Dijkverbeteringsplan Windesheim vastgesteld

Zwolle – Tijdens de vergadering op donderdag 24 september 2009 heeft het waterschapsbestuur het dijkverbeteringsplan Windesheim vastgesteld. Dit plan is naar aanleiding van inspraakreacties van belanghebbenden op onderdelen aangepast. De IJsseldijk bij Windesheim nabij Zwolle voldoet niet aan de geldende veiligheidsnorm. Om hier wel aan te voldoen zal als belangrijkste maatregel een stabiliteitsberm over een lengte van circa 1.300 meter aan de binnenzijde (landzijde) van de dijk worden aangelegd. De breedte van deze berm varieert van 10 tot 28 meter. Ook brengt het waterschap hier een onderhoudspad aan. De hoogte van de dijk blijft ongewijzigd.

De grond waarop de stabiliteitsberm wordt aangelegd is veelal niet in eigendom van het waterschap. Daarom koopt het waterschap deze gronden aan of sluit overeenkomsten met de eigenaren over het gebruik hiervan.  Eén reactie op het plan was afkomstig van Marit en Jil. Zij wonen in de buurt van de dijk en maken bezwaar tegen het kappen van bomen waardoor hun boomhutten verdwijnen. Ook kunnen ze niet meer van de dijk sleeën. Omdat Marit en Jil minderjarig zijn heeft het bestuur aangegeven hier informeel op te reageren en de kinderen in het zonnetje te zetten.

De volgende stap in de procedure is dat gedeputeerde staten van de provincie Overijssel toestemming verleent voor de dijkverbetering. Daarna kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. Wanneer dit niet gebeurd is het plan in het voorjaar 2010 onherroepelijk en kan daarna in de loop van het jaar de uitvoering starten. Dit moment hangt mede af van voorwaarden die staan genoemd in de ontheffing Flora- en Faunawet. De kosten voor de dijkverbetering worden geraamd op circa € 2,2 miljoen. Het overgrote deel hiervan zal naar verwachting gesubsidieerd worden vanuit het landelijk Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP).

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Altijd wel wat met die Windesheimers 😀

    Leuk

    Zij wonen in de buurt van de dijk en maken bezwaar tegen het kappen van bomen waardoor hun boomhutten verdwijnen. Ook kunnen ze niet meer van de dijk sleeën. Omdat Marit en Jil minderjarig zijn heeft het bestuur aangegeven hier informeel op te reageren en de kinderen in het zonnetje te zetten.

    Lezen we hier ook hoe Warry (?) hier op reageert? Leuke pic d’r bij 😉


    ⚠️ Meld

Reageer