
  Er zijn geen financiele middelen om actief gronden te verwerven.
  De wethouder vindt een motie van de CU en D’66 niet nodig. De CU wil de motie vasthouden, omdat ze denken dat er wel financiele middelen nodig zijn. De motie wordt aangenomen.
  De raad besluit het amendement om “Niet nu een keuze te maken voor aanvullende uitbreidingslocaties woningbouw, maar dit te doen na afronding van de natuuronderzoeken” te verwerpen.
  De raad stemt in met het uitvoeringsprogramma.


  ⚠️ Meld

Reageer