Wijkplatform Stadshagen

Zwolle – Wijkwethouder Hennie Kenkhuis nodigt bewoners van Stadshagen uit voor het wijkplatform op woensdagavond 23 september aanstaande. De wijkvergadering is in het Cultuurhuis, Werkerlaan 1, aanvang 20.00 uur uur. De belangrijkste agendapunten van deze avond zijn: Stand van zaken Stadshagen "Plus", over de toekomstige ontwikkelingen, door dhr. P. Prak, senior prol het wijkplatform Stadshagen

Heeft u een persoonlijke vraag c.q. opmerkingen, dan kunt u zich wenden tot het wijkservicepunt Stadshagen, telefoon (038) 498 28 55 (bereikbaar op maandagmiddag van 13.00-16.00 uur en woensdagochtend van 09.00-12.00 uur). Het wijkservicepunt zal voor u desgewenst een afspraak maken met de wijkwethouder dhr. Kenkhuis en hij zal u te woord staan op het spreekuur voorafgaand aan het wijkplatform. Als dat niet lukt op het spreekuur, dan kan de wijkmanager ook een andere afspraak voor u maken.

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de ondersteuners van de wijkservicepunten via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms (en verslagen) zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Artikel delen:

Reageer