Zwolle-Zuid leefbaar en vitaal

Zwolle – Inzet op leefbaarheid, het versterken van ontmoetingen en opgroeien in Zwolle- Zuid. Afgelopen maanden is gewerkt aan een wijkanalyse voor Zwolle-Zuid. Uit de analyse blijkt dat veel bewoners (ruim 90%) het wonen in de wijk als prettig ervaren. De bewoners geven de wijk gemiddeld een ruime 7 tot 8.

Om de kwaliteiten van de wijk op peil te houden en verder te vergroten wordt er het komende jaar geïnvesteerd in de leefbaarheid, het versterken van ontmoetingen in de wijk en de opgroeiende jeugd in Zwolle-Zuid. Er komen een aantal thema’s naar voren uit de wijkanalyse. Zo is het een feit dat de bewoners van Zwolle-Zuid erg mobiel zijn, waardoor contact met directe buren vaak beperkt blijft. Op zich geen probleem, maar het kan de wijk wel kwetsbaar maken in geval van ouderdom, ziekte of overlast in de buurt. Om problemen gezamenlijk te bespreken en aan te pakken is een actieve houding van alle burgers, jong en oud, nodig. Werkers in de wijk zetten daarom in op activiteiten die uitnodigen tot grotere participatie van en ontmoeting tussen wijkbewoners.

Aandacht voor opgroeiende jongeren 
Zwolle-Zuid is een jonge wijk met vooral veel jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Deze jongeren hangen regelmatig op straat, wat kan leiden tot negatieve beeldvorming. Uit de wijkanalyse blijkt echter dat in de laatste jaren de waardering voor jongerenvoorzieningen is toegenomen en de overlast door jongeren daalt. Deels is dit te danken aan de DoJo, een weerbaarheidsproject voor jongeren, dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een belangrijke plek voor jongeren. In de komende periode wordt gezocht naar definitieve huisvesting voor DoJo. Daarnaast wordt werkende weg gewerkt aan de invulling van een laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin dat aansluit bij de vragen en behoeften van de bewoners van Zwolle-Zuid.

Meer samenwerking
Participatie en ontmoetingen in de wijk zijn de komende periode de belangrijkste ingrediënten die bij moeten dragen aan het op peil houden en vergroten van de leefbaarheid in Zwolle-Zuid. Om dit te realiseren zal er ook meer contact worden gezocht met onderwijs, kerken en sportverenigingen in de wijk.

Artikel delen:

Reageer