Verbouwing Onderwijscentrum de Twijn

Zwolle – Een kleine stap voor de mensheid, voor Onderwijscentrum de Twijn van grote betekenis. Na jaren van voorbereiding en diverse plannen die het allemaal niet haalden, start op 25 september aanstaande de ver/nieuwbouw van de Twijn aan de locatie Boterdiep 5.

Sinds de zomervakantie zijn alle leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van de Twijn gehuisvest aan de Dr.Hengeveldweg. Na jaren waarin ze op 3 verschillende locaties van elkaar gescheiden waren wordt Boterdiep 5 het gebouw waar straks alle leerlingen van 4 tot 12 jaar onderwijs zullen volgen. Deze feestelijke gebeurtenis viert de Tweijn met de leerlingen, personeel, ouders en buren.

De Twijn is een onderwijscentrum voor leerlingen in de leeftijd van 4 – 19 jaar met een lichamelijke, een verstandelijke of een meervoudige beperking. Ook leerlingen die langdurig ziek zijn, zijn welkom op onze school. Naast de mogelijkheid onderwijs te volgen op één van onze locaties in Zwolle, bieden wij ook begeleiding aan leerlingen die op een thuisnabije school (basis-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs) zitten: de zogenaamde Ambulante dienstverlening. De Twijn is onderdeel van de openbare rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

Artikel delen:

Reageer