Plan voor alternatieve Kamperpoorterbrug

Zwolle – De Vrienden van de Stadskern, de Stichting Levende Stadsgeschiedenis, de Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle en de VvE Maagjesbolwerk zetten zich nog altijd in voor een gereconstrueerde Kamperpoorterbrug in plaats van de door de gemeente Zwolle gewenste Rodetorenbrug. De partijen willen dat het college de alternatieve Kamperpoortenbrug opneemt in de nieuwe ‘Informatienota Rodetorenbrug".

kamperpoorterbrug3.jpg

"Zoals bekend was de voormalige Kamperpoort (met bijbehorende brug) één van de drie toegangspoorten tot de stad en was daarmee tevens een belangrijk ontmoetingspunt van de Zwolse "poorters" en de vreemdeling die onze stad bezocht." De bovengenoemde partijen pleiten ervoor om de Kamperpoortenbrug als toegangpoort tot onze binnenstad die aantrekkingskracht en de ontmoetings- en verblijfsfunctie weer terug te geven. "Wij zien hiertoe veel mogelijkheden aangezien de extra breedte van de brug veel gelegenheid biedt om boven het water een recreatief verblijfsklimaat te realiseren." Bijgevoegd is een impressie waarbij op ludieke wijze wordt verwezen naar de Ponte Vecchio in Florence, waarbij een gedeeltelijke reconstructie van de Kamperpoort de nodige relatie met het Maagjesbolwerk versterkt. Alsmede een impressie van een meer eigentijdse uitvoering van een promenadebrug en tevens een schematische brugbaan-indeling. De impressies zijn volgens de parrtijen indicatief en bedoeld als aanzet voor verdere inspiratie en ontwikkeling van meer gedetailleerde ideeën.

kamperpoorterbrug.jpg

kamperpoortenbrug2.jpg

Omdenken 

tussen oevers, over ’t water
bruggen bouwen, want wie gaat nog
via omweg naar een plek
slechts in elastiek zit rek 

de Zwolse gracht, een gordel water
knelceintuur, dus nu of later
zegt er iemand ‘demp de gracht
en bouw daarop kantorenpracht 

als je dan de centen telt 
is er voor een brug wel geld
dan is er sprake van win- win
dus demp die gracht en pik haar in’ 

een brug is plotsklaps niet meer nodig
want gracht gedempt, dus overbodig
we leggen kortste wegen aan
geen stap te veel, geen bocht te gaan 

het rijksbeleid zegt daarentegen
‘wij, mensen moeten meer bewegen’
waarom dan toch gebouwd, die brug
wellicht het tijdsbeeld; kort, dus vlug? 

Er zijn zo vele varianten-
een goede raad weegt alle kanten
-een buiging of een rechte rug-
bedenk, er ligt toch nog een brug! 

© 2009 Alet Boukes, stadsdichter Zwolle  

Geschreven naar aanleiding van de discussie over het al of niet bouwenvan twee nieuwe bruggen over de stadsgracht

Artikel delen:
Reacties 40
 1. Nu nog met leuk getekende nostalgische plaatjes komen? Dit is toch de grens van de vrienden? Toch niet over de stadsgracht, straks weten ze dat Kamperpoort-project ook nog weer enorm te vertragen.

  Over de Rodetorenplein-landtong waren ze geloof ik wel tevreden. Mooi ik ook. Misschien een ideetje om ook eens positief in het nieuws te komen? Ach verder prima dat ze bestaan. Maar sneller reageren mag altijd……dat het kan bewijst dit onvolprezen weblogZwolle dagelijks 😉


  ⚠️ Meld

 2. Zullen we anders gewoon (een deel van) de stadsgracht gaan dempen? Kan het centrum van Zwolle eindelijk eens een beetje groeien, de ontwikkeling van de binnenstad zit volgens mij muurvast, nieuwe bedrijvigheid in het centrum is moeilijk te realiseren omdat het zo klein is, en met het dempen van (een deel van) de gracht heb je ook niet meer het gezeur tussen enerzijds de vriendjes van de historische stadskern die elke vernieuwing bij voorbaat al afwijzen, en anderzijds de gemeente.


  ⚠️ Meld

 3. de ontwikkeling van de binnenstad zit volgens mij muurvast, nieuwe bedrijvigheid in het centrum is moeilijk te realiseren omdat het zo klein is
  Beste Pietpuk,
  Volgens mij moeten we gewoon af van het idee dat deze kleine historische binnenstad alle faciliteiten van haar inmiddels 120.000 inwoners moet kunnen herbergen.
  Ik daag de gemeente uit tot grootschalig denken en ik stel voor om een tweede, nieuw en groter stadscentrum te ontwikkelen tussen Zwolle en de IJssel in.
  Dan wordt Zwolle toch nog eens een echte IJsselstad en kan het oude historisch centrum echt beschermd stadsgezicht blijven en blijft dan behoed voor dolzinnige plannen zoals dempen van singelgrachten en bouwen van bruggen op iedere straathoek


  ⚠️ Meld

 4. vooruit of achterom
  Dit is een reactie op persoonlijke titel.
  Als het gaat om de ontwikkeling van Zwolle is het belangrijk om vooruit te kijken, wat hebben we als stad de komende decennia nodig. Wat helpt de economische kwaliteit van de stad te borgen en te vergroten? omdat we de binnenstad autoluw willen hebben (verblijfsklimaat) moeten er goede parkeervoorzieningen komen aan de rand. Dat vraagt wel een goede en snelle route naar de binnenstad. Daar helpt een brugverbinding als de Rodetorenbrug prima bij.
  Ik bedenk me een paar dingen:
  – de bezoekers om laten lopen en daarom de Kamperpoortenbrug oppimpen geeft een onevenwichtig beeld van de verschillende toegangen tot de binnenstad; los nog van het feit dat ik me afvraag of deze “verleiding” effectief is
  – als het op die manier moet wordt de voetgangersdrukte op de brug veel groter en dat verkeer kruist dan met de auto’s die het Maagjesbolwerk in en uit gaan. Los van de onveiligheid die dit oplevert, geeft het meer oponthoud en dat leidt tot nog grotere opstoppingen op de Smeengekade en de Pannenkoekendijk dan we nu al hebben. Bedenk daarbij dat die route nog drukker wordt door de voorziene omleiding van het OV
  – wat is er mis met een brug die nieuwe gedeelten verbindt? De te ontwikkelen parkeergarage (met nog veel meer) met te te ontwikkelen nieuwbouw aan de andere kant: we hebben al het Maagjesbolwerk, we krijgen een herontwikkeling van het Schaepmanterrein en er komt nieuwbouw tussen het Hopmanshuis en de Melkmarkt.


  ⚠️ Meld

 5. – wat is er mis met een brug die nieuwe gedeelten verbindt? De te ontwikkelen parkeergarage (met nog veel meer) met te te ontwikkelen nieuwbouw aan de andere kant: we hebben al het Maagjesbolwerk, we krijgen een herontwikkeling van het Schaepmanterrein en er komt nieuwbouw tussen het Hopmanshuis en de Melkmarkt.

  Conclusie/vraag: Er komt dus ook nog een brug bij tussen Schaepmanterrein en Hopmanshuis/Rodetorenplein?


  ⚠️ Meld

 6. Ook aan de heer van Boven zou ik het zelfde antwoord willen geven wat ik aan Pietpuk gaf.
  Als U de kreet “beschermd stadsgezicht” nog een heel klein beetje letterlijk en serieus wil nemen raad k u aan eens naar Deventer te kijken waar men aan de voet van het Bergkwartier maar net buiten het oude centrum de nodige faciliteiten heeft ontwikkeld die men hier in Zwolle zonodig binnen de grachtengordel wil persen.


  ⚠️ Meld

 7. Aan John van de bruggen
  Beste John van Boven,
  Blijkbaar bent u ziende blind want al hetgeen u opwerpt ten aanzien van het weglaten van de brug kan men ook gebruiken bij het plaatsen van een loop/fietsbrug op deze plek.
  Wat dacht u van al het fietsverkeer welk uit stadshagen de kruisingen Pannekoekendijk/Katerdijk en vervolgens de kruising om over te steken naar de brug. Ook hier moet dan een stoplicht komen. De meeste van deze fietsers gaan nu over de Schuttevaerkade.
  Komt er een tunnel om al de voetgangers van de parkeergarage naar de brug te geleiden of moeten deze ook de pannekoekendijk oversteken? Geeft dat geen belemmering van de doorstoming?
  Worden de voetgangers oversteekplaatsen op de rontonde opgeheven of blijft dat de volgende hindernis?
  Moeten er ook nog stopplaatsen komen voor het regionale busverkeer en geeft dat op dat punt geen overlast?
  Is het niet dat ook op de plaats van de taxicentrale een parkeergarage komt. en dat men op het terein van Achmea parkeervoorzieningen aanlegd ook voor openbaar gebruik.
  Moeten al deze mensen via deze brug met alle bovenstaande gevolgen van dien?
  Moet het economisch leven van de Noordzijde van de stad opgeofferd worden voor het profijt van 1 projectontwikkelaar.
  Is het niet zo dat de projectontwikkelaar Multi Vastgoed welke het Katwolderplein/Willemsplein ontwikkeld heeft aangegeven niet op een brug te zullen aandringen. omdat dat voor hen niet van belang is?
  Wordt er ook een brug aangelegd van de Taxicentrale naar de Schaepmanlocatie om de middenstand en horeca aldaar te ondersteunen.
  Heeft u al gehoord dat V en D er over nadenkt haar zaak uit de Roggestraat te verplaatsen als de bereikbaarheid aan die zijde van de stad wordt bemoeilijkt?
  Of wilt u van dit alles niet horen omdat uw partij in het college zit?


  ⚠️ Meld

 8. argumenten?
  Het valt me op dat er gereageerd wordt vanuit ingenomen standpunten, waarbij badinerend wordt gereageerd op wat ik aanlever en wat mijn standpunt onderbouwt.
  Beschermd stadsgezicht: wat is dat in dit verband als ik kijk naar het Maagjesbolwerk, naar de nieuwbouw op het Schaepmanterrein dat nu ontwikkeld wordt, naar de nieuwbouw aan de kop van de Melkmarkt. Ik relateer de brug aan deze ontwikkelingen en dan constateer ik dat de brug niet misstaat tussen al deze plannen.
  Ik heb het dus niet over een brug tussen Schaepman en de Melkmarkt. Ik heb het over het totaalbeeld, dat er ontstaat.
  Als ik de notitie van het college lees, dan zie ik dat er goede studies zijn gedaan naar de verkeersinfrastructuur die noodzakelijk is. Als daar commentaar op is. Prima, maar laat dan wel merken dat deze stukken gelezen zijn.
  Dan valt er ook te lezen dat er terdege rekening is gehouden met bushaltes.

  Alet Boukes mag haar eigen standpunten hebben, maar ik vraag me voorzichtig af, of zij haar functie als stdsdichter kan gebruiken voor eigen politieke stellingnames. Dat is voor mij niet vanzelsprekend.

  Ik heb een eigen oordeel over de brug. Het college kan zichzelf prima verdedigen, daar hebben ze mij niet voor nodig.

  Ik ben ik voor een goede en scherpe discussie, maar dan wel op grond van argumenten. Haar passen teksten als “ziende blind” niet bij. Ik heb de stukken gelezen en breng argumenten naar voren.


  ⚠️ Meld

 9. @Pietpuk,
  Stadsgracht dempen?!
  Wees blij dat Zwolle nog één van de weinige oude vestingsteden is waar je nog een rondje stadskern kunt varen.
  Dit vervangen door weer een betonnen parkeerplaats of weinig aansprekende nieuwbouw is vernietiging van het oude stadskarakter.


  ⚠️ Meld

 10. Beschermd stadsgezicht: wat is dat in dit verband als ik kijk naar het Maagjesbolwerk, naar de nieuwbouw op het Schaepmanterrein dat nu ontwikkeld wordt, naar de nieuwbouw aan de kop van de Melkmarkt.
  Ja meneer van Boven, zover moest het met CU steun al komen.
  De afgelopen 10 jaar is het beschermd stadsgezicht aan de Noordzijde van de de binnenstad al zover aangetast dat een modern brugje meer of minder tussen al dat moderne architectuurgeweld al niet meer zal opvallen…waar is het eind???????


  ⚠️ Meld

 11. Studies
  Beste John van Boven,
  Zoals u weet worden studies altijd naar een project toegeschreven.
  Alle andere argumenten zijn niet relevant of de steller begrijpt er niets van. De overheid is alleen zaligmakend.
  Ik herinner me nog de argumenten die aangedragen werden over de parkeergarage in het Maagjesbolwerk en de onmogelijkheden voor het vrachtverkeer ter bevoorading van de winkels aldaar.
  Maar niets hielp de knappe koppen hadden er onderzoek naar gedaan.
  Het enige wat niet doorging was dat de bussen op de Kamperpoorterbrug zouden stoppen.
  Het is heel simpel: De concentratie op de Pannekoekendijk is te intensief. Dit kan alleen maar tot verdere verstopping leiden.
  Heeft u al een oplossing voor de toekomst? U reageerd bijna niet op de aangedragen argumenten.
  Ik kan u meenemen naar 2 plaatsen in Duitsland welke evengroot zijn als Zwolle n.l. Trier en Pforzheim waar U met eigen ogen kunt zien hoe het wel en hoe het niet moet.
  Beiden hadden na WO2 dezelfde start.
  God moge u veel wijsheid geven.


  ⚠️ Meld

 12. Idd John, vond het gelijk al opvallend. Een oud-raadslid als stadsdichter, Alet was raadslid van het CDA. Verwacht dat ze in elk geval geen anti-CDA beleid teksten zal dichten.


  ⚠️ Meld

 13. Als het gaat om de ontwikkeling van Zwolle is het belangrijk om vooruit te kijken, wat hebben we als stad de komende decennia nodig. Wat helpt de economische kwaliteit van de stad te borgen en te vergroten? omdat we de binnenstad autoluw willen hebben (verblijfsklimaat) moeten er goede parkeervoorzieningen komen aan de rand. Dat vraagt wel een goede en snelle route naar de binnenstad. Daar helpt een brugverbinding als de Rodetorenbrug prima bij.

  Wat is goed en snel. Vergeleken met andere parkeervoorzieningen aan de rand van het centrum is een verbinding over de Kamperpoortenbrug nog steeds erg kort. U heeft ook nog te maken met het Beschermd Stadsgezicht. Op basis van holle begrippen als “economische kwaliteit” kunt je niet zomaar overal “bruggetjes” aanleggen om looproutes zo veel mogelijk te verkorten.

  – de bezoekers om laten lopen en daarom de Kamperpoortenbrug oppimpen geeft een onevenwichtig beeld van de verschillende toegangen tot de binnenstad; los nog van het feit dat ik me afvraag of deze “verleiding” effectief is.

  U heeft het over “omlopen”. In vrijwel alle schilwijken waaronder ook de Kamperpoort is parkeerbeleid ingevoerd, oftewel betaald parkeren en vergunningenstelsel voor bewoners. Dit geeft al aan dat lengte van looproutes niet doorslaggevend is. Bovendien heeft “omlopen” in de hoofden van mensen alleen betekenis als er een korter alternatief is. Zolang de Rodetorenbrug er niet is, ervaren mensen de “oude” route niet als omlopen. Naar loopafstanden bij winkelgebieden zijn meerdere onderzoeken gedaan. Deze zijn vrij eenvoudig via Internet te vinden.
  Kern van de resultaten is steeds dat de loopafstand slechts een van de overwegingen is om een parkeergarage te gebruiken. Er kunnen meerdere overwegingen een rol spelen, de bereikbaarheid van de parkeergarage, het parkeertarief, het comfort van de parkeergarage zelf, bezoekdoel, bezoekduur etc. Vaak wordt een loopafstand tot het kernwinkelgebied van 350 a 400 meter acceptabel genoemd.
  Dan de “verleiding”. In het PVE Rodetorenbrug worden eveneens ronkende volzinnen gebruikt, een citaat: “Het is een plek waar de beleving een belangrijke rol speelt, die boven het water altijd anders zal zijn dan aan de kade. Een prachtige plek waar de mogelijkheid moet zijn om even rustig stil te staan en over de brugleuning te leunen. Waar ruimte moet zijn voor verleiding en ontmoeting”, en die zou dan wel effectief zijn?

  – als het op die manier moet wordt de voetgangersdrukte op de brug veel groter en dat verkeer kruist dan met de auto’s die het Maagjesbolwerk in en uit gaan. Los van de onveiligheid die dit oplevert, geeft het meer oponthoud en dat leidt tot nog grotere opstoppingen op de Smeengekade en de Pannenkoekendijk dan we nu al hebben. Bedenk daarbij dat die route nog drukker wordt door de voorziene omleiding van het OV.

  Of de voetgangersdrukte veel groter is nog maar de vraag. Ook nu wordt er volop geparkeerd in de Kamperpoort en ook die voetgangers lopen nu over de KP-brug. Bovendien hoeft men de ingang van de parkeergarage helemaal niet te kruisen. Men kan voorlangs MIZU lopen en zo de (autoluwe) Jufferenwal bereiken. De route wordt bovendien niet drukker door de voorziene omleidingen van het OV, want veel bussen kruisen nu al komend vanaf de Eekwal, de Pannekoekendijk. Sterker nog, de toegang en dus ook de doorstroming zal verbeteren, omdat dan vanaf de Jufferenwal geen autoverkeer meer komt en vanaf de Eekwal geen busverkeer. U gaat ook nog eens volledig voorbij aan het feit dat de kruising Pannekoekendijk/Katerdijk al dat extra voetgangersverkeer en fietsverkeer moet gaan verwerken. Als er al een probleem is wordt dat gewoon naar 150 meter verderop verplaatst. Bovendien staat het nog allerminst vast dat er bushaltes op de Pannekoekendijk komen. Ook hier is een prima alternatief op de Harm Smeengekade voorhanden, dat in ieder geval niet ten koste gaan van veel openbaar groen, en de extra loopafstand tot de binnenstad een bruglengte bedraagt t.o.v. de huidige haltes op de Eekwal.

  – wat is er mis met een brug die nieuwe gedeelten verbindt? De te ontwikkelen parkeergarage (met nog veel meer) met te te ontwikkelen nieuwbouw aan de andere kant: we hebben al het Maagjesbolwerk, we krijgen een herontwikkeling van het Schaepmanterrein en er komt nieuwbouw tussen het Hopmanshuis en de Melkmarkt.

  In dit geval is er ook sprake van een Beschermd Stadgezicht en de daarbij behorende historische structuur. Het trekken van rechte lijnen op de stadsplattegrond is niet echt een staaltje van fijnzinnige stedenbouwkundige planning. Zeker niet als dit een groot object, met doorbreking van allerlei zichtlijnen over de wijde monumentale Singelgracht, tot gevolg heeft. Voor fietsers scheelt slechts een paar honderd meter, en voor voetgangers enkele tientallen meters. Daar ligt niemand die regelmatig zelf door de stad fietst of loopt wakker van. Overal in het centrum van Zwolle moet fiets- en autoverkeer “omrijden”, of voetgangers “omlopen” daar is het een oude stad voor.

  Het valt me op dat er gereageerd wordt vanuit ingenomen standpunten, waarbij badinerend wordt gereageerd op wat ik aanlever en wat mijn standpunt onderbouwt.

  Niet eenieder hoeft alle stukken te lezen om gewoon met boerenverstand te kunnen redeneren. U heeft uw eigen standpunt (al of niet onderbouwd) en u redeneert zelf ook van daar uit, prima, maar dat betekent niet dat u badinerend hoeft te doen op de reacties daarop, ook al heeft u de stukken (met de collegebril op) wel gelezen. Ik heb ze toevallig ook gelezen en zie dat ze volledig zijn toegeschreven naar de RT-brug. Geen enkel alternatief wordt in de beschouwingen meegenomen. Geredeneerd wordt vanuit het feitelijk bestaan dat de RT-brug en bovendien is het stuk doorspekt van halve waarheden en vooronderstellingen die nog lang niet vaststaan. Bovendien komen alle nadelen die ook aan de RT-brug kleven op geen enkele manier in de rapportage terug. Het zou u sieren als raadslid ook daar eens kritisch naar te kijken, want u laat zich (al dan niet op politieke gronden) volledig leiden door wat uw college opschrijft.  ⚠️ Meld

 14. Ik heb de stukken dan wel niet gelezen, maar heb wel een oordeel over van wat ik hier zie en lees. Een aantasting van onze mooie historische binnenstad.
  Wat kan ik doen? Ik zal proberen de stukken te vinden (waar ligt die stapel?), probeer aanwezig te zijn op de komende raadsvergadering en een alles op de voet volgen. Want dit laten WE toch niet gebeuren. Na de Kubus aan de Achtergracht en de Bankenlocatie een verdere modernisering van hartje Zwolle. Nee!
  Is een Burgerinitiatief geen idee. Dat is ook wel eens bij minder presticieuze projecten (lees Flash speelautomaten Oosterenkstadion) gebruikt.
  Mooie tekeningen trouwens!


  ⚠️ Meld

 15. Het valt me op dat er gereageerd wordt vanuit ingenomen standpunten, waarbij badinerend wordt gereageerd op wat ik aanlever en wat mijn standpunt onderbouwt

  Uit het feit dat John op tegenargumenten niet reageert, dan wel ze op hautaine en neerbuigende toon wegwuift en bovendien kritiekloos volledig de lijn van het college volgt, kan ik niet anders opmaken.
  Bovendien lijkt ook John lijkt volledig te weten waardoor tegenstanders zich laten leiden, nl. hun ingenomen standpunt.

  Overigens, ik ben gewoon een betrokken burger die niets in politiek doet, maar niet alles voor zoete koek wens te slikken wat de projectontwikkelaars in deze stad hun marionettencollege voorschrijven. Uit betrouwbare bron heb ik ook vernomen dat het College via de achterkamertjes al (geheime raadsvergadering) geprobeerd heeft de discussie van maandagavond a.s. te beinvloeden.

  Dus ja, het is zowel een aanname als een toonzetting.  ⚠️ Meld

 16. @Toon, ik ben verre van de zegsman van iemand, vind alleen dat de plannen er wel aardig uitzien. Hij begon echter hiermee

  Dit is een reactie op persoonlijke titel

  . De politiek-vraag was gebasseerd op het gedicht van het ex-CDA raadslid. Ben voor duidelijkheid.

  En, wat moeten wij hier nu mee.

  Uit betrouwbare bron heb ik ook vernomen dat het College via de achterkamertjes al (geheime raadsvergadering) geprobeerd heeft de discussie van maandagavond a.s. te beinvloeden.

  . Hoog roeptoeter-gehalte met achterkamertjes enzo. Je wilt stemmingmaken? Dan vind ik een openlijke oproep als Jaap doet duidelijker.


  ⚠️ Meld

 17. Plan van herziening van de huidige Kamperpoorterbrug lijkt nergens op.
  Geen trottoir aan de rechterzijde? Dat gaat voor veel ongelukken problemen zorgen. Bovendien, die bussluis weer weghalen? Geen goed idee. Verder wordt de totale verkeersopstopping die daar iedere dag ontstaat voor de parkeergarage niet opgelost met de plannen zoals ik die op die tekening zie…

  Even off-topic, maar het gaat over dezelfde brug…
  Beste oplossing voor de dagelijkse verkeersopstopping zou een extra rijbaan/voorsoorteervlak voor rechtsaf zijn vanaf de Harm Smeengenkade.

  Oh trouwens, het gebied al eens bekeken op Google maps? De Rodetorenbrug staat er al op:
  KLIK


  ⚠️ Meld

 18. Indd dick! en de plek van die brug is al vrijgehouden, dus waarom geen brug? Alsof de brug tussen het maagjesbolwerk en de eekwal zo mooi is.. Nee, dat is iets om over naar huis te schrijven!


  ⚠️ Meld

 19. stadsdichter
  @ John en Dick. Uit de raadsbrief benoeming nieuwe stadsdichter: “De stadsdichter heeft een onafhankelijke positie. Daarmee kan hij of zij enerzijds het gezicht van de gemeente zijn voor de bevolking, maar anderzijds ook de stem van de bevolking richting de gemeente. De stadsdichter is zelf aansprakelijk voor zijn / haar gedichten en optredens.”

  Lijkt me dus dat het Alet vrij is om te ventileren wat ze wil.


  ⚠️ Meld

 20. plattegrond
  @ Jaspert, dat had ik ook al geconstateerd. Heb je ook al eens de plattegronden in de recente telefoongids en gemeentegids bekeken? 😮


  ⚠️ Meld

 21. @Dick
  Van Boven spreekt weliswaar op persoonlijke titel, maar zijn mening kan niet los worden gezien van zijn standpunt als gemeenteraadslid, (zie daarvoor ook zijn weblog waar hij hetzelfde standpunt verkondigd).

  Nu even terug naar waar het echt om gaat. Een greep uit vele feiten die mijn volgende roeptoeter ondersteunen.
  Feit.
  Deze brug stond al jaren geleden vast in (geheime) intentieovereenkomsten met projectontwikkelaars.
  Feit.
  Tot 2007 zorgvuldig buiten besluitvorming en inspraak gehouden (“discussie over nut en noodzaak moet nog volgen”, “brug maakt geen onderdeel uit van dit plan” etc.), totdat plannen Katwolderplein in vergevorderd stadium waren.
  Feit.
  Besluitvorming op basis van slechts een argument van wethouder Knol “anders is parkeergarage niet te exploiteren” (zie notulen 7 mei 2007)
  Feit.
  Steeds meer argumenten worden er gezocht en toegevoegd (bv fietsverbinding Stadshagen) om besluit te rechtvaardigen.
  Feit.
  Plannen Spoorzone gaan uit van aangelegde brug om nog meer druk op de besluitvorming te leggen
  Feit.
  Alternatieven worden niet onderzocht
  Feit.
  Besloten raadsvergadering heeft plaatsgevonden
  etc., etc.

  Het gaat erom hoe de besluitvorming wordt gestuurd, gemanipuleerd en beinvloed om er voor te zorgen dat de brug (zoals afgesproken met de ontwikkelaar) er ook daadwerkelijk komt.

  Ik concludeer daarom gewoon de volgende roeptoeter:
  “De brug moet en zal er komen ten faveure van de projectontwikkelaar Kamperpoort, Multivastgoed, en in het kielzog daarvan projectontwikkelaar van het Nietzmaneiland, DLH (horeca en kantoren).”

  Tenslotte steun ik de oproep van Jaap van harte.  ⚠️ Meld

 22. Gelukkig zijn wij dat allemaal en atijd in NL

  Lijkt me dus dat het Alet vrij is om te ventileren wat ze wil.
  Door Rana Berends, op 18 september 2009 om 16:35

  Vandaar dus mijn

  Alet was raadslid van het CDA. Verwacht dat ze in elk geval geen anti-CDA beleid teksten zal dichten.

  . Om de schijn van afhankelijkheid tegen te gaan, had men er misschien beter voor kunnen kiezen om politici en ex-politici uit te sluiten. Neemt niet weg dat ik haar gedichten vaak sprekend vind, maar het nu dus niet over smaak.


  ⚠️ Meld

 23. Weet ik niet Toon, dat los/vast-vermoeden.
  Als je feitenrelaas klopt Toon, vind ik het uiterst vreemd dat jij dat weet (dus de gemeenteraad ook). Het lijkt echter of geen énkel gemeenteraadslid hier vragen over heeft gesteld? Moeten zij B&W niet controleren?


  ⚠️ Meld

 24. @Dick:
  Gekozen politici in Zwolle zijn sowieso uitgesloten van deelname,want die mogen dit soort dingen inderdaad niet doen vanwege belangenverstrengeling. Maar om ex politici uit te sluiten, dat gaat wel erg ver. Dan zal er nooit meer een kunstenaar het in zijn/haar hoofd halen om de politiek in te gaan. Dat is toch wel wat jammer, niet waar? 😉
  En stadsdichters zullen allemaal hun politieke voorkeuren hebben. Ik kan me goed herinneren dat Paul Gellings bijvoorbeeld meerdere malen lijstduwer van GroenLinks-De Groenen is geweest. ;D


  ⚠️ Meld

 25. @ Rana: Je bedoelt met voorbedachte rade; ik ga maar niet de politiek in, want dan kan ik als ik uitgerangeerd ben nooit meer stadsdichter worden :'( Het gaat natuurlijk alleen om kunstenaars-zaken waar je met woorden de publieke opinie kunt bespelen.

  Vreemde regel

  Gekozen politici in Zwolle zijn sowieso uitgesloten

  maar lijstduwers niet. Je bent toch wel op de hoogte van de invloed van ex-politici? En hun banden met de huidige politiek? Focus je anders maar eens op het lieflijke Berkum. Persoonlijk vind ik dat ex-politici in bovenstaande quote opgenomen zouden moeten worden.


  ⚠️ Meld

 26. laten leiden
  “u laat zich leiden door wat het college öpschrijft”.
  Het kan dus blijkbaar niet dat een raadslid een mening heeft, die overeenkomt met de mening van het college.
  Betekent dualisme dat je per definitie tegen de voorstellen van het college moet zijn?
  Ik heb het al eerder betoogd: een gemeenteraad bestaat bij de gratie van verschillende opvattingen. Dat geldt ook voor de brug.
  Ik stoor me er aan dat ik blijkbaar volstrekt verkeerd bezig ben wanneer ik een ander standpunt hanteer, dan de tegenstanders van de brug.
  Mijn afwegingen zijn anders, maar daarom nog niet verkeerd.
  Ik kijk naar de economische kwaliteit van de binnenstad. Ik denk na over het aantal bezoekers, over de omzet die de winkels halen. En maak daarbij afwegingen.
  Als ik bij mijn standpunt blijf word ik weggezet als hautain. Het zij zo.
  Wat je ook vindt van de stad ter plekke en wie daarvoor verantwoordelijk is, het is een gegeven. Maar voor mij wel een referentie als ik iets moet vinden van en beschermd stadsgezicht.
  Ik ben ik 2000 in de raad gekomen en de ChristenUniet zit sinds 2002 in het college. In 2000 werd er al gebouwd aan het Maagjesbolwerk. Dus iedereen die roept dat de ChristenUnie daarvoor verantwoordelijk is, heeft weinig historisch besef.
  Als ik let op de verkiezingsuitslagen sinds die tijd, dan valt het wel mee wat de Zwollenaar vindt van ons optreden.


  ⚠️ Meld

 27. Het wordt wel wat off topic, dus mijn laatste post hierover.

  Ook in beeld kun je als kunstenaar de publieke opinie beinvloeden: wat dacht je van een politieke tekening?

  Met gekozen politici die uitgesloten zijn bedoel ik artikel 15 van de gemeentewet. Dat je als raadslid geen subsidie mag ontvangen van de gemeente of betaalde opdrachten mag aannemen, omdat je daar als raadslid invloed op zou kunnen uitoefenen. Je kunt overigens in uitzonderlijke gevallen wel ontheffing hiervoor aanvragen bij gedeputeerde staten.


  ⚠️ Meld

 28. Ja John, ik ben het volledig met je eens. Lok zo veel mogelijk mensen naar de koopgoot zodat ze nog verder in de financiele problemen komen. Maar niet op zondag.


  ⚠️ Meld

 29. Beste John.

  @Ik kijk naar de economische kwaliteit van de binnenstad. Ik denk na over het aantal bezoekers, over de omzet die de winkels halen.

  Dat is nu het geen waar jij de ballen verstand van hebt mede gelet op jouw conclusie.
  Maar voor de goede orde is de C.U. niet een samenvoegsel van meerdere partijen die ook in het verleden wethoudersposten bezetten?


  ⚠️ Meld

 30. Ik zie support voor het idee voor een burgerinitiatief. Is dat een serieuze optie?
  Verder respect voor raadslid Van Boven voor zijn inbreng op persoonlijke titel. Er zijn er maar weinig die dit op deze plaats aandurven. Van der Veen, Berends, Vedelaar, Van Harten, Hoogterp, Koster en incidenteel Weber en Revenberg zijn de anderen voor zover ik dat heb kunnen constateren. Natuurlijk leest de hele raad mee 😉
  Ik heb ook respect voor een andere mening. Dat heet democratie. Maar ben tegen die twee nieuwe bruggen!


  ⚠️ Meld

 31. Burgerinitiatief
  Wat opvalt is dat waar je ook bent, op straat, in de kroeg, op het werk zelfs in de sportschool je niemand positief hoort over die bruggen. Vooral overwegend negatief t.o.v. de rodetorenbrug.

  Is dit niet de zoveelste keer dat er niet geluisterd wordt naar de burger? Dat is toch de normaalste zaak in Zwolle, zo ging het in de jaren ’70 al!

  Ik ben voor een burgerinitiatief, hoe pakken we dat aan?

  btw dat de ‘brug over de achtergracht’ (alleen de naam al) niet op google maps staat betekent dat dan ook dat die er niét komt??;)


  ⚠️ Meld

 32. Burgerinititief of referendum?
  Het lijkt duidelijk dat dit onderwerp de gemoederen in Zwolle behoorlijk bezig houdt. Het zou dan ook verstandig zijn om dit gevoelige onderwerp voor te leggen aan de burgers van Zwolle, via een burgerinitiatief dan wel referendum. Mij is niet duidelijk welke van de twee het meest toepasbaar is op deze fase van de besluitvorming.
  Zwolle kent een referendumverordening http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/B93452C2095BB91A412570C7003E6142/$file/verordening_1_1_7.pdf en een verordening burgerinitiatief
  http://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/AllByUNID/73617929BAF2B51A412574FE002C1929/$file/verordening_1_1_8_dd_27_10_08.pdf
  Ik deel de mening van Jaap over het lef van de heer Van Boven om zich op dit platform in de discussie te mengen. Moge meer raadsleden dit goede voorbeeld volgen.


  ⚠️ Meld

 33. Kamperpoort
  Dus in de toekomst zal er nog veel veranderen aan de Kamperpoort.
  Ik hoop dat de gem Zwolle daar nog iets aan toe te voegen heeft.
  Ik doel hiermee op de geluidsoverlast,die de wijk heeft te doorstaan.
  Want de A28 zal verbreedt worden naar 3 Baans weg
  Graag reactie hierop van bewoners v.d. Kamperpoort.
  Ik zit in het verzorgingstehuis T’Zand aan de Hollewandsweg 17
  8014BE te Zwolle of via mijn email adres e.broekhaar@gmail.com
  Verder de groeten van E.B.  ⚠️ Meld

Reageer