PvdA Zwolle verkiezingsprogramma ROODNODIG

Zwolle – Woensdag 9 september stelde de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Zwolle het nieuwe programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 vast. Onder het motto ROODNODIG werkt de PvdA de komende jaren aan een sterk en sociaal Zwolle. Een duurzame, veilige en bruisende stad waarin iedereen meedraait en niemand aan de kant staat. Elkaar zien staan en respecteren, meer werk, beter onderwijs, passende zorg op maat, goede en betaalbare huizen in veilige wijken, extra aandacht voor innovatie en toerisme: dat alles is ROODNODIG in Zwolle.

PvdA.jpg

ROODNODIG is het kernachtige, realistische en vooruitstrevende programma waarmee de PvdA de strijd aangaat met de economische crisis en de verharding in onze samenleving. De PvdA komt met een kraakheldere politieke agenda, geclusterd in vier hoofddoelen: oog voor elkaar, Zwolle werkt en leert, goed wonen in je eigen wijk en Zwolle bruist. Voor de PvdA telt iedereen mee. Arm en rijk, zwart, wit en alles daar tussenin. De partij sluit niemand buiten, maar staat juist open voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën. Iedereen die in Zwolle woont, is Zwollenaar. En iedere Zwollenaar draagt zijn steentje bij. Dat is allesbehalve vrijblijvend – het is juist keihard werken!

In een bedrijf, aan jezelf, op school, tijdens een stage, als vrijwilliger, thuis of in de buurt. Uiteraard kunnen mensen die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben, op extra steun van de partij rekenen. In het programma is extra aandacht voor passende zorg voor ouderen, mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt en mensen met een beperking. Tegelijkertijd pakt de PvdA mensen die opzettelijk tegenwerken en de boel voor anderen verzieken keihard aan.  

De gemeente en woningcorporaties werken eveneens mee aan een sterke en sociale stad, in de plannen van de PvdA. De ingezette maatregelen om de gevolgen van de crisis te beperken (de Zwolse Aanpak) en het armoedebeleid gaan onverminderd verder. En met woningcorporaties maakt de partij harde afspraken over duurzame woningbouw en herstructurering. De PvdA wil dat iedereen aan een goede en betaalbare woning tot zijn beschikking krijgt. In veilige buurten, met goede voorzieningen. Verder is er in veel aandacht voor (openbaar) vervoer en de bereikbaarheid van Zwolle.

De PvdA maakt zich meer dan ooit sterk voor een duurzaam beleid. Alle maatregelen zijn gericht op het nu, maar zeker ook op de toekomst. De partij is zuinig op het Zwolse milieu: de mensen én hun omgeving. Want: een toekomstgerichte aanpak verdient zichzelf altijd terug. De PvdA is niet alleen zuinig op de Zwolse omgeving, maar er ook bijzonder trots op. De partij ziet legio mogelijkheden om het toerisme in en rondom Zwolle een impuls te geven. Dat is goed voor de stad én de werkgelegenheid. 

Natuurlijk: papieren plannen maken kan iedereen. Ze uitvoeren is een ander verhaal. Toch zal de PvdA het niet bij woorden laten, zo beloofde de partijvoorzitter Hans Nooter. ‘Met onze campagne zullen we in de Zwolse wijken laten zien wat ROODNODIG is. Want wat je doet blijft altijd belangrijker dan wat je zegt.’

Artikel delen:
Reacties 25
 1. Sociale cohesie, solidariteit, de sterkste schouders de zwaarste lasten. Gister helaas door de MP voorstel voor verhoging belasting voor de mensen die het kunnen missen en inkomsten koningshuis onder de loupe, afgeschoten.

  Elkaar zien staan en respecteren

  en vooral ook

  Want wat je doet blijft altijd belangrijker dan wat je zegt.??

  Niet wegkruipen voor verantwoording.

  Maandag had Wouter Bos (landelijk leider) nog een uitstekend verhaal bij P&W, terwijl het vuur hem zeer na aan de voeten werd gelegd…
  Goed bezig!


  ⚠️ Meld

 2. Bakellende speelt al jaren poppenkast met holle frasen als “met z’n allen” en “samen de schouders eronder”, dan beginnen bij mij de nekharen al weer recht overeind te staan want dat komt meestal neer op het gezegde Eat the poor but serve the rich.


  ⚠️ Meld

 3. Het kan nog erger Zwolleeder (vind die dossier-verduisteraar ook nixxx) maar als ie naar Europa gaat, hebben we Verhagen (die zichzelf eens met een rat vergeleek). :'(


  ⚠️ Meld

 4. Hallo Dick die verhalen van Bos zeggen mij niet zoveel meer want ben erg teleurgesteld in de PVDA.Miljarden uitgeven aan de banken die het slecht hadden terwijl de bonussen nog steeds stevig gegeven worden.En ook nu moeten de harde werkers onder de burgers nog steeds weer inleveren en hogere kosten betalen.De pvda heb ik het vertrouwen niet meer in en zeker niet aan die mooiprater Bos


  ⚠️ Meld

 5. Komen de intellegentie, het leiderschap, de daadkracht en feitenkennis van Wouter niet sterk op je over? Of erken je ze niet eens? Vorige verkiezingen stond ie nog op een sinaasappelkissie in onze mooie binnenstad. Vond het leuk erbij te zijn. Had je de banken, de medewerkers, de relaties, de spaarders, de beleggers, de hypotheeknemers etc willen laten vallen? Bonussen: gister is er een Europese afspraak gemaakt, ging ver helaas niet zo ver als NL wilde.

  Alsjeblieft zeg, dit :

  harde werkers

  hebben we na Tante Ton & later de VVD (jouw partij?) toch wel gehad….Wij hardwerkende Nederlanders….pffff Gaat heen en verheerlijk uzelf…..

  Wil je nu dat ik het hele PvdA-beleid verdedig? Ben niet eens lid… Ze hebben in 2,5 jaar wel wat bereikt, ondanks dat het hier over onze mooie stad gaat

  Sterk
  Sterke en solide aanpak van de crisis
  Aanpak bonussen in financiële sector
  Kabinet investeert 700 miljoen euro in woningmarkt
  Werkleerplicht voor jongeren onder de 27 jaar
  Nog geen aanschaf JSF
  De voortgaande privatisering van staatsdeelnemingen is een halt toegeroepen
  De privatisering van Schiphol is van de baan
  Regeling werkende armen
  Subsidie loonkosten langdurig werklozen
  Tienduizend brugbanen om WAO??ers makkelijker aan een baan te helpen
  Meer microkredieten voor startende ondernemers
  Vrouwelijke zelfstandigen krijgen een wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken
  Investeringen om onderzoekers bij bedrijfsleven zoveel mogelijk voor Nederland te behouden

  Sociaal
  De pardonregeling is ingevoerd
  De WAO herkeuringen vanaf 45 jaar zijn stopgezet
  De WAO uitkeringen zijn van 70 procent omhoog gegaan naar 75 procent van het laatst verdiende loon
  80 miljoen extra voor armoedebeleid
  Het ontslagrecht blijft ongewijzigd
  Maatregelen tegen excessieve topinkomens
  Extra maatregelen en investeringen schuldhulpverlening
  Bestuurssalarissen verlaagd
  Salarissen presentatoren publieke omroep aangepakt
  Eigenaren van heel dure huizen (één miljoen euro) gaan daarover meer belasting betalen
  Maatregelen tegen fraude pgb

  Goede en betaalbare zorg
  5000 tot 6000 extra handen aan het bed
  No-claim afgeschaft
  Pil terug in basispakket
  Positie gehandicapten en chronisch zieken versterkt
  Positie cliënten en medewerkers thuiszorg verbeterd
  Sterkere positie cliënten in de zorg

  Krachtwijken
  De laagste huurverhoging sinds 25 jaar
  De huren gaan de komende vier jaar met niet meer dan inflatie omhoog
  Aanpak aandachtswijken
  500 extra wijkagenten
  Maatregelen tegen illegale verhuur woningen
  6,5 miljoen euro voor een offensief tegen toenemend asociaal gedrag tegen mensen die werken in een publieke functie
  Gemeenten krijgen 28 miljoen euro extra voor het bestrijden van radicalisering van jongeren
  16 miljoen voor tien expertisecentra die aanpak georganiseerde misdaad ondersteunen

  Goed onderwijs voor iedereen
  Een miljard euro voor verhoging lerarensalarissen
  70 miljoen euro extra voor onderwijs aan achterstandsleerlingen
  275 euro netto extra in de maand voor schoolleiders
  2500 extra conciërges
  1,6 miljard extra voor kinderopvang
  Bijverdiengrens studenten eerlijker
  Investeringen in beter klimaat op scholen
  Extra investeringen (920 miljoen) voor innovatie op scholen

  Groen
  Investeringen in schone lucht
  500 miljoen om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan klimaatveranderingen, die juist hen het zwaarst treffen
  Subsidies voor twee- a driehonderd windturbines
  Geen nieuwe kerncentrales
  Regels koude-warmte opslag eenvoudiger

  Sterk en sociaal in het buitenland
  Kabinet zet zich in voor gezondheid en rechten van vrouwen in ontwikkelingslanden
  Europees verdrag dat Europa slagvaardiger en democratischer maakt
  Investeringen in sport in ontwikkelingslanden
  Modernisering subsidies ontwikkelingshulp

  Bescherming van de consument
  Het automatisch langdurig verlengen van een internet- of telefoonabonnement is niet meer toegestaan
  Bellen van en naar het buitenland is aanzienlijk goedkoper geworden
  Ringtoneterreur aangepakt
  Er is een ??bel-me-niet-register?? gerealiseerd, waarmee een halt wordt toegeroepen aan ongevraagde telefonische verkooppraatjes een halt toe te roepen
  Spam aan bedrijven wordt strafbaar gesteld
  Telecomcontracten makkelijker op te zeggen
  Er is een einde gemaakt aan de stilzwijgende verlenging van verzekeringen
  Oneerlijke telefonische verkoop strenger aangepakt


  ⚠️ Meld

 6. derk: hoho ook nog 50% eigen inbreng. Landelijk is Hans Spekman mijn man. Maar deze kan er ook wat van! Had eigenlijk fractieleider moeten worden[/url]

  Verdieping: was je ooit aangedaan door ze, jij bent toch fan van gillende Geert?


  ⚠️ Meld

 7. Sorry heren, maar nu even on-topic plz!!!

  Het artikel gaat niet over landelijke politiek maar over het verkiezingsprogramma ROODNODIG van de PVDA fractie (dus ook niet over Balkenende) in de gemeenteraad in Zwolle.

  Maar goed, inhoudelijk kunnen we ook niet veel met het artikel natuurlijk. Het lijkt een soort van kennisgeving dat er een verkiezingsprogramma aan de ledenvergadering is voorgesteld. Sumier worden er wat punten uit naar voren geschoven, maar het heeft niet zo veel zin daar op te reageren, voordat het definitieve programma ergens te lezen valt. (En dan nog reken ik een partij liever af op de prestaties van de afgelopen raadsperiode).


  ⚠️ Meld

 8. @Dick. Ze hebben in twee jaar tijd misschien wel iets bereikt maar dat doet elk kabinet. Wat Wouter niet heeft bereikt dat is om zijn stropdas niet meer te dragen. Dat deed hij wel in de verkiezingstijd om zo veel mogelijk zieltjes te winnen. Dat noem ik volksverlakkerij. En je hebt het over een goede en betaalbare zorg. Laat me niet lachen, de zorg is nog nooit zo slecht en zo duur geweest. Aankomend jaar gaan de inkomensafhankelijke heffing weer omhoog en ook de ziektekostenpremies en het eigen risico. En die 5000 tot 6000 extra handen aan het bed geloof ik ook geen barst van. Volgens mij zijn deze vacatures nog nooit ingevuld. 30 % van de medewerkers verleent zorg en de rest bestaat o.a. uit managers en andere beleidsmedewerkers die de zaak naar de knoppen helpen zoals ook in veel andere sectoren gebeurt. Het wordt tijd dat daar de PVDA wat aan gaat doen maar dat doen ze niet. Ook de privatisering in andere sectoren zoals stroom, gas en water waar de PVDA altijd op tegen was, wordt niet teruggedraaid. Die 80 miljoen extra voor armoedebeleid is dat bedoeld om de voedselbanken op te heffen? Woutertje heeft in verkiezingstijd gezegd dat in een kabinet van hem de voedselbanken niet meer nodig zijn. Volgens mij komen er steeds meer voedselbanken bij en Wouter blijft die andere banken (crisiveroorzakers) maar steunen.


  ⚠️ Meld

 9. Niks mis mee. (Op z’n saksisch gezegd).

  Maar soms heb ik het idee dat de gemeente dit stuk geschreven heeft. Frasen als: “We toetsen zorgaanbieders in de eerste plaats op de zorg die ze mensen bieden.” Dit doet toch de gemeente en niet de gemeenteraad?

  Verder:

  Verder ondersteunt de PvdA de komst van een hospice in onze stad.

  Heel goed.

  We gaan de Zwolse wijken in om te horen wat er bij u speelt. Daarop
  stemmen we ons beleid af.

  Voor of na de verkiezingen? Het beleid van de PvdA staat toch wel in dit verkiezingsprogramma? Het gaat toch niet de onderste la in als u de wijk in bent geweest?

  In de afgelopen jaren hebben we in Zwolle al belangrijke besluiten genomen om de bereikbaarheid te
  verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van de Hanzelijn, de aanpak van de Ceintuurbaan en de
  IJsselallee, de vertramming van de Kamperlijn en de verbetering van de weg tussen Zwolle en Kampen.

  Een beetje goedkoop. Ik weet niet wat het stempel van de PvdA hierop is geweest. Bovendien is dit al besloten, dus hiervoor hoeven we niet de PvdA te kiezen.

  Maar daarmee zijn we er nog niet. De drukte op de ringweg van Zwolle zal in de toekomst alleen maar
  toenemen. Daar gaan we in de komende bestuursperiode een effectieve oplossingen voor bedenken.

  Ah, ik had niet ver genoeg gelezen. Maar die ringweg interesseert mij eigenlijk niet. Heb veel meer belang bij die Hanzelijn. Scheelt me toch 2x 20 minuten woon-werk verkeer.

  Ook zijn we groot voorstander van de tramlijn Zwolle-Kampen

  Dat was toch al besloten lees ik in de vorige quote?

  We koesteren de kenmerkende eigenschappen als de oude binnenstad, de gordel
  grachtenhuizen eromheen en het alomtegenwoordige groen.
  Prachtige zin.

  Ik kan goed achter dit programma staan. Maar weet uit het verleden dat zo’n programma geldig is tot de verkiezingsdatum. Dit geldt overigens ook voor andere partijen.


  ⚠️ Meld

 10. Bernard jij verdiept je tenminste écht ergens in. Dan valt alleen een kniesoor over quote-tekens. Mooie en zwaar terechte relativering op het eind.


  ⚠️ Meld

 11. @ Assendorper; ondanks dat het hier over Zwolle gaat (kreeg ik ook te horen) en Nelleke voor dit topic verantwoordelijk schijnt te zijn, lees ik je graag. De beste daad van Claus was die STROPdas doorknippen. Als gillende Geert nu een anti stropvod-vergunning wilde invoeren? Vrees dat je er in NL als minister niet onderuit kunt. Denk zelfs dat de Balk zelfe er nog wel eens op aan zou kunnen dringen. Nee, in verkiezingstijd droeg hij dat vod niet omdat hij er niet van houdt zoals de meeste PvdA-ers. Hans Spekman is mijn favoriet, mocht opeens van menigeen niet meer in zijn lievelingskleren in de 2e kamer zitten!?!?!!? Je aannames over volksverlakkerij slaan de plank volledig mis.

  Ben ervan overtuigd dat PvdA blijft gaan voor een goede en betaalbare zorg voor iedereen. Zoals je weet zwaait Klink (CDA) daar de scepter, een minister is niet onbelangrijk op een ministerie.
  Weet niet wat jij wel en niet geloofd van de feiten, maar feiten zijn feiten als je het over 15:15 hebt. Na te zoeken op het fameuze WWW.
  Herken veel van je klachten in de gezondheidszorg maar PvdA kan niet zo heel veel meer aan de klachten in de gezondheidszorg doen als de rest van de Kamer…. Straks als er gehakt moet worden en CDA zal laten zien dat ze altijd tegen de VVD hebben aangeschurkt hoop ik dat CU (ook sociaal) en PvdA voor de zwakkeren kunnen opkomen. Helaas is de oppositie op alle fronten ook verdeeld en ligt meer met elkaar en zichzelf overhoop als met constructieve verbeteringsvoorstellen te komen. Onze gezondheidszorg, hoe wij het georganiseerd hebben, was van de week nog wel een voorbeeld voor Obama. Dan zal hij ongetwijfeld op de solidariteit en collectiviteit doelen.

  Privatisering is op veel fronten doorgeslagen, helaas. Weer die CDA/VVD connectie: beiden voor verregaande marktwerking zélfs in de zorg. Dat spelletje met die marktwerking in de energie-voorziening en aandelen per provincie heb ik niet goed begrepen. Begreep wel dat de uitslag in Brabant (de kerel van Kwalbert Verlinde) belangrijker was, als wat de nationale regering vond. Bovendien hadden veel provincies geldgebrek (ook door Icesaves, sommigen zetten hun principes opzij voor geld).

  Heb me niet verdiept in besteding van genoemde bedragen, maar ze zijn terug te vinden. Had jij de banken laten vallen? Alle personeel op straat: tragedies en wie betaald dat? Ons spaar-/belegginsgeld: garantie door de regering? Hypotheken etc. etc. Had jij ze geen LENING tegen meer dan marktconforme rente gegeven?


  ⚠️ Meld

 12. Dat draagt nergens toe bij zusenzo, maar dat zijn we ondertussen wel gewend van Dick, hij heeft daar patent op. Gewoon negeren, is het beste…  ⚠️ Meld

 13. Nee dick, ik had de banken niet laten vallen, maar ik had die hele handel wel genationaliseerd. Weg vette bonus en een gewoon ambtenarensalaris. Dat spul weet heel goed hoe ze zich zelf moeten verrijken. Door die hele marktwerking gaan we kapot. En Wouter wil ook nog dat de banken mee gaan betalen aan de crisis die ze zelf hebben veroorzaakt. Dat gaat de banken geld kosten en de rekening wordt weer neergelegd bij de rekeninghouders. We gaan weer meer betalen voor hun producten. Overstappen naar een andere bank loont ook niet want je wordt overal geplukt. Dus staatsbank zonder winstoogmerk.


  ⚠️ Meld

 14. Beste webloggers,

  het zou mooi zijn als we van jullie terughoren hoe wij als PvdA functioneren in de stad. De landelijke partij erbij betrekken helpt ons niet echt want daar hebben ook wij, lokale PvdA politici, maar weinig invloed op. Geef ons terug wat we goed en fout doen, kunnen we wat mee de volgende periode.

  Groet Johan Weber


  ⚠️ Meld

 15. Slap verhaal Assendorper, over veroorzakers van de crisis. Kwam het niet uit Amerika? Hier gaat het (noemde ik al eerder) over onze mooie stad. Waar het vandaag weer uitstekend toeven was in het nazomerse zonnetje.


  ⚠️ Meld

 16. tsja Dick moet ik je helaas gelijk geven. ( doet me aan het hart hoor) Maar zowat iedere regering of bank verantwoordelijke heeft zijn excusses gemaakt maar die Obama die hoor je niet terwijl hun de veroorzaker zijn geweest.


  ⚠️ Meld

 17. Fouten
  Beste Johan Weber,
  Is het niet jullie wethouder Knol die aan de leiband van een projectontwikkelaar loopt en kost wat kost een overbodige brug er door wil drukken.
  In het verleden hebben jullie als PvdA ervaring opgedaan met het bedienen van projectontwikkelaars, zelf zo goed dat je er later commisaris bij kunt worden.
  Als ik het goed begrepen heb kom je zelf de volgende periode niet terug, laat dan diegenen die de kar gaan trekken zich in de discusie werpen.
  Ook is het onbegrijpelijk dat huurders van een stukje gemeente water bij verkoop van hun daarinliggend eigendom louter en alleen voor deze huurlokatie een enorm bedrag kunnen vangen, komt dat bedrag niet de gemeenschap toe?


  ⚠️ Meld

Reageer