Bestemmingsplan Ceintuurbaan in voorontwerp

Zwolle – De reconstructie van de Ceintuurbaan is weer verder gevorderd, nu burgemeester en wethouders hebben besloten het voorontwerp bestemmingsplan voor een deel van de Ceintuurbaan in procedure te brengen. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om straks een gebied van zo’n 400 meter lengte aan te kunnen pakken. In het plangebied ligt onder meer de kruising van de Ceintuurbaan met de Brederostraat en de Boerendanserdijk.

Met het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om een aantal noodzakelijke, ingrijpende verkeersmaatregelen te nemen. Zo kan in beide richtingen een extra rijbaan worden toegevoegd, wordt de aanleg van een parallelbaan voor de ontsluiting van bedrijventerrein De Vrolijkheid mogelijk en kan het kruispunt worden gereconstrueerd. De oplossingen die het nieuwe plan biedt, sluiten aan bij maatregelen die genomen zijn in de aangrenzende plangebieden Ceintuurbaan Noord en Isala Klinieken – Locatie Sophia. Doelen van de totale reconstructie van de Ceintuurbaan zijn een betere doorstroming van het verkeer en een grotere verkeersveiligheid. Door een extra rijbaan kan de maximumsnelheid omhoog van 50 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur.

Bovendien wordt er efficiënter omgegaan met op- en afritten in de ringweg. Met diverse partners van de gemeente, zoals het rijk en de provincie maar bijvoorbeeld ook grondeigenaren in het plangebied, heeft (verplicht) overleg plaats over het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp komt ook beschikbaar op de website van de gemeente (www.zwolle.nl), waarna gedurende zes weken inspraak mogelijk is. Op basis van de reacties wordt later dit jaar het (eventueel aangepaste) ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Artikel delen:

Reageer