Realisatie Brandweerpost Noord stap dichterbij

Zwolle – De realisatie van een Brandweerpost Noord op de hoek Middelweg/ Dennenstraat is weer een stap dichterbij. Er begint nu een nieuwe fase waarin er gekeken wordt naar de eisen waar de brandweerpost aan moet voldoen. Hieruit moet blijken hoe het pand er in de omgeving uit moet zien en hoe een keuze voor architect en ontwerp moet worden gemaakt.

Belangrijk onderdeel van de planvorming is de consultatie van omwonenden en de direct betrokken Dr. K. Schildersschool en Stichting Miesbahoel Islam. Beide laatste partijen zijn nu nog gevestigd op de locatie waar de brandweerpost komt. De gemeente gaat, tegelijkertijd met het Programma van Eisen een communicatieplan opstellen met daarin een traject voor beginspraak. Wanneer het Programma van Eisen klaar is, wordt dit samen met een verzoek voor een bouwkrediet ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt er een keuze gemaakt voor een architect en een ontwerp.

Artikel delen:

Reageer