Voorlopig ontwerp Schellerdriehoek klaar

Zwolle – Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Schellerdriehoek is klaar. In het voorlopig ontwerp blijft het groene karakter van de Schellerdriehoek behouden met een open karakter. In het ontwerp zijn half verharde paden opgenomen, die vooral geschikt zijn voor wandelaars. Het gebied krijgt een natuurlijke inrichting, met een speelweide en een natuurlijk speelterrein. De aan te leggen landschapselementen passen bij het IJssellandschap, zoals hoogstambomen, knotpopulieren en knotwilgen, vlechtheggen, greppels en een poel.

 naamloos1.jpg

Het ontwerp is tot stand gekomen middels een beginspraakproces waar Belangenvereniging Schellerdriehoek, wijkvereniging Zwolle-Zuid en om- en aanwonenden hebben meegedacht en meegepraat over de nieuwe inrichting van het groengebied. Het voorlopig ontwerp ligt van woensdag 30 september tot en met woensdag 21 oktober 2009 ter inzage in het Wijkservicepunt van Zwolle-Zuid en het gemeentelijk informatiecentrum in het stadhuis. Op 7 oktober wordt voorafgaand aan het wijkplatform een inloopbijeenkomst gehouden over het voorontwerp. Dit heeft plaats in basisschool De Ichtus (Zwarteweg 74) van 17.00 tot 19.00 uur Afhankelijk van de uitkomsten van de begrotingsbehandeling door de raad medio november 2009, onder andere over de financiering voor deze invulling van de Schellerdriehoek, wordt het plan verder uitgewerkt.

Artikel delen:

Reageer