Samen Gaan Voor De Palestrinalaan met jaar verlengd

Zwolle – Het succesvolle project Samen Gaan Voor De Palestrinalaan wordt met een jaar verlengd. In december zou het driejarige experiment aflopen, maar om de nieuwe werkwijze in stand te kunnen houden gaat het project nu een jaar langer door. De ontwikkelde werkwijze kan dan beter opgenomen worden in de reguliere werkwijze, waardoor behaalde resultaten niet verloren gaan. Samen Gaan Voor De Palestrinalaan is een landelijke pilot van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP), Movisie en de gemeente Zwolle.

In Zwolle nemen verder de politie, Travers en de corporaties SWZ en deltaWonen deel. Het project is in 2007 begonnen. Doel is het vergroten van actief burgerschap, waardoor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt toenemen. Onder andere de komst van een Cruyff Court – een multifunctioneel trapveldje – is te danken aan het samenwerkingsproject. Verder zijn er regelmatig schoonmaakacties in de buurt, is het ophalen van (grof) vuilnis beter geregeld en is – in algemene zin – de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt toegenomen. In december komen de samenwerkende partijen met een uitgewerkt plan voor de afronding van het project en de manier waarop het werk opgenomen wordt in de dagelijkse gang van zaken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer