117 Ideeën voor wijkbudgetten

Zwolle – In totaal zijn er 117 ideeën ingestuurd voor de vijfde Zwolse ronde voor wijkbudgetten: 40 uit de wijk Diezerpoort, 28 uit de Aalanden en 49 uit deelnemende buurten in Zwolle-Zuid. Vanaf eind juni 2009 tot 17 september 2009 konden bewoners van de Diezerpoort en delen van de wijken Aalanden en Zwolle-Zuid ideeën aandragen voor besteding van het wijkbudget. Op dit moment vindt een inventarisatie van de ideeën plaats. De ingediende ideeën worden bekeken en als ze niet helemaal duidelijk zijn, wordt aanvullende informatie gevraagd. Ook wordt bekeken of de ideeën voldoen aan de spelregels. Medio oktober 2009 krijgen de ideebedenkers bericht of hun idee wel of niet doorgaat en worden ook de andere wijkbewoners geïnformeerd over de ingediende ideeën en de verdere procedure. In november worden inloopavonden georganiseerd zodat ideebedenkers hulp kunnen krijgen bij het uitwerken van hun ideeën.

De verkiezingsavonden volgen in februari 2010. Op 9 februari in Diezerpoort, op 10 februari in Zwolle-Zuid en op 11 februari in de Aalanden. Dan kiezen de wijkbewoners de winnende ideeën. Vervolgens kunnen de winnaars en hun buurtgenoten aan de slag met de uitvoering van de plannen. Zwolle wil met Wijkbudgetten de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk stimuleren. Bewoners bedenken zelf ideeën, buurtgenoten kiezen de ideeën die mogen worden uitgevoerd, en de winnende ideebedenkers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer