Windesheim wordt erkend aanbieder EVC

Zwolle – Christelijke Hogeschool Windesheim is door het Kenniscentrum EVC benoemd tot erkend aanbieder EVC tot 31 januari 2012. Alle EVC-procedures van Windesheim zijn op basis van rapporten van het Netherlands Quality Agency in het register voor erkende procedures opgenomen. Windesheim had al een tijdelijke erkenning, maar heeft nu een vaste erkenning van 3 jaar gekregen. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties en staat ook bekend onder de naam ‘Ervaringscertificaat’.

Vakbekwame en ervaren medewerkers zijn belangrijk voor een organisatie. Talenten en kwaliteiten ontwikkelen zich in de loop der jaren. Deze persoonlijke groei vindt niet alleen op het werk plaats, maar ook op school en in de vrije tijd. Het vakmanschap wordt groter, maar dit komt niet altijd tot uitdrukking in een diploma. Een EVC-procedure brengt talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand in kaart en kent er waarde aan toe. Met EVC werken organisaties aan de ontwikkeling van hun medewerkers én organisatie.

Erkend EVC-aanbieder

Windesheim werkt conform de kwaliteitscode EVC. Dit geeft deelnemers de garantie dat de EVC-procedure die bij Windesheim doorlopen wordt van goede kwaliteit is. Daarnaast zijn er ook fiscale voordelen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer