SP eist flinke investering in wijkcentra

Zwolle – Vandaag presenteert de SP de notitie ‘wijkcentra in de verdrukking’. In deze notitie stelt de SP vijf maatregelen voor om de wijkcentra in Zwolle op een hoog kwalitatief niveau te behouden. Binnenkort wordt het beleid voor wijkaccommodaties opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. De SP heeft daarom de verschillende wijkcentra bezocht om te ervaren en te zien wat de dagelijkse praktijk is. Voor veel wijkcentra is het lastig om het hoofd boven water te houden. Er is veel achterstallig onderhoud, veel administratieve rompslomp en een chronisch gebrek aan geld.

De SP vraagt het stadsbestuur om te investeren in de wijkcentra. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De SP bekijkt de wijkcentra vanuit sociaal perspectief en niet vanuit financieel perspectief. Wijkcentra vormen een belangrijke schakel voor de sociale samenhang in een buurt. Daarnaast komen in een wijkcentrum juist verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact. De SP ziet het wijkcentrum als een ontmoetingsplaats waar ook voorzieningen als kinderopvang, wijkagent en jongerenwerk onderdak kunnen vinden. Een wijkcentrum moet voor bewoners op loopafstand bereikbaar en kleinschalig zijn. Het zijn geen bedrijven, dus efficiency en kostenbesparingen horen geen doel op zich te zijn.’ In de notitie pleit de SP voor een investering in de wijkcentra om de infrastructuur voor wijk- en welzijnsactiviteiten te waarborgen. Terwijl het stadsbestuur slechts de ‘middelen wil herschikken’ gaat de SP een stap verder door een investering voor te stellen. Juist in crisistijd moet er volgens de partij geïnvesteerd worden, omdat mogelijke sluiting van wijkcentra de sociale cohesie verslechterd.

Daarnaast wil de partij een eenduidig subsidiebeleid. Siderius: ‘Nu is het zo dat het ene wijkcentrum de barinkomsten en de opbrengsten van de zaalhuur moeten verrekenen met de gekregen subsidie, terwijl andere wijkcentra de barinkomsten kunnen behouden. Dat is oneerlijk en onrechtvaardig. De SP pleit voor een eenduidig beleid voor de inkomsten van wijkcentra. Bovendien wil de SP dat de wijkcentra worden ondersteunt in het plegen van onderhoud. Een aantal wijkcentra zijn er belabberd aan toe. Het is voor wijkcentra heel lastig om geld te sparen of te reserveren voor het noodzakelijke onderhoud. De consequentie is dat niet alle wijkcentra voldoen aan de arbo-wetgeving of de eisen van de brandweer. Ook kan men niet altijd voorzien in de voorzieningen die voor gehandicapten noodzakelijk zijn. Tjitske Siderius: “Het stadsbestuur moet de wijkcentra in het onderhoud veel beter faciliteren. Als wijkcentra kunnen aantonen dat zij onvoldoende middelen hebben voor het noodzakelijk onderhoud, dan moet er steun komen uit de gemeentelijke pot. We hebben immers allemaal profijt van de wijkcentra.” Tot slot wil de SP dat de gemeente zorgt voor een administratieve lastenverlichting. De procedures van het aanvragen en verantwoorden van subsidies moet versimpeld en versneld worden. De partij wil tot slot dat het stopzetten van de subsidieregeling voor ID-banen in 2010 er niet toe mag leiden dat functies binnen wijkcentra verloren gaan. Deze banen moeten wat de SP betreft omgezet worden in reguliere banen met goede arbeidsvoorwaarden en een normaal salaris. Siderius: “Juist deze functies zijn van belang, omdat zij bijdragen aan de sociale cohesie in de Zwolse wijken.”

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Een prachtig plan investeren in een buurtcentrum.Heel belangrijk dat er dan ook gekeken wordt naar die wijkcentra die zich zelf bedruipen via een stichting.Dat zijn wel de centra waar de laatste jaren het minst aan bijgedragen wordt door de gemeente.Een nieuw Anker in Westenholte zou dan ook niet meer dan billijk zijn.


    ⚠️ Meld

  2. Heel sterk punt in het laatste gedeelte van dit stuk! Ook wijkcentra kunnen niet zonder personeel en juist dit zijn vaak mensen die in de buurt zelf wonen en/of de buurtbewoners goed kennen…dus gemeente maak hier gewoon reguliere banen van (scheelt waarschijnlijk ook weer uitkeringen)!


    ⚠️ Meld

  3. Goed plan Johanna, volgens mij waar op te kijken of dat haalbaar is. Al zal de prijs per consumptie misschien wél stijgen. Zélfs van de gakballen :'(


    ⚠️ Meld

Reageer