Sloop en (groene) herinrichting langs Herfterlaan

Zwolle – Sloop van landschapontsierende bebouwing en de aanleg en opknapbeurt van groen. Dat zijn de uitgangspunten van de zogenoemde Rood-voor-Roodregeling, waarmee burgemeester en wethouders van Zwolle nu een locatie langs het fietspad van Rondje Zwolle willen opwaarderen. Door de Rood-voor-Roodregeling kan er zonder extra investeringen werk worden gemaakt van de kwaliteit van het Zwolse buitengebied.

Door het collegebesluit wordt het mogelijk om langs de Herfterlaan ruim 850 vierkante meter bebouwing te slopen. Het gaat dan onder meer schuren en stallen. Bovendien zal een forse silo verdwijnen. In ruil daarvoor kan de eigenaar van de locatie een nieuwe woning bouwen. Van de opbrengst daarvan wordt de sloop en de landschapsverbetering betaald. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanplant van fruitbomen, een meidoornhaag en kastanjebomen. Een grasveld zal heringericht worden als heischraal grasland, dat goed in dit gebied past. Voor de nieuwe inrichting van het gebied is een nieuw bestemmingsplan nodig. De procedure daarvoor kan na dit collegebesluit en aanvullend onderzoek begonnen worden.

Artikel delen:

Reageer