Informatieavond over verkeersprojecten in Holtenbroek

Zwolle – De gemeente Zwolle houdt op donderdag 1 oktober 2009 een informatieavond voor bewoners en andere belanghebbenden over een aantal verkeersprojecten in de wijk Holtenbroek. Het gaat om asfaltonderhoud aan de Wanningstraat, Gombertstraat, Monteverdilaan en Lassuslaan, de invoering van 30 km/uur-zone in het gebied en de aanleg van een comfortroute voor wandelaars. De informatieavond vindt plaats van 19.00 uur tot 20.00 uur in wijkcentrum Holtenbroek aan de Bachlaan 20. In Holtenbroek IV, het gebied dat wordt begrensd door de Bachlaan, Middelweg, Zwartewaterallee en Mozartlaan, worden in september en oktober van dit jaar een aantal verkeersprojecten met elkaar gecombineerd.

Buurtbewoners van het gebied zijn de afgelopen maanden actief betrokken geweest bij de planvorming voor de projecten. De realisatie van de plannen is een direct uitvloeisel uit het beleidsplan Verkeersveiligheid 2008-2018. In dit beleidsplan is vastgesteld dat de gemeente Zwolle zich extra inzet voor kwetsbare doelgroepen. Om die reden is aandacht besteed aan de omgeving bij basisschool Het Carillon aan de Monteverdilaan, de hoofdfietsroute Monteverdilaan-Gombertstraat-Lassuslaan en de wandelroutes in de directe woonomgeving van onder andere de Havezate en Fermate. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen belanghebbenden de plannen bekijken en vragen kunt stellen aan medewerkers van de gemeente Zwolle.

Artikel delen:

Reageer